• Obrońców 1
 • Kobielska 64
 • Kobielska 80
 • Grochowska 171 a
 • Skaryszewska 6
 • Grochowska 215
 • Obrońcow 1
 • Grochowska 215
 • Skaryszewska 2
 • Czapelska 44
 • Zamieniecka 57
 • Czapelska 46
 • Kaleńska 6a
 • Paca 8a
 • Ostrołęcka 16
 • Siennicka 30
 • Jakubowska 18
 • Skaryszewska 6
 • Liwiecka 34
 • Grochowska 215
Wpisz i wybierz adres budynku

Portal dla mieszkańców

Info
W związku ze zmianą wersji oprogramowania portalu e-zgn uległy zmianie parametry logowania do systemu.
 
Prosimy o zgłaszanie się po nowy login oraz hasło zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

Login i hasło do portalu można uzyskać w sekretariatach Administracji oraz w kancelarii ZGN po uprzednim kontakcie telefonicznym lub po wysłaniu zgłoszenia na adres ezgn@zgnpragapld.pl.

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi aktualizacja na dzień 30.04.2016 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanych

objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r.

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,

co do których przed Prezydentem m.st. Warszawy toczą się postępowania administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

 

Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019

Info

Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy informuje o podjętej w dniu 26.02.2015 r. Uchwale Rady m. st. Warszawa Nr VI/107/2015 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie m. st. Warszawa. Wypełnione wnioski o restrukturyzację zadłużenia do dnia 21 września 2015 r.należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga - Południe w Wydziale Obsługi Mieszkaniców przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie. 

Zasady restrukturyzacji oraz wniosek do pobrania znajdują się w załacznikach. 

Konkurs ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego zamieszkania osób, w stosunku do których sąd orzekł wyrok eksmisyjny.

Konkurs organizowany jest przez Urzad Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Szczegóły konkursu oraz wzór umowy znajdują się w załącznikach.

 

Link na stronę Urzędu Dzielnicy: http://www.pragapld.waw.pl/poszukiwane-pomieszczenia-eksmisji.html

„Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”

W związku z cyklem debat pt.: „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” uprzejmie zapraszamy na konferencję Rewitalizacja – jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? Konferencja odbędzie się 25 września 2013 r. w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 o godz. 17:00. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z agendą spotkania znajdą Państwo w załączniku.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji (pod nr tel.: 22 44 33 707, bądź mailowo: apawelkiewicz@um.warszawa.pl).

Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 4928/2013 z 03-09-2013

Info

Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 4928/2013 z 03-09-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Treść zarządzenia znaleźć można na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod tym linkiem:

Wpłaty na konta ZGN bez prowizji

Info

Uprzejmie informujemy, że za wpłaty dokonywane w poniższych placówkach na konta Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (np. czynsz, śmieci) nie będą pobierane dodatkowe opłaty (prowizje).

Lista placówek:

Ogłoszenie

Z dniem 1 maja 2013 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 16/13 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 04.04.2013 r. - nastąpiło przekazanie części zasobu administrowanego przez Administrację Nieruchomości Nr 5 do Administracji Nieruchomości Nr 7.
W związku z powyższym mieszkańcy nieruchomości, wymienionych w wykazie > tutaj będą obsługiwani przez Administrację Nieruchomości Nr 7 z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 25.

Nowy system gospodarowania odpadami

Info
Szanowni  Mieszkańcy, 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy uruchomił zakładkę informacyjną "Nowy system gospodarowania odpadami", w której to sukcesywnie będą pojawiały się informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami.
Poniżej znajduje się link do zakładki:
 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek czynszu

Info

Prezydent m.st. Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz w dniu 5 lutego 2013 r. podpisała zarządzenie nr 3870/2013 (dostępne tutaj oraz w załączniku) w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. Zarządzenie to zaczęło obowiązywać z dniem podpisania.

Subskrybuje zawartość