Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Znajdź swoją Administrację 
 


CO ZROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ ZACZADZENIA?

1. użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

2. stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

3. nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, (...)


Czytaj dalej
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące w latach 2015-2019 (...)

Czytaj dalej