Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 811/2017, z dnia 05.05.2017r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 811/2017 r. (224 kB)
Zasady wydzierżawianie (157 kB)
Minimalne stawki czynszu dzierżawnego (395 kB)
Wzór umowy - dzierżawy (339 kB)
Umowa - szkic (73 kB)
Umowa - protokół zdawczo-odbiorczy (252 kB)
Umowa - oświadczenia (268 kB)
Wniosek o dzierżawę nieruchomości (341 kB)
Oświadczenie (396 kB)
Podział na strefy - Opis (201 kB)
Podział na strefy - Mapa (438 kB)


Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. J. Dwernickiego 37A
dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4

45,99 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3)

Pawilon handlowy o pow. 32,76 m2; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu o pow. 13,23 m2

dzierżawa na czas oznaczony

Pawilon handlowy- 14,44 zł/m2 + 23 % VAT; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu- 3,57 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
91/2018
ul. Wiatraczna 21dz. ew. nr 43/2, obręb 3-04-02,
KW WA6M/00002168/8
16,22 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
90/2018
ul. Paca 39dz. ew. nr 24/1, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00386594/8
309,15 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I (teren zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust.3 planu)grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
89/2018
ul. Paca 39dz. ew. nr 24/1, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00386594/8
25,11m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I (teren zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust.3 planu)część altany śmietnikowej wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
88/2018
ul. Targowa/ul. Zielenieckadz. ew. nr 9/4, obręb 3-01-01,
KW WA6M/00151589/4
10,5 m2zabudowanateren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniegopawilon handlowy - kioskdzierżawa na czas oznaczony27,51 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych86/2018
ul. Chrzanowskiego 15dz. ew. nr 22/10, obręb 3-04-02,
KW WA6M/00303674/8
18,04 m2 zabudowanabrak MPZP; zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o max. wysokości zabudowy do 20 mczęść altany śmietnikowej wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
84/2018
ul. Grochowska 225dz. ew. nr 69/3, obręb 3-05-01,
KW WA6M/00212976/0
32,74 m2zabudowana altaną śmietnikowątereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych83/2018
ul. Brazylijska 5a
dz. ew. nr 7/1, obręb 3-01-14,
KW WA6M/00172676/4
10,40 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępa (teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty, zgodnie z § 6 ust.1 pkt.1 planu)altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
82/2018
ul. Suchodolska 2adz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02,
KW WA6M/00407556/4
11,68 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – obowiązuje stadium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
81/2018
ul. Grochowska 178/184 (przed lokalem użytkowym U-5)dz. ew. nr 111/3, obręb 3-04-07
KW WA6M/00316480/5
15 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - cz. I,
(B8.9U-HB – tereny usług handlu
i biur)
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,29 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
80/2018
ul. Grochowska 178/184 (przed lokalem użytkowym U-5)dz. ew. nr 111/3, obręb 3-04-07,
KW WA6M/00316480/5;
dz. ew. nr 111/4, obręb 3-04-07,
KW WA6M/00316481/2
56 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, B8.9U-HB – tereny usług handlu i biur
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,29 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych79/2018
Brazylijska 20A
dz. ew. nr
113,
obręb 3-01-14
KW nr WA6M/00386528/5,

21 m2

zabudowana

teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Garaże wybudowane ze środków własnych

dzierżawa na czas oznaczony

4,33 zł/m2 + 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
78/2018
ul. Angorska 19dz.ew.nr 61, obręb 3-01-05 (KW WA6M/00228379/0)11,40 m2 teren zabudowany altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 11,40 m² grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych77 /2018
ul. Lipska 21dz.ew.nr 72, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00303883/6)8,30 m2 teren zabudowany altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 8,30 m² grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych76 /2018
ul. Kobielska 83, ul. Kobielska 85, ul. Rębkowska 3, ul. Siennicka 24dz. ew. nr 65, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00214167/0
26,00 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I (teren zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust.3 i § 5 ust.1 planu)altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
75/2018
Brazylijska 20A
dz. ew. nr
110,
obręb 3-01-14
KW nr WA6M/00386528/5,

19 m2

zabudowana

teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Garaże wybudowane ze środków własnych

dzierżawa na czas oznaczony

4,33 zł/m2 + 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
74/2018
ul. Apteczna
dz. ew. nr 103 oraz 112/2, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00214168/7,
KW WA6M/00450212/7

128,70 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
73/2018
ul. Paca 39Adz. ew. nr 24/1, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00386594/8
6,67m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I (teren zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust.3 planu)część altany śmietnikowej wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
72/2018
ul. Kordeckiego 52
dz. ew. nr 45, obręb 3-04-12,
KW WA6M/00187013/7

17,72 m2

zabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
71/2018
ul. Grochowska 277dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32,
KW WA6M/00407872/5
127,60 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług, zgodnie z § 4 ust.4 planu)grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
70/2018
ul. Międzyborska 108
dz. ew. nr 32, obręb 3-05-01,
KW WA6M/00162625/9

22,86 m2

zabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
69/2018
ul. Grochowska 116
dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00285856/5

30 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej
i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
68/2018
ul. Kirasjerów 10dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03
KW WA6M/00395263/5
12,00 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rejonu Ronda Wiatraczna -cz.I,D3WM- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
66/2018
ul. Genewska 3
dz. ew. nr 54, obręb 3-01-15,
KW WA6M/00192623/4

841 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

834,40 m2- grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną; 6,60 m2- grunt pod altanę śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

834,40 m2- 0,01 zł/m2 + 23 % VAT; 6,60 m2- 0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
65/2018
ul. Kinowa 8
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

33,90 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
64/2018
ul. Podskarbińska 10Bdz. ew. nr , obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4
264,6 m2teren wokół budynku przy ul. Podskarbińskiej 10Btereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejgrunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych63/2018
ul. Kutnowska 18dz. ew. nr 78, obręb 3-05-13
KW WA6M/00395419/4
124 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: tereny mieszkaniowe ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony0,71 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
62/2018
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03,
KW WA6M/00395263/5
2 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wiata na opakowania zwrotne przy lokalu użytkowym U-11dzierżawa na czas oznaczony6,11 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych61/2018
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03,
KW WA6M/00395263/5
8m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,38 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych60/2018
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/52 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wiata na opakowania zwrotne przy lokalu użytkowym U-5dzierżawa na czas oznaczony6,11 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych59/2018
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03,
KW WA6M/00395263/5
8 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług
z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,38 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych58/2018
ul. Mycielskiego 19dz. ew. nr 64, 65, 67, 68,
obręb 3-04-02,
KW WA6M/00386576/6
KW WA6M/00386577/3
KW WA6M/00386574/2
KW WA6M/00386573/5
109 m2zabudowana garażamiaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogarażedzierżawa na czas oznaczony3,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych57/2018
ul. Kamionkowska 14dz. ew. nr 69, obręb 3-02-06,
KW WA6M/00323148/8
15 m2niezabudowanatereny usługoweteren po dawnych garażach i polu manewrowymdzierżawa na czas oznaczony1,83 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych56/2018
ul. Siennicka 22dz. ew. nr 70/5, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00285945/6
215 m2niezabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren zielonydzierżawa na czas oznaczony0,31 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych53/2018
ul. Rozłucka 3
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

43,50 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych (pow. 28,50 m2), altana śmietnikowa (pow. 15,00 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych; 0,10 zł/m2 + 23 % VAT- altana śmietnikowa

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
52/2018
ul. T. Sygietyńskiego 3dz. ew. nr 53/6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00306146/6
9,67 m2zabudowana altaną śmietnikowąaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych51/2018
al. Stanów Zjednoczonych 25dz. ew. nr 65, obręb 3-01-13,
KW WA6M/00422641/8
7,25 m2zabudowana altaną śmietnikowątereny zabudowy mieszkaniowejaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych50/2018
ul. Pustelnicka 10dz. ew. nr 25/3, obręb 3-05-09,
KW WA6M/00351896/1
163 m2grunt o pow. 157,75 m2 pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej oraz grunt o pow. 5,25 m2 zabudowany altana śmietnikowątereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usługpodwórko i altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych49/2018
ul. Wiatraczna 7dz. ew. nr 127/26, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00463187/6
13,08 m2zabudowana altaną śmietnikowątereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych48/2018
ul. Stanisławowska 3dz. ew. nr 15/4, obręb 3-02-08 KW WA6M/00201258/127,04 m2zabudowana altaną smietnikowątereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych47/2018
ul. Lipska 30dz. ew. nr 80, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00213993/2
12,14 m2zabudowana altaną śmietnikowątereny zabudowy mieszkaniowejaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych46/2018
ul. Saska 70dz. ew. nr 15, obręb 3-01-10, KW WA6M/00205981/6505,00 m2częściowo zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej477,72 m2 podwórko przyległe do nieruchomości, 27,28 m2dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT zajętego gruntu podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT zajętego gruntu pod altanę śmietnikową
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych45/2018
ul. Podskarbińska 10dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4
17,31 m2zabudowana altaną śmietnikowątereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych43/2018
ul. Szaserów 108dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04,
KW WA6M/00213021/8
18 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnejdzierżawa na czas oznaczony1,83 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych42/2018
ul. Walecznych 41dz. ew. nr 166, obręb 3-01-04, KW WA6M/00189009/010,18 m2teren zabudowany altaną śmietnikowąfunkcja mieszkaniowa10,18 m2dzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych40/2018
ul. Walecznych 51
dz.ew.nr 187, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00214039/4)

16,40 m2


teren zabudowany altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

16,40 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
39/2018
ul. Walecznych 47
dz.ew.nr 181, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00214263/3)

9,00 m2


teren zabudowany altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

9,00 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
38/2018
ul. Walecznych 5dz. ew. nr 118, obręb 3-01-03 KW WA6M/00186854/76,00 m2częściowo zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowejgrunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych36/2018
ul. Saska 76dz. ew. nr 3 z obrębu 3-01-10, KW WA6M/00192826/7 13,35 m2częściowo zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowejgrunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych34/2018
ul. Targowa 3dz. ew. nr 6, obręb 3-01-01,
KW WA6M/00335789/0
190 m2niezabudowanae1.1U(MW) - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnejzaplecze budowy oraz ustawienie dźwigówdzierżawa na czas oznaczony7,00 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych33/2018
ul. Francuska 27dz. ew. nr 104 i 102, obręb 3-01-07, KW WA6M/00201680/8, KW WA6M/00386242/66,00 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowaaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych31/2018
Zakopiańska 28KW WA6M/00115651/611,89m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
30/2018
ul. Dąbrowiecka 32dz.ew. nr 39, obręb 3-01-07
KW WA6M/00192628/9
889 m2zabudowanafunkcja mieszkaniowa899 m2 podwórko przylegle do budynku mieszkalnego
w ttym 5 m2 - grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,01 zł/m2 + 23% VAT - grunt
0,10 zł/m2 + 23% VAT - altana śmietnikowa
do 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
27/2018
ul. Grochowska 281adz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32,
KW WA6M/00407872/5
11,50 m2zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usługzabudowana altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony
do 3 lat
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
26/2018
ul. Siennicka 21dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4
43 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarzadzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
25/2018
ul. Lipska 27dz.ew. nr 5/3, obręb 3-01-04
dz.ew. nr 5/4, obręb 3-01-04
KW WA6M/00212485/1
450,60 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy439,80 m2 podwórko przyległe do nieruchomości
10,80 m2 grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas określony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zl/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
24/2018
ul. Grochowska 73
dz. ew. nr 8, obręb 3-05-30,
KW WA6M/00330659/5

78,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I (tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5 planu)

zaplecze budowy

dzierżawa na czas oznaczony

5,40 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
21/2018
ul. Saska 57Adz. ew. nr 65, obręb 3-01-13, KW WA6M/00422641/814,68 m2częściowo zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowejgrunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych17/2018
ul. Paryska 23
dz. ew. nr 218, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213149/1) dz. ew. nr 220, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00206610/2)

534,00 m2

częściowo zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

510,35 m2 podwórko przyległe do nieruchomości
23,65 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
16/2018
Siennicka 44
dz. ew. nr 13, obręb 3-02-11,
KW WA6M/00206643/2

23,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

miejsca postojowe

dzierżawa na czas oznaczony

2,45 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
15/2018
Berezyńska 12dz. ew. nr 149, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00001474/9)6,66 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyteren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych13/2018
Berezyńska 7Adz. ew. nr 81, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00188979/3)13,66 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyteren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług12/2018
Styki 7dz. ew. nr 139, obręb 3-01-09 (KW WA6M/00228282/3)8,60 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygrunt pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług11/2018
ul. Styki 11Adz. ew. nr 129 z obrębu 3-01-09 KW WA6M/00205344/98,00 m2częściowo zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowejgrunt zajęty przez pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych10/2018
ul. Kawcza 34dz. ew. nr 182/2, obręb 3-05-09,
KW WA6M/00489436/5
375 m2niezabudowanateren zabudowy mieszkaniowej oraz usługzaplecze budowydzierżawa na czas oznaczony10,00 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych32/2017
al. J. Waszyngtona 6
dz. ew. nr 19, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00205986/1

14,20 m2

zabudowana

aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
9/2018
ul. Paryska 9dz.ew, nr 9, obręb 3-01-15
(KW WA6M/00449648/2)
555,00 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren
jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
obszaru Saskiej Kępy
542,64 m2 podórko przyległe do nieruchomości
12,36 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/mr zajętego gruntu podwórka+23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych
8/2018
ul. Estońska 1dz. ew. nr 48, obręb 3-01-03, KW WA6M/00179491/214,82 m2częściowo zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowejgrunt zajęty pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych6/2018
ul. Lipska 13dz.ew. nr 94, obręb 3-01-03
KW WA6M/00187012/0
815,00 m2zabudowana na powierzchni 6,47 m2
altana śmietnikowa
funkcja mieszkaniowa808,53 m2 - podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
6,47 m2 - grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
5/2018
ul. Paryska 17
dz. ew. nr 231, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213461/4)

26,47 m2

częściowo zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

26,47 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
4/2018
ul. Francuska 31dz.ew.nr 224, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00395719/7)4,00 m2 teren zabudowany altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 4,00 m2 grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych2 /2018
Ul. Darłowska 5Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13
KW WA6M/00442950
26,04 m2 Zabudowana przy ul. Darłowska 5A Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej -funkcja mieszkaniowo-usługowaCzęść altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
1/2018
ul. Międzyborska 98/100dz. ew. nr 44, obręb 3-05-01,
KW WA6M/00396435/9
8,86 m2 zabudowanabrak MPZP; zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o max. wysokości zabudowy do 20 maltana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
WYKAZ NR 85/2018
ul. Siennicka 44dz. ew. nr 13, obręb 3-02-11, KW WA6M/00206643/246,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod garażdzierżawa na czas oznaczony – do trzech lat3,40 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych306/2017
ul. Walecznych 68dz. ew. nr 38, obręb 3-01-10 (KW WA6M/00213546/4)801,30 m2 zabudowana na powierzchni 4,50 m? - altana śmietnikowafunkcja mieszkaniowa 796,80 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
4,50 m? grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych305 /2017
ul. Kutnowska 18dz. ew. nr 78, obręb 3-05-13
KW WA6M/00395419/4
120 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: tereny mieszkaniowe ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony0,71 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
300/2017
ul. Osowska 37dz. ew. nr 3, obręb 3-04-13
KW WA6M/00186823/1
dz. ew. nr 6, obręb 3-04-13
KW WA6M/00316879/9
dz. ew. nr 3 - 1,58 m2
dz. ew. nr 6 - 0,35 m2
dz. ew. nr 3 - niezabudowana
dz. ew. nr 6 - zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod warstwę ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony1,22 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
299/2017
ul. Pustelnicka 28dz. ew. nr 4/9, obręb 3-05-09,
KW WA6M/00385459/3
36,50 m2 niezabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usługmiejsca postojowe dla samochodów oczekujących na punkt konsultacyjny przyjmowania pojazdów do naprawydzierżawa na czas oznaczony4,69 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
297/2017
al. J. Waszyngtona 134dz. ew. nr 24/5, obreb 3-05-03, KW WA6M/00395263/512,00 m2zabudowana (ul. Kirasjerów 8)aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoczęść altany smietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych296/2017
al. J. Waszyngtona 132dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5 12,00 m2zabudowana (ul. Kirasjerów 8)aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoczęść altany smietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych295/2017
ul. Zaliwskiego 21dz. ew. nr 103/2, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00155701/4
2,25 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegowarstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
294/2017
ul. Francuska 50dz. ew. nr 97/1, obręb 3-01-04, KW WA6M/00424149/3 11,96 m2częściowo zabudowana garażem przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania obszaru Saskiej Kępy– przeznaczenie: mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnymteren pod garażdzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
293/2017
ul. Osowska 73/79dz. ew. nr 28/1, obręb 3-04-08
KW WA6M/00214093/0
27,50 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
287/2017
ul. Jarocińska 29dz. ew. nr 113/1, obręb 3-05-09,
KW WA6M/00048920/2
31,25 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej (c4.3M – funkcja mieszkaniowa)miejsce postojowe dla samochodu osobowego (garaż) wraz z terenem manewrowymdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata3,34 zł/m2 + 23 % VAT - garaż
1,12 zł/m2 + 23 % VAT - teren manewrowy
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
286/2017
ul. Kobielska 85
dz. ew. nr 62, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00316770/5

3,60 m2

zabudowana warstwą docieplenia

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem A2.1MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3 planu)

Docieplenie budynku styropianem
o grubości 0,15 m 24,00 m

dzierżawa na czas oznaczony

1,22 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
283/2017
ul. Styki 1dz. ew. nr 157, obręb 3-01-09, KW WA6M/00228071/1149,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoobszaru Saskiej Kępy - tereny mieszkaniowe144,50 m2 - podwórko przyległe do nieruchomości, 4,50 m2 - grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT - zajetego gruntu podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT - grunt pod altanę śmietnikową
do dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych282/2017
ul. Zaliwskiego 19dz. ew. nr 104, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00394715/2
2,24 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegowarstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
281/2017
ul. Sulejkowska 45dz. ew. nr 12, obręb 3-05-15, KW WA6M/00157862/420 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowazaplecze magazynowedzierżawa na czas oznaczony6,00zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych280/2017
ul. Francuska 3Adz. ew. nr 129, obreb 3-01-08, KW WA6M/00396785/71,25 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygrunt pod pojemniki do gromadzenia odpadów stałychdzierzawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaxnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych279/2017
ul. Francuska 50dz. ew. nr 97/2 obręb 3-01-04 KW WA6M/00462968/8 10,23 m2 zabudowana teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowo-usługowa altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych277/2017
ul. Zaliwskiego 21dz. ew.nr103/2, obręb 3-04-13
KW WA6M/00155701/4
281,75 m2 zabudowana na powierzchni 5,00 m2 - altana śmietnikowafunkcja mieszkaniowa276,75 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
5,00 m2 grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
274/2017
ul. Osowska 32dz.ew.nr 135/1 obręb 3-04-10
KW WA6M/00188560/3
106,00 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + %VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
273/2017
ul. Stoczkowska 5dz. ew. nr 24, obręb 3-04-13
KW WA6M/00316018/6
12,25 m2 niezabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod składowanie odpadówdzierżawa na czas oznaczony
na trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
269/2017
ul. Kordeckiego 22
dz. ew. nr 114, obręb 3-04-13
KW WA6M/00181042/7

15,75 m2

zabudowana

funkcja mieszkaniowa

grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
267/2017
ul. Zaliwskiego 16dz. ew. nr 22, obręb 3-04-13, KW WA6M/00185504/210,00 m2zabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony na trzy latra0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego misięcakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych265/2017
ul. Grochowska 102dz. ew. nr 171, obręb 3-04-13, KW WA6M/00386002/211,00 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod składowanie odpadówdzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych264/2017
ul. Targowa 7dz. ew. nr 3, obręb 3-01-01, KW WA6M/00204920/4 96 m2 zabudowana aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego - E1; e1.1U(MW) - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnejobiekt handlowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata20,83 zł/m2 + 23 % VATTermin wnoszenia opłat do dnia 10 każdego miesiącaWarunki zmiany wysokości opłat każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych263/2017
ul. Kinowa 8
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

160,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren zieleni

dzierżawa na czas oznaczony

0,30 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
262/2017
ul. Lubinieckadz. ew. nr 137/15 i 137/16, obręb 3-04-12,
KW WA6M/00110081/4,KW WA6M00407246/8
grunt o pow. 20 m2 zabudowany garażem
grunt o pow. 11 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu
częściowo zabudowana garażem
częściowo niezabudowana – droga dojazdowa
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych260/2017
ul. Garwolińska róg Szklanych Domówdz. ew. nr 28, obręb 3-04-04,
KW WA6M/00324521/4
1018,5 m2częściowo zabudowana garażami przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garażedzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych259/2017
ul. Peszteńska 3dz. ew. nr 32/1, obręb 3-01-10, KW WA6M/00316449/6 23,75 m2teren zabudowany altaną śmietnikowąfunkcja mieszkaniowagrunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych258/2017
ul. Zwycięzców 3/5dz. ew. nr 26, obręb 3-01-08, KW WA6M/00217250/016,65 m2zabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod altaną smietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych257/2017
ul. Międzynarodowa 43
dz.ew.nr 89, obręb 3-01-10 (KW WA6M/00395059/2)

19,79 m2


teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

19,79 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
256/2017
ul. Rębkowska 1dz. ew. nr 70/3, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00336531/4
26 m2 - grunt zabudowany garażami
25 m2 - grunt stanowiący dr. dojazdową
zabudowana garażem,
niezabudowana - droga dojazdowa
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
255/2017
ul. Żółkiewskiego 17dz. ew. nr 103, obręb 3-04-10,
KW WA6M/00372236/0
18 m2częściowo zabudowana garażem przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garażdzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
254/2017
ul. Rozłucka róg Walewskiejdz. ew. nr 38-47, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395266/6, KW WA6M/00395267/3
KW WA6M/00395273/8, KW WA6M/00395272/1
KW WA6M/00395271/4, KW WA6M/00395270/7
KW WA6M/00395269/7, KW WA6M/00395274/5
KW WA6M/00395268/0, KW WA6M/00395265/9
198,87 m2 - grunt zabudowany garażami
110,13 m2 - grunt stanowiący dr. dojazdową
zabudowana garażami,
niezabudowana - droga dojazdowa
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
253/2017
ul. Kutnowska 18dz. ew. nr 78, obręb 3-05-13 KW WA6M/00395419/4 220 m2 niezabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: tereny mieszkaniowe ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony0,70 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych250/2017
ul. Międzyborska 62dz. ew. 66, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/610,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony- 3 lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych249/2017
ul. Niekłańska 38dz. ew. nr 154, obręb 3-01-05, KW WA6M/00394946/0 7,98 m2 niezabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oświaty oraz usług zdrowia i opieki społecznej warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych248/2017
ul. Berezyńska 34dz. ew. nr 102, obręb 3-01-04, KW WA6M/00216985/4 629,75 m2 częściowo zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny mieszkaniowe oraz usług oświaty 616,06 m2 - podwórko przyległe do nieruchomości; 13,69 m2 - grunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT - zajętego gruntu podwórka; 0,10 zł/m2 +23% VAT - zajętego gruntu pod altanę śmietnikowądo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych246/2017
ul. Wandy 8Adz. ew. nr 30/1, obręb 3-01-13, KW WA6M/00206762/2 13,91 m2 zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - tereny zabudowy mieszkaniowej część altany śmietnikowej z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych242/2017
ul. Brukselska 46 Adz. ew. nr 14/3, obręb 3-01-16, KW WA6M/00205589/810,83 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny zabudowy mieszkaniowejczęść altany śmietnikowej z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych241/2017
ul. Modrzewiowa 3dz. ew. 84/7, obręb 3-05-01, KW WA6M/00436115/3 9,30 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część altany śmietnikowej wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych240/2017
ul. Francuska 11adz. ew. nr 101, obręb 3-01-08, KW WA6M/00397163/8 15,20 m2 zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny mieszkaniowealtana smietnikowa z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych239/2017
ul. Międzyborska 57/65dz. ew. 67, obręb 3-05-11, KW WA6M/00408274/0 13,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikową wraz z terenem niezbędnym do obsługi oraz teren przeznaczony na odpady gabarytowedzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych238/2017
ul. Francuska 15dz. ew. nr 126, obręb 3-01-07 KW WA6M/00462580/4 859,00 m2częściowo zabudowana teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowa grunt na rzecz wspólnoty mieszkaniowej pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej oraz altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony - trzy lata0,01 zł/m2 + 23% VAT - grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej; 0,10 zł/m2 + 23% VAT - altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych237/2017
ul. Międzynarodowa 43dz. ew. nr 89, obręb 3-01-10,
KW WA6M/00395059/2
10 m2 niezabudowanatereny mieszkaniowe wraz z usługami nieuciążliwymi o charakterze lokalnymkontener magazynowydzierżawa na czas oznaczony7,00 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych236/2017
ul. Berezyńska 32dz. ew. nr 106, obręb 3-01-04, KW WA6M/00214203/5 542,72 m2częściowo zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty podwórko przyległe do budynkudzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług235/2017
ul. Francuska 34
dz. ew. nr 122, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00206374/5

10,32 m2

zabudowana

aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

altana śmietnikowa z terenem niezbędnym do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
234/2017
ul. Ostrobramska 104
dz. ew. nr 107/1, obręb 3-05-14, KW WA6M/00386256/7

9,04 m2


niezabudowana


przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem b2.2 MW/U- teren zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej)


Docieplenie budynku styropianem o grubości 0,15 m na długości 60,28 m


dzierżawa na czas oznaczony


1,20 zł/m2 + 23 % VAT


do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
233/2017
ul. A. Nobla 27dz. ew. nr 76, obręb 3-01-09, KW WA6M/00228384/8 864 m2 niezabudowana funkcja mieszkaniowa teren podwórka - 856,87 m2, grunt pod altanę - 7,13 m2dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,01 zł/m2 + 23 % VAT - grunt podwórka 0,10 zł/m2 + 23 % VAT - altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych232/2017
ul. Siennicka 26dz. ew. nr 59 obręb 3-04-06 KW WA6M/00227852/3 1,98 m2 zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej warstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - trzy lata1,20 zł + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych231/2017
ul. Siennicka 24dz. ew. nr 65 obręb 3-04-06 KW WA6M/00214167/0 3,56 m2zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej warstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - trzy lata1,20 zł + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych230/2017
ul. Zamieniecka 87dz. ew. nr 13, obręb 3-05-08, KW WA6M/00316993/4 3,60 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ulicy Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług grunt zajęty pod warstwę ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata1,21 zł/m2 + 23 % VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych229/2017
ul. Zamieniecka 87dz. ew. nr 13, obręb 3-05-08, KW WA6M/00316993/4 22,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ulicy Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług altana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług228/2017
ul. Grenadierów 44 Adz. ew. nr 21/2, obręb 3-05-01, KW WA6M/00285667/3 188,50 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Podwórko dla WM Grenadierów 44Adzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych227/2017
ul. Grochowska 178/184 (przed lokalem użytkowym U-5)dz. ew. nr 111/3, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316480/5; dz. ew. nr 111/4, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316481/2 56 m2 niezabudowana aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I, B8.9U-HB – tereny usług handlu i biur podest ogródka gastronomicznegodzierżawa na czas oznaczony5,58 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych226/2017
ul. Targowa 3dz. ew. nr 6, obręb 3-01-01,
KW WA6M/00335789/0
300 m2niezabudowanae1.1U(MW) - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnejzaplecze budowy oraz ustawienie dźwigówdzierżawa na czas oznaczony7,00 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych221/2017
ul. Walecznych 66dz. ew. nr 38, obręb 3-01-10 KW WA6M/00213546/4 4,5 m2teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową, przyległy (podwórko) do budynku mieszkalnego przy ul. Walecznych 68 funkcja mieszkaniowagrunt pod altana śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych220/2017
ul. Międzynarodowa 41dz. ew. nr 89, obr. 3-01-10 KW WA6M/00395059/229,50 m2 teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową o powierzchni 118,00 m2, teren przeznaczony do dzierżawy wynosi 1/4 łącznej powierzchni funkcja mieszkaniowa grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych219/2017
ul. Nasielska 17dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/8 9,93 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren niezbędny do obsługi altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 +23% VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych218/2017
ul. Grochowska 235dz. ew. nr 59, obręb 3-05-01, KW WA6M/00444605/4 2,70 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I – tereny mieszkaniowo-usługowe warstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych216/2017
ul. Lubieniecka 13dz. ew. nr 109, obręb 3-04-12 KW WA6M/00350424/5 484,00 m2 zabudowana na powierzchni 8,32 m2 - altana śmietnikowa funkcja mieszkaniowa 475,68 m2 - podwórko przyległe do budynku mieszkalnego, 8,32 m2 - grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT zajętego gruntu podwórka; 0,10 zł/m2 + 23% VAT zajętego gruntu pod altanę śmietnikowądo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych214/2017
Plac Szembeka 8

dz. ew. nr 99, obręb 3-04-13, KW WA6M/00350425/2


20 m2


zabudowana


funkcja mieszkaniowa


altana śmietnikowa


dzierżawa na czas oznaczony


0,10 zł/m2 + 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
213/2017
ul. Osowska 18

dz. ew. nr 132, obręb 3-04-10, KW WA6M/00185499/3


21,65 m2


zabudowana


funkcja mieszkaniowa


altana śmietnikowa


dzierżawa na czas oznaczony na trzy lata


0,10 zł/m2 + 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
212/2017
ul. Paryska 23dz.ew. nr 218, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213149/1)
dz.ew.nr 220, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00206610/2)
534,00 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru Saskiej Kępy
510,35 m2 - podwórko przyległe do nieruchomości
23,65 m2 - grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka+ 23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
137/2017