ul. Siennicka 44

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 13 (KW 206643), obręb 3-02-11
Powierzchnia do przekazania: 
20 m2
Opis nieruchomości: 
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: 
miejsce postojowe
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
2,15 zł/m2 miesięcznie + VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych