Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Postępowania na podst. art 4 - Pkt 8

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status
ZP/M-18/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie”UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/M-17/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie”.UsługiPO OTWARCIU