Zamówienia Publiczne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod numerami tel. (22) 2773 025, (22) 2773 027, (22) 2773 028, (22) 2773 029.

 

Archiwum zamówień publicznych dla zamówień opublikowanych powyżej roku znajduje się w linku poniżej:

Archiwum zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2017 r. wraz z Wstępnym ogłoszeniem informacyjnym.

Przetargi trwające

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
09.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/11/17 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie.
08.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/U/3/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranż.dok.proj.-kosztorys.z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 5 budynków administrowanych przez ZGN w DzielnicyPraga-Południe: część 1: Grochowska 354, Drewnicka 2A; część 2:ul. Rybna 8, Rybna 10, Mińska 30.
08.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/U/4/17. wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, Rybnej 28 i Wawerskej 19 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
08.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/U/2/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa.
02.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/10/17na: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Jarocińskiej 13, Jarocińskiej 15 i Kordeckiego 3 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
02.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/9/17. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 29 i Znicza 1 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
01.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/7/17 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Lubartowskiej 1 i Kordeckiego 61 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
01.03.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/6/17 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 45 i Szaserów 78 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
27.02.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/5/17wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Skaryszewskiej 13 i Targowej 12 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
20.02.17 Przed otwarciem ZP/LE/U/8/17. kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
03.02.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/1/17 Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.

Przetargi zakończone

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
02.01.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/71/16 przygotowanie lokali mieszkalnych dla mieszkańców opróżnianych budynków przy ul. Lubelska 30/32, ul. Grochowska 354, ul. Skary-szewska 13, ul. Mińska 30, ul. Rybna 24, ul. Rybna 28, Wawerska 19, Dwernicka 2A, Rybna 8, ul. Rybna 10 przeznac
23.12.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/72/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świad.usług pogotowia techniczn.w zakr.robót elektrycznych w zasobach ZGN Praga-Południe (AN 1) w 2017 r.
29.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/69/16. Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeni na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na te-renie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7
25.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/61/16 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zakładu Gospodarowa-nia Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7
21.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/57/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świ.usług pogotowia techn. robót sanitarnych w zasobach ZGN Praga-Południe AN: 1,5,6,7 w 2017 r.
18.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/68/16. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie docieplenia i remontu części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Międzyborskiej 45, Lubartowskiej 1, Kordeckiego 61 i Szaserów 78 w Warszawie.
17.11.16 Po otwarciu ZP/PN/D/66/16. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy
07.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/63/16. Rewitalizacja podwórka osiedlowego położonego w obrębie ulic Siennicka 21, Podskarbińska 10B, Dwernickiego 35 i Siennicka 23 w Warszawie.
03.11.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/62/16 prace remontowe w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie pogotowia tech. w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Płd m.st. W-wy na terenie AN 1,5,6,7 w 2017
28.10.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/60/16 wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Pld m.st. W-wy na terenie AN Nr 1, 5, 6, 7 w 2017r
27.10.16 Po otwarciu ZP/PN/U/56/16. Wykonanie dokumentacji proj. w zakresie inst. hydrantowej i zaprojektowanie na elewacji budyn. dodatkowej nasady umożliwiającej zasilenie instalacji hydrantowej z samochodów gaśniczych dla potrzeb budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie
26.10.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/64/16 Wykonanie remontu terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie
25.10.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/58/16. Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasob ZGN Praga-Południe AN 1,5,6,7 2016 i 2017r
09.09.16 Po otwarciu ZP/PN/U/38/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy.
12.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/52/16 Remont wiaty i dachu budynku Administracji Nieruchomości Nr 1 przy ulicy Niekłańskiej 35A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
12.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/53/16 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A, Kawczej 50 i Kickiego 17 w Warszawie.
10.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/51/16 Wymiana instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie.
09.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/47/16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kickiego 17 w Warszawie.
09.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/49/16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie.
08.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/50/16 wykonanie remontu części I piętra budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
01.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/42/16. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i Nr 5.
28.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/43/16. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku położonego przy ulicy Lubelskiej 30/32, administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
26.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/39/16. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
21.07.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/45/16. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Kickiego 17 w Warszawie.
20.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/14/16. Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników
19.07.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/44/16. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A i Kawczej 50 w Warszawie.
18.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/40/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w siedzibach ZGN Praga-Południe oraz Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w Warszawie.
07.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/41/16. Serwis oprogramowania Xpertis.
24.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/26/16. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji bytowej i na jej podstawie wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących przywrócenie drożności instalacji kanalizacji w budynku usługowym przy ul. Grenadierów 2 w Warszawie
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/30/16. Serwis oprogramowania Xpertis.
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/35/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielskiej 39 w Warszawie.
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/36/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul Tarnowieckiej 53 w Warszawie
21.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/32/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Czapelskiej 30 i Czapelskiej 31 w Warszawie
20.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/31/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Kickiego 17 w Warszawie
20.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/28/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A i Kawczej 50 w Warszawie
17.06.16 Po otwarciu ZP/PN/D/29/16. Dostawa i montaż czujników tlenku węgla w lokalach mieszkalnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
14.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/37/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie.
08.06.16 Przed otwarciem ZP/PN/U/25/16 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie
06.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/13/16. Konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.
02.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/18/16. Wyk. dokumentacji i robót: montaż zaworów termostat.na pionach cyrkulacji c.w.,wym. 2 pomp w węźle na inst.c.w.,montaż nacz.wzbiorczego w węźle inst.c.o. wym. 2 wymienników na potrz.inst.ciepła techn.wymianę zaworu-ul.Meissnera 5,7,9,11,13
31.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/24/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielskiej 39 w Warszawie
31.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/21/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul Tarnowieckiej 53 w Warszawie
30.05.16 Po otwarciu ZP/PN/U/22/16 wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz te
30.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/20/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Kamionkowskiej 39 w Warszawie
27.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/17/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Kamionkowskiej 31 w Warszawie.
23.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/16/16 Doposażenie w instalacje gazu budynków przy ul. Czapelskiej 31 i 37, Igańskiej 27 w Warszawie
18.05.16 Po otwarciu ZP/PN/U/23/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy położonych na terenie Administracji Nieruchomości nr 7
09.05.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/15/16 Opr. dokumentacji projektowej oraz bud. – montaż urządzeń węzła cieplnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny - ul. Modrzewiowa 7
18.04.16 Po otwarciu ZP/PN/U/7/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy
04.04.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/12/16. Opracowanie audytu energetycznego budynku i wyk. dokumentacji proj.,doposaż. w instalację c.o., c.w.u.,doposaż. w inst. gazu dla potrzeb kotłowni, adaptację komórek na kotł.gaz.,montaż urządzeń kotł.gaz.,wymianę inst. wod-kan-Jarocińska 15
24.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/11/16. Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj
23.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/10/16 Odnowienie 21 pustostanów i 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wiarusów 15 w Warszawie
21.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/5/16. -Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę-montaż urządzeń węzła cieplnego, -doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny w budynku przy ul. Kobielskiej 88/92
17.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/4/16. Realizacja wymiany instalacji elektrycznych, remontu klatki schodowej i remontu balkonów, zagospodarowanie terenu podwórza w formie zaprojektuj i wybuduj budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
09.03.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/3/16. 1)Opracowanie audyt.energetycz.,wykon. dokument.,doposaż.w inst. c.o.,c.w.u.,wymiana wewn.inst.wod-kan,adapt. komórek,montaż węzła Kobielska 24. 2) Opracow. audytu,dokument.,doposaż. w c.o., c.w.u,adapt. komórek, montaż węzła Makowska 99.

Zakończone zamówienia do kwoty 30.000 €

Termin złożenia oferty Przedmiot zamówienia
21.02.2017, 10:00 ZP/M-5/17 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 r.
14.02.2017, 10:00 ZP/M-2/17. Wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wyk. dokumentacji proj-koszt.doposażenia bud.w inst.c.o., c.w.u. z cyrkul., przygotow. pomiesz.dla potrzeb węzł ciepl.oraz technologii i elektryki węzła ciepln.-budynek ul. Podskarbińska 6.
10.02.2017, 13:00 ZP/M-4/17. Dostawę telefonów CISCO dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
01.02.2017, 10:00 ZP/M-1/17 Sukcesywnej dostawy artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 r.
28.12.2016, 9.00 ZP/M-34/16 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
24.11.2016, 11:00 ZP/M-29/16 świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w 2017 r. w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1
23.11.2016, 10:00 ZP/US/3/16 ochronę fizyczną budynku i terenu położonego przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b) administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Połu-dnie m.st. Warszawy w 2017 roku
22.11.2016, 10:00 ZP/M-33/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
18.11.2016, 11:00 ZP/US-1/16 ochronę budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Me-issnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017
18.11.2016, 11:00 ZP/US/2/16 ochronę budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku
16.11.2016, 11.00 ZP/M-28/16 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.11.2016, 14:00 ZP/M-31/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
14.11.2016, 10:00 ZP/M-32/16. Remont instalacji przeciwpożarowej dla Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim.
09.11.2016, 10:00 ZP/M-30/16. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu oraz wykonywanie czynności związanych z warunkami pracy
06.10.2016, 10:30 ZP/M-27/16. Wykonanie rozbiórki, w tym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, budynku przy ul. Kickiego 26c na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.09.2016, 13.30 ZP/M-26/16 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7.
12.09.2016, 11.00 ZP/M21/16 Archiwizacje dok. niearchiwalnej obejmującej: 1.Zarchiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B wytworzonej przez Dział Techniczny i Zespół Zamówień Publicznych 2. Wydz. dok. niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął.
02.09.2016, 11:00 ZP/M-25/16. Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Kirasjerów 4, 4a, 4b i 6 w Warszawie.
22.07.2016, 10:30 ZP/M-18/16 Wykonanie zbiorczej instalacji antenowej do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T, radia analogowego, DAB oraz sygnałów z satelity HOT BIRD 13E i ASTRA 19,2E świadczenie usługi konserwacji instalacji anteny zbiorczej
12.07.2016, 10:30 ZP/M-20/15. Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
10.06.2016, 10.00 ZP/M-13/16 Sukcesywną dostawę artykułów czystościowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
06.06.2016, 11.30 ZP/M-14/16 sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
29.04.2016, 10:00 wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, remontu klatki schodowej i remontu balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
15.04.2016, 10:00 ZP/M-11/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji podwórka osiedlowego Siennicka 21/ Podskarbińska 10B/ Dwernickiego 35/ Siennicka 23 w Warszawie”
29.03.2016, 10:00 ZP/M-8/16 wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Francuskiej 17 w Warszawie
25.03.2016, 10:00 ZP/M-10/16. dostawę 10 sztuk komputerów AIO LENOVO M73 wraz z oprogramowaniem i dokumen-tami licencyjnymi, 6 sztuk drukarek HP LaserJet P3015DN, 5 urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro MFP521 dn oraz 6 sztuk skanerów FUJITSU FI-7160
22.03.2016, 14:00 ZP/M-6/16. Wymiana piasku w piskownicach i na placach zabaw na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
21.03.2016, 12:00 ZP/M-5/16 sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
15.03.2016, 10:00 ZP/M-4/16 dostawę 10 sztuk komputerów AIO LENOVO M73 wraz z oprogramowaniem i dokumen-tami licencyjnymi, 6 sztuk drukarek HP LaserJet P3015DN, 5 urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro MFP521 dn oraz 6 sztuk skanerów FUJITSU FI-7160
10.03.2016, 10:00 ZP/M-3/16.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakresie części I piętra budynku przy ulicy Podskarbińskiej 6 w Warszawie, związanego ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na biurową.