Zamówienia Publiczne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod numerami tel. (22) 3003 524, (22) 3003 525, (22) 3003 526, (22) 3003 528, (22) 3003 529 Faks (22) 3003 530.

Zamówienia do kwoty 30.000 €

Termin złożenia oferty Przedmiot zamówienia
03.03.2015, 10:00 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga Południe m.st. Warszawy w 2015 r.

Przetargi zakończone

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
08.01.15 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej technologii, automatyki i instalacji elektrycznych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 oraz Pustelnickiej 28 w Warszawie.
07.01.15 Po otwarciu Cięcie żywopłotów i koszenie trawników
23.12.14 Po otwarciu Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku na terenie AN1 i 6.
23.12.14 Po otwarciu Ochrona budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Meissnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku.
22.12.14 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynków i terenu położonego przy ul. Targowej 14 administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2015 roku.
22.12.14 Po otwarciu Ochrona budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2015 roku.
12.12.14 Po otwarciu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
01.12.14 Po otwarciu Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla ZGN Praga-Południe w 2015 i 2016 roku.
27.11.14 Po otwarciu Pielęgnacja drzewostanu metodą alpinistyczną lub z użyciem podnośnika koszowego w zależności od potrzeb Zamawiającego, nasadzenia materiału szkółkarskiego oraz wykonanie trawników
27.11.14 Po otwarciu Świadczenie usług polegających na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
07.11.14 Po otwarciu Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
04.11.14 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.
31.10.14 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w
31.10.14 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe
29.10.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynków w instalacje centralnego ogrzewania, c.w.u z cyrkulacją, wymiany instalacji wod-kan, oraz przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego Dobrowoja 6.
28.10.14 Po otwarciu Docieplenie ścian szczytowych i stropu poddasza, remont elewacji i klatek schodowych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mińskiej 7 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
27.10.14 Po otwarciu Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza oraz remont klatki schodowej i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kordeckiego 63 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy..
27.10.14 Po otwarciu Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku na terenie AN 1,5,6,7 w 2015
24.10.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w latach 2015 i 2016 r. oraz dostawa i wymiana sterowników i pilotów bram w zespole budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 administr. przez ZGN Praga-Poł. na tererenie AN 1
23.10.14 Po otwarciu Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kordeckiego 59 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
20.10.14 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014 roku.
17.10.14 Po otwarciu Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie – zaprojektuj i wybuduj.
13.10.14 Po otwarciu Wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych, poremontowych oraz rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania, wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania lub na składowisko w 2015
13.10.14 Po otwarciu Konserwacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO oraz wzorcowanie detektorów i kontrola działania systemu detekcji tlenku węgla na terennie budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11, 13
09.10.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu i balkonów w budynku przy ul. Igańskiej 4 A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
01.10.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w latach 2015 i 2016 r. oraz dostawa i wymiana sterowników i pilotów bram w zespole budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 administr. przez ZGN Praga-Poł. na tererenie AN 1
01.10.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Xpertis.
26.09.14 Po otwarciu Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie – zaprojektuj i wybuduj.
25.09.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wymianą pokrycia dachu dla budynku Wiatraczna 19 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
19.09.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji, usuwanie awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez AN-1,AN-5 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2015 roku
19.09.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
19.09.14 Po otwarciu Świadczenie usług w zakresie przeglądów inst. i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w inst.gazowych w zasobach ZGN Praga-Południe m.st.W-wy w 2015r na terenie AN 1,5,6,7.
05.09.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu i balkonów w budynku przy ul. Igańskiej 4 A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
02.09.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2015 roku.
26.08.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014 i 2015 r.
21.08.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynków w inst. c.o., c.w.u z cyrkulacją, wymiany inst. wod-kan, oraz przygotowania pomieszczeń dla potrzeb węzła cieplnego dla budynków mieszkalnych ul. Komorska 50,58,60 i Pustelnicka 28
19.08.14 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budyn-kach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15 w Warszawie
14.08.14 Po otwarciu Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepomp. w zasobach ad. przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na ter.Ad. Nier. Nr 1 i 7 w 2015
14.08.14 Po otwarciu Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
29.07.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wielobranżowej w zakresie projektu budowlano wykonawczego remontu i docieplenia ścian zewnętrznych, dachu budynku, malowania i naprawy tynków klatki schodowej, wymiany stolarki, wymiany instalacji elektr.
28.07.14 Po otwarciu Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy węzła cieplnego oraz wybudowanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Kobielskiej 80 w Warszawie.
24.07.14 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budyn-kach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15 w Warszawie
18.07.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
14.07.14 Po otwarciu Remont części budynku uszkodzonej podczas wybuchu gazu przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
03.07.14 Po otwarciu Rozbiórki budynków na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
27.06.14 Po otwarciu Wymiana instalacji hydrantowej wraz z montażem pompowni p.poż i wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie.
23.06.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
23.06.14 Po otwarciu Zaprojektowanie i budowa altany śmietnikowej w ramach moderni-zacji budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie.
18.06.14 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynku i terenu nieruchomości przy ul. Targowej 14 w 2014r.
16.06.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2014 r. polegająca na: cięciu żywopłotów i koszeniu trawników.
16.06.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu, wymianą instalacji elektrycznej w części wspólnej dla budynku przy ul. Pustelnicka 42 i Pustelnicka 46 położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe
05.06.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania c.w.u z cyrkulacją,wymiany inst. wod-kan, oraz przygotow.pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego dla bud. mieszkal. przy ul. Kordeckiego 61 w W-wie.
05.06.14 Po otwarciu Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji gazowych z przyłączami w budynkach mieszkalnych przy ulicy Rybnej 8, 10, 24, 28 w Warszawie.
29.05.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegającą na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu trawników.
28.05.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
26.05.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegająca na: cięciu żywopłotów i koszeniu trawników.
22.05.14 Po otwarciu Wyk.dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakr. remontu i docieplenia ścian zewn, dachu bud., malowania, naprawy tynków kl.schodowej,remont balkonów, wymian stolarki, inst.elektr.w bud. mieszk.wiel.Mińska7,Skaryszewska15,Kordeckiego59,63.
21.05.14 Po otwarciu Zaprojektowanie i budowa altany śmietnikowej w ramach modernizacji budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie.
21.05.14 Po otwarciu Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
16.05.14 Po otwarciu Etap I remontu budynku przy ul. Szaserów 139 polegający na remoncie elewacji oraz wymianie stolarki okiennej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
13.05.14 Po otwarciu Wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi fi 52 mm w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów przeciw-pożarowych.
12.05.14 Po otwarciu Awaryjne naprawy elementów obiektów małej architektury na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
08.05.14 Po otwarciu Wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowych z przyłączami dla budynków mieszkalnych przy ulicy Rybnej 8, 10, 24, 28 w Warszawie
06.05.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu, wymianą instalacji elektrycznej w części wspólnej dla budynku przy ul. Pustelnicka 42 i Pustelnicka 46 położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Wa
18.04.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grochowskiej 280 i Kamionkowskiej 31 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
03.04.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegającą na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu i koszeniu trawników
28.03.14 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budyn-kach przy ul. Paca 8, Paca 8A, Szaserów 139.
28.03.14 Po otwarciu Wykonanie ekspertyzy techniczno-kosztowej budynków przy ul. Zamoyskiego 55 i 36 oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i docieplenia ścian zewn. i dachu oraz wymiany stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Wiatracznej 19.
24.03.14 Po otwarciu Wykonanie kotłowni gaz. na potrzeby inst. CO i CCWU wraz z inst. gaz. dla potrzeb kotłowni, wykonanie inst. wew. CWU i CO, wymiany wewnętrznych inst. wody zimnej i kanalizacji w budynkach przy ul Grochowskiej 93 oraz Grochowskiej 97
28.02.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Xpertis
20.02.14 Po otwarciu Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
19.02.14 Po otwarciu Konserwacja drukarek i kserokopiarek oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2014r.
19.02.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Xpertis
04.02.14 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynku i terenu nieruchomości przy ul. Lubelskiej 23
04.02.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Expertis
30.01.14 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014 roku.
28.01.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1..
09.01.14 Po otwarciu Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w2014r.na terenie Administracji Nieruchomości Nr1,5,6,7
07.01.14 Po otwarciu Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach ZGN Praga-Połd. w 2014 r.
03.01.14 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów, w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach mieszkalnych, budynkach i lokalach użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południem. st. Warszawy na terenie AN 1,5,6,7
03.01.14 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych, w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy w 2014r.na terenie AN 1,5,6,7
31.12.13 Po otwarciu Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni dla budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014r.
31.12.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów,świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych, konserwacją hydroforni i hydrantów, w budynk.,lokalach mieszkalnych, użytk.oraz siedzibach ZGN administr.przez ZGN Praga-Pld.w 2014r.na tereneie AN1,5,6,7
31.12.13 Po otwarciu Konserwacja systemu SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej, wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów pożaru.
23.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.
19.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014r.
19.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014r.
17.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w 2014r. dla budynków administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Prag-Południe m.st. Warszawy wg załączonego wykazu adresowego.
12.12.13 Po otwarciu Ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Targowej 14 w 2014r.
12.12.13 Po otwarciu Dostawa licencji IBM Connections i IBM Sametime Complete i zapewnienie subskrypcji i wsparcia dla platformy IBM Domino.
06.12.13 Po otwarciu Dostawa serwerów z oprogramowaniem,macierzy,urządzeń sieciowych,wyposażenia serwerowni,pakietu oprogramowania do wirtualizacji i konsolidacji do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawa wraz z przeszkoleniem pracowników.
06.12.13 Po otwarciu Dostawa komputerów ALL In ONE do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawa.
05.12.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
03.12.13 Po otwarciu Konserwacja, usuwanie awarii oraz drobne naprawy dźwigów osobowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5, i 7 w 2014r.
03.12.13 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz Admini-stracji Nieruchomości NR 1, 5, 6, 7 i ochrona osiedla przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11, 13 w 2014r.
02.12.13 Po otwarciu Ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Targowej 14 w 2014r.
15.11.13 Po otwarciu Dostawa bonów towarowych do ZGN Praga –Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
12.11.13 Po otwarciu Dostawa sprzętu komputerowego do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawa.
08.11.13 Po otwarciu Remont kominów ponad dachem dotyczący budynku przy ul. Rybnej 28 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
04.11.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
18.10.13 Po otwarciu Wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby sieci c. o. i c. c. w. wraz z instalacją gazową dla potrzeb kotłowni,wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody i c.o., wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku przy ul. Grochowskiej 95
15.10.13 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej kotłowni wbudowanej o mocy do 100KW oraz instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w budynkach przy ul. Grochowskiej 93 i Grochowskiej 97.
07.10.13 Po otwarciu Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej do pomieszczeń WC w budynku przy ul.Kobielskiej 88/92 położonego w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy.
01.10.13 Po otwarciu Remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
30.09.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7
23.09.13 Po otwarciu Wykonanie ekspertyzy techniczno-kosztowej stropów ul. Grochowska 354, wykonanie projektu technicznego docieplenia ul. Szaserów 139 oraz projektów technicznych remontów balkonów ul. Kamionkowska 18, Kamionkowska 31 i Grochowska 280
16.09.13 Po otwarciu Remont dachu budynku przy ulicy Serockiej 34 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
10.09.13 Po otwarciu Wykonanie robót budowlanych w zak. remontu tynków elewacyjnych,remontu piwnicznych studzienek doświetlających,remontu wyjścia z podziemia budynku do ogrodu,remontu znisczonego tarasu na parterze oraz udrożnienie odpływu wód opadowych w budyn. Katowicka 8A
29.08.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
23.08.13 Po otwarciu Przewóz rzeczy ruchomych ze wskazanych przez Zamawiającego lokali i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc przechowywania wskazanych przez zamawiającego lub składowania oraz wywóz odpadów remontowych.
13.08.13 Po otwarciu Remont przewodów kominowych w klatce Nr 1 i 4 budynku przy ul. Wiarusów 15 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
09.08.13 Po otwarciu Remont instalacji elektrycznej w budynku administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Igańskiej 4a.
08.08.13 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Pułtuskiej 18, Pustelnickiej 42 i 46 oraz Zamienieckiej 57, 59, 81, 83 i 85.
05.08.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
19.07.13 Po otwarciu Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu tynków elewacyjnych,remontu piwnicznych studzienek doświetlających,remontu wyjścia z podziemia budynku do ogrodu,remont.zniszczonego tarasu na parterze,udrożnienie odpływu wód opadowych w budynku Katowicka 8A
15.07.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
10.07.13 Po otwarciu Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowej oraz wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Pustelnickiej 20.
24.06.13 Po otwarciu Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171A oraz Kobielskiej 88/92.
21.06.13 Po otwarciu Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowej oraz wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Pustelnickiej 20.
17.06.13 Po otwarciu Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Ostrobramskiej 38, Grochowskiej 171A, Zamienieckiej 81
14.06.13 Po otwarciu Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy Zamienieckiej 85 znajdującym się na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
10.06.13 Po otwarciu Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Ostrobramskiej 38 położonego w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
07.05.13 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
16.04.13 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2013 r. polegająca na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu trawników.
26.03.13 Po otwarciu Montaż urządzeń w węzłach cieplnych położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 354, Czapelskiej 44/Ostrołęckiej 16, Czapelskiej 46.
25.03.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
18.03.13 Po otwarciu Kontrola przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.
06.03.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót elektrycznych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przezZGN Praga-Południe m.st.Warszawy w2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6
06.03.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013r. na terenie Admini-stracji Nieruchomości nr 6.
12.02.13 Po otwarciu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013r.
07.02.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót elektrycznych w budynkach,lokalach mieszkalnych,użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy w 2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6,7
06.02.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych w budynkach,lokalach mieszkalnych,użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6,7
05.02.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót ogólnobudowlanych w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzib ZGN Praga-Południe AN-1,5,6,7
29.01.13 Po otwarciu Kontrola przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7.
28.12.12 Po otwarciu Konserwacja, usuwanie awarii i drobne naprawy dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na terenie ZGN Praga-Południe w 2013r.
19.12.12 Po otwarciu Kompleksowa ochrona terenu i obiektów przy ul. Meissnera nr 5, 7, 9, 11, 13 oraz dozór mienia ZGN Praga – Południe przy ul. Walewskiej 4, Wąwolnickiej 3 i AN 1, 5, 6, 7 w 2013 roku.
13.12.12 Po otwarciu Pogotowie techniczne do usuwania awarii w instalacjach: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st.W-wy funkcjonujące po godzinach pracy ZGN w2013r
10.12.12 Po otwarciu Konserwacja w branży sanitarnej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014 roku.
06.12.12 Po otwarciu Świadczenie usług telekomunikacyjnych w 2013 i 2014 roku
29.11.12 Po otwarciu Remont przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
29.11.12 Po otwarciu Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku.
28.11.12 Po otwarciu Konserwacja w branży elektrycznej w tym usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014roku
27.11.12 Po otwarciu Konserwacja ogólnobudowlana, w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów kominowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014 roku.
23.11.12 Po otwarciu Remont pustostanów mieszkalnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
23.11.12 Po otwarciu Remont pustostanów mieszkalnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
22.11.12 Po otwarciu Remont pustostanów mieszkalnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
20.11.12 Po otwarciu Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych oraz konserwacja gazowa w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014r.
15.11.12 Po otwarciu Dostawa bonów towarowych do ZGN Praga –Południe m.st. Warszawy.
13.11.12 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowych oraz wykonanie kotłowni gazowych w budynkach Szaserów 139, Paca 8A, Paca 8, Pustelnickiej 20 . UWAGA Postępowanie unieważnione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29.10.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją oraz wymiana instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Pustelnickiej 42, Zamienieckiej 83 i Zamienieckiej 85
25.07.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz remont instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Zamienieckiej 59 i Skaryszewskiej 15 w Warszawie.
18.07.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach przy ul. Zamienieckiej 57 i Pułtuskiej 18 w Warszawie.
19.06.12 Po otwarciu Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 23 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
11.06.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją oraz wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kawczej 29 w Warszawie.
10.04.12 Po otwarciu Remont lokalu użytkowego U-1 przy ul Paca 40 w Warszawie
06.04.12 Po otwarciu Remont pomieszczeń przeznaczonych na węzeł cieplny (branża budowlana, sanitarna i elektryczna).
Dostawa licencji

Zakończone zamówienia do kwoty 30.000 €

Termin złożenia oferty Przedmiot zamówienia
17.02.2015, 10:00 Dostawa 5 sztuk komputerów ALL In ONE Lenovo M73Z do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
11.02.2015, 11:00 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
09.02.2015, 15:00 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2015r
16.12.2014, 12:00 Zapewnienie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego dla produktów IBM Domino, IBM Connections i IBM Sametime.
15.12.2014, 13:00 Zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego : • 9 sztuk Zamiatarki spalinowej z napędem NAC 6,5 KM OHV KCB25-F, • 9 sztuk Lemiesza do Zamiatarki NAC KCB25-F
09.12.2014, 9:15 Dostawa środków ochrony osobistej dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
05.12.2014, 10:00 Dostawa 26 sztuk Office 2013 Standard Government OPEN, oraz 3 sztuk Windows Server Standard 2012 R2 Government OPEN 1 license 2 Proc
05.12.2014, 15:00 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
01.12.2014, 13:00 Zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego
26.11.2014, 14:00 Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015 do posypywania ciągów pieszych na terenie administrowanym przez ZGN: AN-5,6 i 7 w ilości 102,0 tony wraz z rozładunkiem.
25.11.2014, 15:00 Świadczenie uslug telekomunikacyjnych
24.11.2014, 13:00 Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku Paca 40 i dostawa materiałów na chodnik i dojazd do altany śmietnikowej oraz dostawa elementów małej architektury
12.11.2014, 14:00 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i pustostanów administrowanych przez ZGN Praga-Południe oraz likwidację na nieruchomościach terenowych szkodników nietypowych tj. gniazd os, szerszeni, siedlisk szczurów
06.11.2014, 14:00 Wykonanie jednego segmentu wiaty śmietnikowej przy budynku Grochow-ska 275 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy .
29.10.2014, 10:00 Dostawa dwóch profesjonalnych niszczarek typu HSM SECURIO B32 z wmontowanym systemem automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego.
29.10.2014, 13:00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 01.12.2014 – 30.11.2015.
17.10.2014, 14:00 Zakup i dostawa żarówek wg. wykazu załączonego wykazu
15.10.2014, 11:00 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z nieruchomości administrowanych przez AN – 6 i AN - 7 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 i 2015 r.
06.10.2014, 14:00 Dostawa 10 sztuk komputerów ALL In ONE Lenovo M73Z do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
03.10.2014, 11:00 Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B.
02.10.2014, 11:30 Dostawa i montaż SYSTEMU SUG PLISZKA FE36 w serwerowni ZGN Praga-Południe przy ul. Wąwolnickiej 3
02.10.2014, 14:00 Konserwacja drukarek i kserokopiarek oraz sukcesywną dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
29.09.2014, 10:00 Dostawa agregatu prądotwórczego AKSA APD33A
03.09.2014, do godz. 14:00 Zakup profesjonalnej niszczarki do dokumentów i płyt CD/DVD
28.07.2014, 11:00 Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2015r. w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe.
22.07.2014, 11:00 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014 r.
03.06.2014, 14:00 Dostawa sprzętu komputerowego
29.05.2014, 10:00 Sukcesywnej dostawy wody mineralnej spożywczej dla Zakładu Gospoda-rowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014 r.
23.05.2014, 13:00 Dostawa 6 sztuk skanerów Fujitsu FI-7160, 1 sztuki skanera Fujitsu ScanSnap SV600 oraz 1 sztuki skanera Kodak i2600 w komplecie z Kodak Flatbed A3 for i2000 series
23.05.2014, 13:45 Dostawa 7 sztuk Access-Point Cisco model AIR-CAP2602I-E-K9
21.05.2014, 14:00 Dostawa 10 sztuk drukarek HP 3015 DN oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych HP Laser-Jet Pro M521 DN dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
14.05.2014, 11:00 Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigu osobowego w budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie w 2014 r.
13.05.2014, 10:00 Dostawa piachu atestowanego w roku 2014 do piaskownic i placów zabaw na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe m.st. Warszawy w ilości 62 m3 wraz z rozładunkiem.
24.03.2014, 09:00 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014 r.
26.02.2014, 10:00 Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV w 2014r. w budynkach znajdujacych się na terenie ZGN Praga-Południe
25.02.2014, 9:00 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
18.02.2014, 10:00 Dostawa systemu do backupu i archiwizacji Commvault Simpana Software Application Data Management (ADM) Protection Bundle, 1TB Capacity lub równoważnego oraz karty FC HBA
13.01.2014, 12:00 Dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja budynków i pustostanów oraz likwidacja z terenów przyległych szkodników nietypowych tj. gniazd os, szerszeni, siedlisk szczurów itp.
19.12.2013, 10:00 Dostawę aktualizacji oprogramowania NORMA PRO oraz NORMA STANDARD do wersji NORMA PRO WTS.
19.12.2013, 10:15 Dostawa systemu skanowania i rozpoznawania danych Kofax Capture, Kofax Capture Volume, Kofax Transformation Modules, VRS Elite Production, Advanced Reports, Kofax Import Connector Email / FAX.
09.12.2013, 10:00 Dostawa wraz z instalacją systemu monitoringu infrastruktury technicznej oraz systemu kontroli.
05.12.2013, 11:00 Dostawa koszy ulicznych na śmieci dla ZGN w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Wąwolnicka 3.
27.11.2013, 9:00 Dostawa piachu na sezon zimowy 2013/2014 do posypywania ciągów pieszych na terenie administrowanym przez ZGN: AN 1,5,6 i 7 w ilości 90 ton wraz z rozładunkiem.
07.11.2013, 13:00 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r.
06.11.2013, 10:00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r.
28.10.2013, 10:00 Przegląd techniczny, remont i czynności konserwacyjne gaśnic i hydrantów wewnętrznych.
21.10.2013, 14:00 Naprawa chodników na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe
15.10.2013, 14:00 Naprawa chodników na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe
02.09.2013, do godz. 12:00 Dostawa sprzętu gospodarczego dla ZGN Praga-Południe w 2013r. (Podział na 3 części: Cz.1: dostawa sprzętu godspodarczego; cz.2:Dostawa ławek betonowych z oparciem; cz.3:Dostawa koszy na śmieci do zabetonowania)
01.07.2013, 12:00 Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów drukarek i kserokopiarek w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2013r.
01.07.2013, 12:15 Dostawę licencji oprogramowania antywirusowgo ESET Endpoint ‘NOD32’ oraz ESET Endpoint Security.
19.06.2013, godz: 12:00 Dostawę żarówek dla Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w 2013r.
05.06.2013, 12:00 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2013r
13.05.2013, 12:00 Wykonanie dokumentacji projektowych pn. Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wykonania przyłączy instalacji do budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
15.03.2013, 14:00 konserwację techniczną instalacji anten zbiorczych RTV oraz ich dostosowanie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, w związku z wyłączeniem sygnału analogowego na terenie m.st. Warszawy do dnia 19 marca 2013 r.
08.03.2013, 14:00 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
31.01.2013, 11:45 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2013 roku.
18.01.2013, 11:45 Konserwacja węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych dla budynków administrowanych przez AN 1, AN 5, AN 6 w 2013 roku.
18.01.2013, 11:45 Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w usytuowanych w budynkach ZGN Praga-Południe w 2013 roku.
18.01.2013, 11:45 Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków dla budynków osiedla Dudziarska ,Brukselska 23 i Parku Balaton na terenie ZGN Praga-Południe w 2013 roku.
18.01.2013, 9:45 Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków i pustostanów oraz likwidacja szkodników nietypowych tj. gniazd os,szerszeniitp w zasobach ZGN Praga-Południe w 2013 roku.
27.12.2012, 12:45 Badania wstępne, okresowe i kontrolne, badania lekarskie zgodnie z zakresem profilaktycznej opieki zdrowotnej (przewidywana szacunkowa ilość badań – ok. 163) oraz udział lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę nad pracownikami w sprawach komisji BHP
13.12.2012, 9:45 Monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie, przekazywanie alarmu pożarowego do P.S.P. oraz konserwację urządzenia transmisji alarmów na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 (AN 1) w 2013 ro
13.12.2012, 9:45 Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywanie CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej oraz konserwacji wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13
04.12.2012, 9:45 Remont pustostanu Rozłucka 16 m 7.
04.12.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 1 m 4.
04.12.2012, 9:45 Remont pustostanu Kordeckiego 59 m 1.
03.12.2012, 11:15 Remont przewodów kominowych Obrońców 13.
03.12.2012, 11:15 Remont przewodów kominowych Katowicka 5.
03.12.2012, 11:15 Remont przewodów kominowych Katowicka 8A.
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Grochowskiej 154 m 9
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Stoczkowskiej 8 m 1
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Biskupiej 4 m 5
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Czapelskiej 31 m 9
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Wspólna Droga 7 m 6
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Osowskiej 18 m 19
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Kobielskiej 61 m 9
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Walewskiej 5A m 5
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Sygietyńskiego 2 m 14
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Rozłuckiej 5 m 28
30.11.2012, 11:45 Dostawa piasku na sezon zimowy 2012/2013 do posypywania ciągów pieszych na terenie ZGN Praga-Południe w ilości 80 ton wraz rozładunkiem.
30.11.2012, 11:45 Dostawa sprzętu gospodarczego dla dozorców ZGN Dzielnicy Praga-Południe (Administracje AN 1, AN5, AN 6, AN 7).
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Wawerska 19 m 1/2.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Szaserów 135 m 8.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Lubiniecka 10 m 5.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Wspólna Droga 3 m 35.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Osowska 32 m 3.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Grochowska 95 m 7.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Walewska 2 m 90.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Walewska 2 m 49.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Białowieska 1 m 14.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Bełchatowska 14 m 7.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Grochowska 287 m 2
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Mińska 20 m 15/17.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Samolotowa 2 m 13.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Komorska 58 m 16.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Serocka 14 m 8.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Siennicka 30 m 9.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Katowicka 5.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Katowicka 8A.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Kobielska 16.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Kobielska 78.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Mińska 18.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Mińska 26.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Mińska 32/36.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Obrońców 13.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Czapelska 30 m 1.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 93 m 2.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kaleńska 6 m 5.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Rozłucka 2 m 57.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Brazylijska 15 m 35.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 174/176 m 33.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Groszowicka 17 m 8.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Stoczkowska 8 m 3.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Zaliwskiego 21 m 3.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Zbaraska 12 m 4.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Zagójska 6/8 m 63.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kobielska 61 m 9.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kinowa 16 m 90.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 225 m 4.
12.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku Wiarusów 15 kl.II.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 321 m 15.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Groszowicka 17 m 17.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 64 m 2.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 43 m 13.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Dwernickiego 26 m 3.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Ks. Jana Sztuki 7 m 14.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu St.Augusta 34 m 7.
07.11.2012, 9:45 Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku Komorska 60A.
07.11.2012, 11:45 Wymiana oddawczych skrzynek pocztowych w ilości 12 szt. w budynku Komorska 60A.
05.11.2012, 11:45 Remont przewodów kominowych w budynku Bliska 23
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Drewnicka 4 m 10.
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Nasielska 15 m 5.
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 6 m 2.
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu St. Ziednoczonych 21 m 2.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 172 m 43.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Zamieniecka 81 m 16.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Karczewska 33 m 3/4.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 302 m 2.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Igańska 12 m 26.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Rybna 10 m 21.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Biskupia 4 m 15/16
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Dwernickiego 22 m 55.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 259 m 19.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 128 m 25.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Waszyngtona 106 m 34.
15.10.2012, 9:45 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz likwidacja szamba w budynku przy ul. Byczyńskiej 1.
12.10.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Męcińskiej 42.
11.10.2012, 12:00 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
10.10.2012, 9:45 Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Osowskiej 36 w Warszawie.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Modrzewiowa 7 m 12.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kamionkowska 18 m 61.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Międzyborska 115 m 9.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Paca 46 m 2.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Siennicka 30 m 3.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kinowa 12 m 14.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kinowa 12 m 38.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Daszowska 6 m 27.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Domeyki 12 m 13.
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 174/176 m 17.
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 21 m 32.
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kobielska 28 m 5
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Meissnera 9 m 86.
25.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Modrzewiowa 3 m 8.
25.09.2012, 9:45 Remont pustostanu St. Augusta 18 m 11.
25.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Saska 48A m 132.
24.09.2012, 9:45 Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ulicy Lubartowskiej 5.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 46 m 2.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Dudziarska 40b m 9.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Serocka 35 m 5.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Szaserów 81 m 6.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Zamieniecka 81 m 20.
21.09.2012, 12:00 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Sulejkowskiej 15.
21.09.2012, 12:00 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Kordeckiego 66 (lokal użytkowy).
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu St. Augusta 4 m 5.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Kaleńska 6 m 9.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Siennicka 26 m 5.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Siennicka 38 m 3.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Kobielska 80 m 3.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Apteczna 4/6 m 18.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Dwernickiego 26 m 15.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 1 m 2.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 49 m 7.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kirasjerów 6 m 34.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kordeckiego 77 m 48.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Wiarusów 15 m 31.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Serocka 34 m 15.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Osowska 24 m 2.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Korytnicka 29 m 6.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Zamieniecka 34 m 2.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Walewska 2 m 58.
10.09.2012, 9:45 Remont dachu budynku przy ulicy Dąbrówki 18.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Stanisławowskiej 5 m 26.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Siennickiej 26 m 5.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Kobielskiej 88/92 m 70.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Grochowskiej 302 m 4.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Grochowskiej 287 m 2.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Kobielskiej 53 m 5.
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Groszowickiej 17 m 12
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Groszowickiej 17 m 16
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Kobielskiej 88/92 m 77/78
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Rybnej 10 m 7
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Wawerskiej 17 m 1
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Dudziarskiej 40 m 55
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Dudziarskiej 40B m 43
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Serockiej 19 m 11
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Mińskiej 24
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grochowskiej 353.
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Prochowej 16.
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Szaserów 139.
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 261 m 21
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Zgierska 7 m 21
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Sygietyńskiego 7 m 50
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Rębkowska 7 m 7.
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 234/240 m 36.
17.07.2012, 9:45 Wymiana obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Podskarbińskiej 6.
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Rębkowskiej 4 m 8
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Międzynarodowej 52/54A m 208
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Zgierskiej 7 m 18
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Paryskiej 28 m 33
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Zbaraskiej 12 m 23
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Mińskiej 20 m 10
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Wandy 10A m 2
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Zbaraskiej 13 m 5
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Waszyngtona 106 m 32/33
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Kobielskiej 52 m 2
05.07.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 22
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Waszyngtona 112/116 m 68.
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Ostrobramskiej 116 m 10.
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Komorskiej 58 m 18.
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Grochowskiej 229 m 15.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Karczewskiej 31.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Osowskiej 36.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Podolskiej 21.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Szaserów 87.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Jarocińskiej 31.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Jarocińskiej 13.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku Igańska 27.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Biskupiej 4.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 31.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 29.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 22
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grochowskiej 119.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grochowskiej 97.
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Saskiej 54 m 12
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Zana 12 m 8
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Lubomira 6 m 1
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Domeyki 18 m 4
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy Pl. Szembeka 8 m 19