Przetargi na lokale użytkowe

Trwające przetargi na lokale użytkowe

Tytuł Treść
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 29.09.2014 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-2 usytuowanego w parku Skaryszewskim oraz U-1 przy ul. Stanisława Augusta 81 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, stanowisko nr 21 ( tel.  22 443 54 19).

Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2014 r. o godz. 16.00. 

Zakończone przetargi na lokale użytkowe

Tytuł Treść
Komunikat z dnia 15.01.2014 r. o zamknięciu przetargu nieograniczonego na najem lokalu U-4 przy ul. Grochowskiej 215 na okres 10 lat.
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 13.01.2014 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-4 usytuowanego przy ul. Grochowskiej 215 przeznaczeniem na prowadzenie działalność usługową. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274, stanowisko nr 21 ( tel.  22 338 04 21)

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2014 r. o godz. 16.00.   

Komunikat o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 17.09.2013 r. na podstawie Uchwały Nr 4954/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 04.09.2013 r.
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 31.10.2013 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-1 usytuowanego przy Placu Szembeka przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274, stanowisko nr 21 ( tel.  22 338 04 21)

Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2013 r. o godz. 16.00.  

Komunikat o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego z z terminem zakończenia przyjmowania ofert dnia 05.08.2013 r.
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 5.08.2013 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-1 usytuowanego przy Placu Szembeka przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274, stanowisko nr 39 ( tel.  22 338 04 39)

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2013 r. o godz. 16.00. 

Komunikat o zamknięciu przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 30.10.2012 r.
Komunikat o zamknięciu przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 18.05.2012 r.
Komunikat o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego z dnia 11.01.2011 r.
Komunikat o zamknięciu prac komisji przetargowej z dnia 21.02.2011 r.

Skargi na czynności związane z przeprowadzaniem przetargu można składać do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w terminie 7 dni od daty wywieszenia komunikatu tj.: do dnia 28.02.2011 r. do godziny 16:00.