Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Planowane wycinki drzew

Informujemy o planowanym wycięciu drzew, które rosną na terenach administrowanych przez ZGN Praga-Południe.
Usunięcie drzew nastąpi zgodnie z harmonogramem ujętym w tabeli.

Wycinki_2021_4.docx (13 kB)
Planowane wycinki drzew

Informujemy o planowanym wycięciu drzew, które rosną na terenach administrowanych przez ZGN Praga-Południe.
Usunięcie drzew nastąpi zgodnie z harmonogramem ujętym w tabeli.

Wycinki.docx (13 kB)
Koszenie trawników

Informujemy, że koszenie trawników na terenach administrowanych przez ZGN Praga-Południe rozpocznie się we wrześniu.
Będzie to drugie koszenie trawników w tym roku.
Planowane wycinki drzew

Informujemy o planowanym wycięciu drzew, które rosną na administrowanych przez ZGN Praga-Południe terenach.
Usunięcie drzew nastąpi zgodnie z harmonogramem ujętym w tabeli.
Wycinki_2021.2.docx (13 kB)
Planowane wycinki drzew

Informujemy o planowanym wycięciu drzew, które rosną na administrowanych przez ZGN Praga-Południe terenach.
Usunięcie drzew nastąpi zgodnie z harmonogramem ujętym w tabeli.
Wycinki_2021.1.docx (13 kB)


W dniach 17-21 maja 2021 roku planowane jest uruchomienie syren alarmowych w ramach ćwiczeń taktyczno–specjalnych Renegade/Sarex - 21

Czytaj dalej
Składanie wniosków o restrukturyzację zadłużenia do 29 czerwca 2021 r.

Przypominamy.
Z uwagi na zagrożenie COVID-19 termin składania wniosków o restrukturyzację zadłużenia został przesunięty do 29 czerwca 2021 r.

wniosek_restrukturyzacja_zadluzenia.docx (35 kB)
Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami

Z uwagi na zmianę od 1 kwietnia 2021 r. stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych noty księgowe dotyczące tych opłat za kwiecień 2021 r. będą wystawione i dostarczone w terminie późniejszym.
W notach podamy nowy termin płatności.
ZGN Praga-Południe nie będzie naliczał odsetek za zwłokę od standardowego terminu płatności tych opłat, tj. 10 kwietnia. Dotyczy to zarówno lokali użytkowych jak i mieszkalnych.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa


„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej związana z zagrożeniami sezonu grzewczego.
Zmiana stawek czynszu w lokalach mieszkalnych

W życie weszło Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. 1281_2810.docx1281_2810.docx
Planowane usunięcie drzew na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy informuje o planowanym wycięciu drzew na terenie Dzielnicy, którym administruje. Usunięcie drzew nastąpi zgodnie z harmonogramem ujętym w tabeli.Wycinki.docx (13 kB)
Najemcy lokali komunalnych

Najemcy lokali komunalnych

Czytaj dalej
Wnioski o restrukturyzację zadłużenia

Szanowni Państwo

Czytaj dalej
Lokale użytkowe

Szanowni Najemcy

Czytaj dalej
UWAGA

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Czytaj dalej
KORONAWIRUS

Szanowni Mieszkańcy!
mając na uwadze konieczność przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzeniania się

Czytaj dalej
Udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość otrzymywania faktur VAT wystawionych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w formie elektronicznej (e-faktur). W celu skorzystania z takiej możliwości, należy wypełnić wniosek zgodnie z załączonym wzorem nr 1. W każdej chwili można anulować usługę, wypełniając wniosek wg wzoru nr 2.

Czytaj dalej
Rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej oraz kosztów wody i odprowadzania ścieków w budynkach i lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Od dnia 30 maja 2019 r. obowiązują nowe zasady w zakresie rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej oraz kosztów wody i odprowadzania ścieków w budynkach i lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Szanowny Najemco,

uprzejmie informujemy, że od dnia 21.04.2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.). Nowelizacja ustawy zakłada wiele znaczących zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach z zakresu zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zmiany dotyczą:

Czytaj dalej
POMOC ZDALNA

AnyDesk - pomoc zdalna

FortiClient
CO ZROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ ZACZADZENIA?1.
użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
2.
stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
3.
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, (...)


Czytaj dalej