Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Znajdź swoją Administrację 
 


Uruchomienie syren alarmowych - ćwiczenia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w środę, 14 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00, planowane jest uruchomienie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału alarmu o zagrożeniu z powietrza w związku z prowadzonymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogólnopolskimi ćwiczeniami pod kryptonimem RENEGADE – SAREX 18/II.
Modulowany sygnał akustyczny będzie trwał 3 minuty. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie sygnału odwołania alarmu, tj. sygnału akustycznego ciągłego także trzyminutowego. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Uruchomienie alarmu jest zgodne z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 869 z 8 listopada 2018 r.
W dniu 12 listopada 2018 r. Zakład będzie nieczynny

W związku z ustawą podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustanawiającą 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - uprzejmie informujemy, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w tym dniu będzie nieczynny.Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek czynszuLink do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7B77BACF-4EA8-4245-A3A7-76CD58FEC0B0,frameless.htm

DOTACJE MIEJSKIE NA PRACE PRZY ZABYTKACH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY

Po raz pierwszy właściciele zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze m. st. Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

We wrześniu 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m. in. art. 81, które dały Radzie m. st. Warszawy podstawę do określania zasad udzielania dotacji na prace nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ale również przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (...)

Czytaj dalej
CO ZROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ ZACZADZENIA?1.
użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
2.
stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
3.
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, (...)


Czytaj dalej
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA (składanie wniosków do dnia 21.09.2015 r.)

Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące w latach 2015-2019 (...)

Czytaj dalej