Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres:
al. J. Waszyngtona 6
Pow. do przekazania:
14,20 m2
Opis nieruchomości:
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania:
altana śmietnikowa
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny:
0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 9/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Barankiewicz, tel. (22) 27-73-115