Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 25
Pow. do przekazania: 6,72 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Saska Kępa
Sposób zagospodarowania: warstwa docieplenia ścian budynku
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 1,22 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 320/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Emilia Rydlińska