Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Brazylijska 10C
Pow. do przekazania: 200 m2 (garaże)
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami oświaty
Sposób zagospodarowania: garaże wybudowane ze środków własnych
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 4,40 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
Nr wykazu: 3/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Iwona Władysiuk