Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

ZGN - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności głównej strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20 lipca 2017 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 lipca 2017 roku

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:


  - część linków może być dwuznaczna dla użytkowników i nie jest wystarczająco opisana,

  - brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,

  - część z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,

  - niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

  - grafiki i zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,

  - niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

  - brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 15 lipca 2021 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 22 277 30 01 lub pisząc na adres poczty elektronicznej sekretariat@zgnpragapld.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zakładu - budynek ul. Walewska 4.

Wejście główne z prawej strony budynku. Schody przed wejściem głównym. Brak podnośnika, pochylni. Brak drzwi automatycznych. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 1 - ul. Niekłańska 35A

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 5 - ul. Siennicka 44

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 6 - ul. Sulejkowska 45

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 7 - ul. Hetmańska 25

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe budynki Zakładu

ul. Wąwolnicka 3 - Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ul. Mycielskiego 20 - Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Brak wind/platformy przyschodowej. Brak informacji dla osób niewidomych.