Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
Plac Przymierza 8dz. ew. nr 13, obręb 3-01-13, KW WA6M/00386005/312,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
471/2018
ul. Międzyborska 73dz. ew. nr 37/2, obręb 3-05-11, KW WA6M/00277350/97,13 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
470/2018
ul. Rozłucka 11 m 27dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/723,79 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,73 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
469/2018
ul. Kirasjerów 4Bdz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/618,45 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
468/2018
ul. Grochowska 333dz. ew. nr 7/8, obręb 3-05-31, KW WA6M/00350361/512,50 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
467/2018
ul. Zgierska 2A / Białowieska 3Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/39,84 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
466/2018
ul. Podskarbińska 10Adz. ew. nr 49, obręb 3-04-01, KW WA6M/00350777/428,64 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
465/2018
ul. Francuska 8dz. ew. nr 113, obręb 3-01-09, KW WA6M/00370848/9305,14 m2 (300,28 m2- teren, 4,86 m2- altana śm.)niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną oraz grunt pod pojemniki na odpadydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT - teren
0,10 zł/ m2 + 23 % VAT – altana śm.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
464/2018
Lotaryńskadz. ew. nr 117/8 obręb 3-01-16 KW nr WA6M/00200551/818 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych463/2018
ul. Kobielska 62dz. ew. nr 34/17, obręb 3-04-06, KW WA6M/00479660/17,39 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem A10.3 MW)altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
462/2018
ul. Zwycięzców 45dz. ew. nr 92/3, obręb 3-01-10, KW WA6M/00409382/718,10 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
461/2018
ul. Sygietyńskiego 8dz. ew. nr 66, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/610,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
459/2018
ul. Grochowska 263dz. ew. nr 24, obręb 3-05-32, KW WA6M/00476592/2170 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. ul. Ronda Wiatraczna cz I
grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
458/2018
ul. Kinowa 8dz. ew. nr 6 (część) obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00395537/7,22,44 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych457/2018
Mycielskiego 20dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/454 m2 (garaże)zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaże)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych456/2018
Kickiego 8Cdz. ew. nr 139/3, 139/4 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00148820/224 m2 (garaż) 30 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie: rej. Ronda Wiatraczna cz. Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,40 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych455/2018
ul. Kamionkowska 27cz. dz. ew. nr 46, obręb 3-02-06 KW nr WA6M/00474173/5 ,11,90 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Kamionka cz.IIIteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych454/2018
ul. Wandy 4dz. ew. nr 60, obręb 3-01-13, KW WA6M/00396656/411,91 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
453/2018
Osiecka 47 róg Jarocińskiejdz. ew. nr 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 obręb 3-05-09 KW nr WA6M/00473639/3, KW nr WA6M/00473653/7, KW nr WA6M/00473652/0 KW nr WA6M/00473651/3, KW nr WA6M/00473650/6, KW nr WA6M/00187867/8, KW nr WA6M/00473649/6, KW nr WA6M/00473648/9, KW nr WA6M/00473647/2, KW nr WA6M/00473646/5, KW nr WA6M00474645/8191 m2 (garaże) 148,20 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie: rej. ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych451/2018
Waszyngtona 18/20dz. ew. nr 14 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00316242/519 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy – przeznaczenie: mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnymgaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
4,33 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych450/2018
Berneńska 18dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-01-22 KW nr WA6M/0022481/4108,60 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych449/2018
ul. Kobielska 66/68cz.dz. ew. nr 34/17 , obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00479660/1,7,39 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.Ialtana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych448/2018
ul. Grochowska 102dz. ew. nr 171, obręb 3-04-13, KW WA6M/00386002/20,05 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
447/2018
ul. Kutnowska 12dz. ew. nr 93/1 obręb 3-05-13 KW nr WA6M/00457171/6,1003,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiejgrunt położony przy budynkach, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,w tym altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2+ 23% VAT - grunt
0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych446/2018
Osiecka 60/62dz. ew. nr 25/6 obręb 3-05-09 KW nr WA6M/00351899/220 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru (tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami)garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
445/2018
Francuska 22/24dz. ew. nr 8 (część) obręb 3-01-09 KW nr WA6M/00323047/0,100 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych444/2018
Mycielskiego 23dz. ew. nr 22/2 – 22/9 obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00303674/8 dz. ew. nr 22/10 (część) KW nr WA6M/00303674/8154 m2 (garaże) 33,20 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych443/2018
Francuska 34dz. ew. nr 122 obręb 3-01-04 KW WA6M/00206374/5100 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowa ogródek przeznaczony na działalność organizacji pożytku publicznego, teren rekreacyjnydzierżawa na czas oznaczony 0,71 zł/m2 zajętego gruntu + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych442/2018
ul. Mycielskiego 21Acz.dz. ew. nr 22/10 , obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00303674/8,106,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zielonydzierżawa na czas oznaczony 0,22 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych440/2018
ul. Grochowska 178/184 (przed lokalem użytkowym U-5)dz. ew. nr 111/3, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316480/5; dz. ew. nr 111/4, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316481/256 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, B8.9U-HB – tereny usług handlu i biur
podest ogródka gastronomicznego w sezonie jesienno-zimowymdzierżawa na czas oznaczony 5,65 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych439/2018
ul. Rozłucka 5dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/718,34 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
422/2018
ul. Paryska 37dz. ew. nr 187, obręb 3-01-12, KW WA6M/00213413/3215,51 m2 - grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną 20,72 m2 - grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikowązabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
421/2018