Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Grenadierów 10dz. ew. nr 164, obręb 3-05-13, WA6M/00192669/84,80m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowejmiejsce na ustawienie pojemników na odpady stałedzierżawa na czas oznaczony (trzy lata) 0,10 zł/m2 gruntu + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychWYKAZ NR 334/2019
St. Augusta 32dz. ew. nr 56, 57, 59, 60, 62, 64 obręb 3-05-31, KW nr WA6M/00151593/5126 m2 (garaże) 63 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
407/2019
Kobielska 84dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/529,56 m2częściowo zagospodarowana pod altanę śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

- altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,11 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
406/2019
ul. L.Kickiego 7część dz. ew. nr 16/5, obręb 3-4-06, KW WA6M/00193088/85 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
A 7.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
405/2019
ul. Kobielska 69dz. ew. nr 84/8, obręb 3-04-06, KW WA6M/00452229/310,27 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A2.7 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
403/2019
ul. Grochowska 231część dz. ew. nr 69/3, obręb 3-05-01, KW WA6M/00212976/0240 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
C 4.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługami
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
402/2019
ul. Podskarbińska 14dz. ew. 3 obręb 3-04-01, część KW WA6M/00141177/06 444 m2tymczasowo pokryte korty tenisowe, budynek i ogródek gastronomiczny, obiekty budowlane infrastruktury technicznej - obiekty wymagające zalegalizowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy - funkcja US12 - tereny usług, sportu i rekreacjikorty tenisowe i obiekty budowlane do obsługi urządzeń sportowych, budynki użytkowe i gospodarcze w części przeznaczone do dyspozycji Urzędu Dzielnicy w celu realizacji programu sportowego na rzecz dzieci i młodzieży szkolnejdzierżawa na czas oznaczony- 1,04 zł/m2/m-c + 23 % VAT za powierzchnię 5 291 m2, teren rekreacyjno-wypoczynkowy, sportowy,
- 8,71 zł/m2/m-c + 23 % VAT za powierzchnię 1 153 m2, teren zabudowany budynkiem gastronomii i ogródkiem gastronomicznym
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
401/2019
ul. Grochowska 115dz. ew. nr 4/5, obręb 3-05-09, KW WA6M/00062561/110,51 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. Cz. I
B8.1 MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
400/2019
ul. Żółkiewskiego 17dz. ew. nr 103, obręb 3-04-10, KW WA6M/00372236/0396,10 m2 6 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
399/2019
ul. Grochowska 309/317Bdz. ew. nr 20/3, obręb 3-05-31, KW WA6M/00201671/213,30 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.2 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
398/2019
ul. Grochowska 309/317Adz. ew. nr 20/3, obręb 3-05-31, KW WA6M/00201671/213,30 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.2 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
397/2019
ul. Obarowska 20dz. ew. nr 18, obręb 3-04-09, KW WA6M/00200040/313,95 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pojemniki na odpady komunalne i selektywnedzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
396/2019
ul. Grochowska 322dz. ew. nr 71, obręb 3-02-06, KW WA6M/00205588/126,25 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej

Zaplecze budowy

dzierżawa na czas oznaczony

5,61 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
394/2019
Elsterska 10dz. ew. nr 11/1, obręb 3-01-04, KW WA6M/00316472/684,00 m2częściowo zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

- grunt przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną (pow. 77,40 m2);
- istniejąca altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi (pow. 6,60 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 77,40 m2;
0,10 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 6,60 m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
393/2019
ul. Dwernickiego 27dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)19,95 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych392/2019
ul. Kawcza 45dz. ew. nr 113/3, obręb 3-05-09, KW WA6M/00316995/8137,93 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

Ogródek przydomowy do współkorzystania

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
391/2019
ul. Grochowska 281dz. ew. nr 18, obręb 3-05-32, KW WA6M/00192823/611,60 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem C1.1 MW/U– zabudowa wielorodzinna z usługami)altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
390/2019
ul. Kaleńska 4dz. ew. nr 127/26, obręb 3-04-06, KW WA6M/00463187/622 m2zabudowana altanką śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A1.4 MW – zabudowa wielorodzinna
altanka śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
389/2019
ul. Kaleńska 2adz. ew. nr 127/26, obręb 3-04-06, KW WA6M/00463187/622 m2zabudowana altanką śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A1.4 MW – zabudowa wielorodzinna
altanka śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
388/2019
ul. Znicza 26/28dz. ew. nr 29, obręb 3-05-14, KW WA6M/00396948/814,52 m2Zagospodarowana pod altanę śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
387/2019
Rozłucka 10Adz. ew. nr 75 (część), obręb 3-05-11, KW nr WA6M/00396147/3160,60 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych386/2019
ul. Grochowska 271dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/5126,60 m2niezabudowanaC1.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługamipodwórkodzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
385/2019
Lubinieckadz. ew. nr 137/12, 137/15, 137/16, 222, 223, obręb 3-04-12, KW nr WA6M/00110081/4, KW nr WA6M/00407246/8, KW nr WA6M/00285655/6100 m2 (garaże) 17 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowa
dzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT
1,18 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych384/2019
St. Augusta 22/24dz. ew. nr 21/8 (część) obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/516 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rejon Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych383/2019
ul. Irlandzka 10dz. ew. nr 192 obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00407174/2345,02 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanafunkcja mieszkaniowo-usługowa
339,43 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
5,59 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych382/2019
ul. Irlandzka 4cz. dz. ew. nr 176, obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00061352/6,6,02 m2zabudowanazabudowa wielo i jednorodzinna - 31 KZ1-Mteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych381/2019
ul. Serocka 26cz. dz. ew. nr 75, obręb 3-04-12 KW nr WA6M/00232032/730,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych380/2019
ul. Rozłucka 5dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/780,94 m2częściowo zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
379/2019
ul. Krypska 31dz. ew. nr 11, obręb 3-05-05, WA6M/00180339/953 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej zaplecze budowydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata5,49 zł/m2 zajętego gruntu + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
378/2019
ul. Kinowa 10 m 14dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/730,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
377/2019
ul. Stanisława Augusta 24dz. ew. nr 21/8 obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/5,1,24 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych375/2019
ul. Rębkowska 14dz. ew. nr 16/3 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00193088/8,1,24 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych374/2019
ul. Rębkowska 7dz. ew. nr 6/9 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00504731/5,1,24 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych373/2019
ul. Nowińska 8dz. ew. nr 54 obręb 3-02-01 KW nr WA6M/00217742/6,1,24 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Dworca Wschodniegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych372/2019
ul. Lubelska 30/32dz. ew. nr 21 obręb 3-02-01 KW nr WA6M/00179446/2,1,24 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Dworca Wschodniegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych371/2019
ul. Frycza Modrzewskiego 26dz. ew. nr 40/1 obręb 3-02-01 KW nr WA6M/00224351/0,1,24 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Dworca Wschodniegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych370/2019
ul. Grochowska 321-327dz. ew. nr 8/2 obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00350361/5,1,24 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska-Kaleńska)ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych369/2019
ul. Dwernickiego 26dz. ew. nr 74 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00323051/1,1,24 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych368/2019
ul. Białowieska 5Acz. dz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13 KW nr WA6M/00442950/3,9,84 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiejteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych367/2019
ul. Suchodolska 2Bdz. ew. nr 29/12 , obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/4115,5 m2 95,5 m2 - grunt zajęty pod zakład usługowy 20 m2 – grunt służący do obsługi obiektuzabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod zakładem usługowym oraz teren niezbędny do jego obsługi użytkowany przez aktualnego dzierżawcędzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata6,35 zł/m2 + 23% VAT – teren zabudowany
3,76 zł/m2 + 23% VAT – teren niezabudowany
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
366/2019
ul. Walecznych 57dz. ew. nr 154, obręb 3-01-05, KW WA6M/00394946/09,60 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,27 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
365/2019
Brazylijska 10Cdz. ew. nr 104, obręb 3-01-14, KW nr WA6M/00397142/528 m2 (garaż)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami oświatygaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych364/2019
ul. Waszyngtona 100dz. ew. nr 81, obręb 3-05-02, KW WA6M/00164002/0177,48 m2 6 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
363/2019
Stanisława Augusta 3dz. ew. nr 55 (część), obręb 3-05-32, KW nr WA6M/00323035/338 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych362/2019
Darłowska róg Zgierskiejdz. ew. nr 108, 109, 110, 111, obręb 3-05-13, KW nr WA6M/00126479/687 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej – teren usług i zabudowy mieszkaniowej garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych361/2019
Nasielska 5/7dz. ew. nr 100 i 58 (część) obręb 3-04-08 KW nr WA6M/00147067/819 m2 (garaż) 20,65 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż),
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych360/2019
Serocka 34dz. ew. nr 109/2 (część), obręb 3-04-09, KW nr WA6M/00179589/612,96 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
359/2019
Walewska 3/5dz. ew. nr 84/1 i 85/1, obręb 3-05-02, KW nr WA6M/00149932/7, KW nr WA6M/00149936/539 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
358/2019
Kirasjerówdz. ew. nr 24/5 (część), obręb 3-05-03, KW nr WA6M/00395263/5362 m2 (garaże) 405,08 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnagaraże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
357/2019
ul. Grochowska 241/ ul. Siennicka 12cz. dz. ew. nr 51/2 obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00186821/712,90m2zabudowanaC4.1 MW/U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługamiteren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi
dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
356/2019
Kirasjerów 4C, D, E, F, G, H (dawna ul. Grenadierów 32)dz. ew. nr 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 87 obręb 3-05-03 KW nr WA6M/00123247/0, KW nr WA6M/00123248/7, KW nr WA6M/00123249/4, KW nr WA6M/00123250/4, KW nr WA6M/00123022/7, KW nr WA6M/00123021/0, KW nr WA6M/00423240/4120 m2 (garaże) 115,02 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana – garaże częściowo niezabudowana – droga dojazdowaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejgaraże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,18 zł/ m2 + 23% VAT (droga)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych356/2019
Komorska 55dz. ew. nr 55, obręb 3-05-08, KW nr WA6M/00372244/9210,13 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – usługi z zabudową wielorodzinnągaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
355/2019
Grochowska 293dz. ew. nr 34/6, obręb 3-05-31, KW nr WA6M/00445483/921 m2częściowo zabudowana garażemprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zabudowa wielorodzinna z usługamigaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych354/2019
Świętosławska/ Grenadierówdz. ew. nr 54/1 do 54/5 oraz 67 cz. z obrębu 3-05-03 KW nr WA6M/00386255/0, KW nr WA6M/00395365/0187 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych353/2019
Barwniczadz. ew. nr 254, obręb 3-04-05, KW nr WA6M/00394941/5532 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych352/2019
Chrzanowskiego 6/8dz. ew. nr 21/1-21/5 cz. oraz 24-29, 31-57, 59-90 obręb 3-02-11 KW nr WA6M/00423018/9, KW nr WA6M/00423020/6, KW nr WA6M/00423019/6, KW nr WA6M/00423017/2, KW nr WA6M/00423016/5, KW nr WA6M/00386584/5, KW nr WA6M/00396899/9, KW nr WA6M/00396130/1, KW nr WA6M/00396131/8, KW nr WA6M/00396132/5, KW nr WA6M/00396133/2, KW nr WA6M/00396135/6, KW nr WA6M/00396136/3, KW nr WA6M/00396702/2, KW nr WA6M/00396705/3, KW nr WA6M/00396706/4, KW nr WA6M/00396703/9, KW nr WA6M/00396707/7, KW nr WA6M/00396708/4, KW nr WA6M/00396709/1, KW nr WA6M/00396710/1, KW nr WA6M/00396711/8, KW nr WA6M/00396712/5, KW nr WA6M/00396713/2, KW nr WA6M/00396704/6, KW nr WA6M/00396714/9, KW nr WA6M/00396715/6, KW nr WA6M/00396716/3, KW nr WA6M/00396717/0, KW nr WA6M/00396718/7, KW nr WA6M/00396719/4, KW nr WA6M/00396720/4, KW nr WA6M/00396721/1, KW nr WA6M/00396722/8, KW nr WA6M/00396723/5, KW nr WA6M/00396724/2, KW nr WA6M/00396725/9, KW nr WA6M/00396726/6, KW nr WA6M/00396728/0, KW nr WA6M/00396729/7, KW nr WA6M/00396730/7, KW nr WA6M/00396731/4, KW nr WA6M/00396732/1, KW nr WA6M/00396733/8, KW nr WA6M/00396734/5, KW nr WA6M/00396735/2, KW nr WA6M/00396736/9, KW nr WA6M/00396737/6, KW nr WA6M/00396738/3, KW nr WA6M/00396739/0, KW nr WA6M/00396740/0, KW nr WA6M/00396741/7, KW nr WA6M/00396742/4, KW nr WA6M/00396743/1, KW nr WA6M/00396744/8, KW nr WA6M/00396745/5, KW nr WA6M/00396746/2, KW nr WA6M/00396747/9, KW nr WA6M/00396748/6, KW nr WA6M/00396749/3, KW nr WA6M/00396750/3, KW nr WA6M/00396751/0, KW nr WA6M/00396752/7, KW nr WA6M/00396753/4, KW nr WA6M/00396754/1, KW nr WA6M/00396755/8, KW nr WA6M/00396756/5, KW nr WA6M/00396897/5, KW nr WA6M/00396898/2, KW nr WA6M/00396900/01212,00 m2 (garaże) 1303,47 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych351/2019
Suchodolska 6dz. ew. nr 29/12, obręb 3-05-02, KW nr WA6M/00407556/4172 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
350/2019
Suchodolska 5Adz. ew. nr 13, obręb 3-05-02, KW nr WA6M/00454517/393,75 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych349/2019
Suchodolska 3Adz. ew. nr 8/2, obręb 3-05-02, KW nr WA6M/00476555/193,75 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych348/2019
Suchodolska 2Adz. ew. nr 29/12 (część), obręb 3-05-02, KW nr WA6M/00407556/490 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych347/2019
Waszyngtona 18/20dz. ew. nr 14, obręb 3-01-05, KW nr WA6M/00316242/5229,60 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy – przeznaczenie: mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnymgaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych346/2019
Argentyńska 5/7dz. ew. nr 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5 obręb 3-01-16 KW nr WA6M/00336706/2, KW nr WA6M/00455961/7, KW nr WA6M/00455960/0, KW nr WA6M/00455958/3, KW nr WA6M/00455957/693,75 m2 (garaże) 103,25 m2 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana - garaże, częściowo niezabudowana - droga dojazdowaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa wielo i jednorodzinna częściowo zabudowana - garaże,
częściowo niezabudowana - droga dojazdowa
dzierżawa na czas oznaczony 4,49 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych345/2019
ul. Siennicka 21dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01, KW WA6M/00350777/4382,15m2niezabudowana
A4. 1 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2+ 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
344/2019
ul. Międzynarodowa 53dz. ew. nr 178/6 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00205610/5,1143,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy973,00 m2 – teren zieleni
170,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
dzierżawa na czas oznaczony 0,32 zł/m2 + 23 % VAT- teren zieleni;
0,01 zł/m2 + 23 % VAT- teren
z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe, związane z zarządzaniem nier. wspólną
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych343/2019
ul. Kirasjerów 8dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00300395263/512 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
D3.1. MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
342/2019
ul. Wandy 4dz. ew. nr 60, obręb 3-01-13, KW WA6M/00396656/411,91 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
341/2019
ul. J. Dwernickiego 35dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01, KW WA6M/00350777/486,47 m2zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi do współkorzystania przez pięć podmiotów

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
340/2019
ul. Zwycięzców 45dz. ew. nr 92/3, obręb 3-01-10, KW WA6M/00409382/771,20 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
zabudowanadzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
339/2019
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5159 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz.I,
D 3.6 U(MW) usługi z zabudową wielorodzinną
miejsca postojowe dla 5 karetek pogotowia ratunkowegodzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,89 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
338/2019
ul. Międzyborska 115 (między budynkami przy ul. Grochowskiej 263, ul. Grochowskiej 259, ul St. Augusta 2a, ul. St. Augusta 4, ul Międzyborskiej 115 i ul. Międzyborskiej 117cz. dz. ew. nr 28, obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00396952/9 ,5,63 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.Iteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych337/2019
Niekłańska 9/11dz. ew. nr 76 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00323071/720,30 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych335/2019
Skaryszewska 13dz. ew. nr 6/2 (część) obręb 3-02-01 KW nr WA6M/00213140/820,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Dworca Wschodniegogaraż wybudowany
ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych333/2019
ul. Kinowa 10 m 13dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/723,94 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,36 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
332/2019
al. J. Waszyngtona 36Adz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00397017/0768,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Teren zieleni

dzierżawa na czas oznaczony

0,31 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
327/2019
al. J. Waszyngtona 36Adz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00397017/022,14 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Miejsce postojowe dla samochodów osobowych oczekujących na wjazd do garażu podziemnego budynku przy
al. J. Waszyngtona 36A.

dzierżawa na czas oznaczony

3,11 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
326/2019
ul. Szaserów 83dz. ew. nr 123, obręb 3-04-09, KW WA6M/00370848/997 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego indywidualny ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,74 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
325/2019
Plac Szembeka 8dz. ew. nr 99, obręb 3-04-13, KW WA6M/00350425/2184,00 m2częściowo zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- grunt przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną (pow. 172,00 m2);
- istniejąca altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi (pow. 12,00 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 172,00 m2;
0,10 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 12,00 m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
324/2019
Al. J. Waszyngtona 106cz. dz. ew. nr 52 obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00396461/07,48m2zabudowana
brak mpzp

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
323/2019
Saska 54/56dz. ew. nr 127, 117(część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00169111/2, KW nr WA6M/00497146/420,00 m2 - garaż 18,80 m2 - droga dojazdowazabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,16 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych322/2019
ul. Lotaryńska 48dz. ew. nr 4/3, obręb 3-01-19 KW nr WA6M/00206063/2,23,49 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saska Kępateren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych321/2019
ul. Dąbrowiecka 25dz. ew. nr 14, obręb 3-01-07, KW WA6M/00186872/9525,68 m2 9 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saska Kępa
Zabudowa jednorodzinna z usługami oświaty
grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
319/2019
ul. Królowej Aldony 9dz. ew. nr 114 obręb 3-01-09 KW nr WA6M/00189020/3,496,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy489,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
7,00 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych318/2019
ul. Siennicka 42dz. ew. nr 8, obręb 3-04-01, KW WA6M/00323052/8911,62 m2 (891,62 m2- teren, 20 m2- altana śm.)zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT - teren
0,10 zł/ m2 + 23 % VAT – altana śm.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
316/2019
ul. Międzynarodowa 51/ Londyńska 22cz. dz. ew. nr 178/6 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00205610/512,34m2zabudowana
zabudowa wielorodzinna

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
315/2019
Skaryszewska 15dz. ew. nr 6/3 (część) obręb 3-02-01 KW nr WA6M/00450376/444,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Dworca Wschodniegogaraże wybudowane
ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych314/2019
ul. Grenadierów 6dz. ew. nr 171/1 obręb 3-05-13 KW nr WA6M/00442950/3,5,25 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiejaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych313/2019
Al. J. Waszyngtona 57cz. dz. ew. nr 84/7 obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00436115/314,2m2zabudowana
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
312/2019
Al. J. Waszyngtona 44dz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00434525/66,25 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
311/2019
ul. Grenadierów 6Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/35,25 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
309/2019
Al. J. Waszyngtona 57cz. dz. ew. nr 84/7 obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00436115/314,2m2zabudowana
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
308/2019
ul. S. Żółkiewskiego 3dz. ew. nr 181, obręb 3-04-13, KW WA6M/00277407/42,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
307/2019
Styrska 53dz. ew. nr 92/6 cz. z obrębu 3-04-16 KW nr WA6M/00324554/415 m2 (garaż) 22,83 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazd.)
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych306/2019
Styrska 53dz. ew. nr 92/6 cz. z obrębu 3-04-16 KW nr WA6M/00324554/4205,51 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług droga dojazdowa do garażydzierżawa na czas oznaczony 1,16 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych304/2019
Niekłańska 9/11dz. ew. nr 76 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00323071/718,30 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych302/2019
ul. Budrysów 26dz. ew. nr 121, obręb 3-05-13, KW WA6M/00386031/413,96m2zabudowana
zabudowa wielorodzinna z usługami

altana śmietnikowa oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
291/2019
ul. Kirasjerów 4Adz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/618,45 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
331/2018