Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Kirasjerów 8dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/612 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
14/2020
Grochowska 299dz. ew. nr 34/7, obręb 3-05-31, KW nr WA6M/00445483/954 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska-Kaleńska), przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych13/2020
Lotaryńskadz. ew. nr 117/2, obręb 3-01-16 KW nr WA6M/00200551/818 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa jedno i wielorodzinnagaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych12/2020
ul. Grochowska 309/317Cdz. ew. nr 16, obręb 3-05-31, KW WA6M/00324534/813,00 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.1 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
11/2020
Zakoledz. ew. nr 93/2, obręb 3-04-07, KW WA6M/0047312/740 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - cz. I,
B9.1KDGP/U-K - tereny dróg publicznych - ulic klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz usług kultury
pawilon handlowy- zakład bukmacherski (25 m2) oraz teren niezbędny do jego obsługi (15 m2)dzierżawa na czas oznaczony - do 31.03.2020 r.55,89zł/m2 + 23 % VAT (pawilon handlowy) oraz 4,17zł/m2 + 23 % VAT (teren niezbędny do obsługi pawilonu)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych10/2020
ul. Paca 50dz. ew. nr 40, obręb 3-04-01, KW WA6M/00396905/59,30 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rondo Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
9/2020
Al. J. Waszyngtona 24część dz. ew. nr 22/1 , obręb 3-01-05, KW WA6M/00396606/990 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
8/2020
Al. J. Waszyngtona 24dz. ew. nr 19, obręb 3-01-05, KW WA6M/00210645/711,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
7/2020
ul. Dwernickiego 27dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)9,30 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych6/2020
Łotewska 10dz. ew. nr 44, obręb 3-01-03, KW WA6M/00186841/312,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
5/2020
al. Waszyngtona 30/36dz. ew. nr 29/46 obręb 3-01-05 (KW WA6M/00397017/0)19,25 m2zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa,
45 Z2-M - zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych4/2020
Niekłańska 9/11dz. ew. nr 76 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00323071/720,40 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych3/2020
Kinowa 20dz. ew. nr 3 obręb 3-05-02 (KW WA6M/00323 039/1)36 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego punkt sprzedaży rybdzierżawa na czas oznaczony - do trzech lat14,92 zł/m2 zajętego gruntu + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych2/2020
Dobrowoja 11/13dz. ew. nr 84/7, obręb 3-05-01, KW nr WA6M/00436115/3220,50 m2 (garaże) 272,85 m2 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana - garaże, częściowo niezabudowana - droga dojazdowaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)

do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
1/2020
Mycielskiego 18/20dz. ew. nr 23 z obrębu 3-04-02, KW nr WA6M/00386570/0490 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Mycielskiego 18/20
ul. Walecznych 7dz. ew. nr 191 obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00186874/3,353,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy 346,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
7,00 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych430/2019
ul. Grochowska 289cz. dz. ew. nr 34/3, obręb 3-05-31 KW nr WA6M/004454839 ,9,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska –Kaleńska)teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych434/2019
Tadeusza Rechniewskiego 9działka ewidencyjna nr 9/2 obręb 3-06-07 KW WA6M/00166820/41,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowaustawienie pojemnika zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
433/2019
Międzynarodowa 52działka ewidencyjna nr 9/1 obręb 3-01-11 KW WA6M/00407738/41,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowaustawienie pojemnika zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
432/2019
Białowieska 14dz. ew. nr 26/1, obręb 3-05-14, WA6M/00423545/21,44m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,75 zł/m2 zajętego gruntu + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
431/2019
ul. Igańska 12dz. ew. nr 70/2 (część) obręb 3-05-07 KW nr WA6M/00396146/6,8,63 m2zabudowana teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych429/2019
Międzyborska 117 (między budynkami przy ul. Grochowskiej 263, ul. Grochowskiej 259, ul. St. Augusta 2a, ul. St. Augusta 4, ul. Międzyborskiej 115 i ul. Międzyborskiej 117)dz. ew. nr 28, obręb 3-05-32, KW nr WA6M/00396952/95,63 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna Iteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych428/2019
Augustyna Kordeckiego 75adz. ew. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6 obręb 3-04-08 KW WA6M/00121828/3261 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Grochowskiej odc. Garwolińska - Kanał Kawęczyński, cz.I, przeznaczeni: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnych pole manewrowedzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT - grunt zabudowany garażami
1,18 zł/m2 + 23% VAT - pole manewrowe
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych427/2019
ul. Dwernickiego 29 adz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)19,95 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych426/2019
ul. Dwernickiego 29dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)19,95 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych425/2019
Boremlowska 55Adz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW nr WA6M/00213021/827,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych424/2019
Kinowa 4dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/76,45 m2Zagospodarowana pod wiatę przystankową
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wiata przystankowa spełniająca także funkcję nośnika reklamy.

dzierżawa na czas oznaczony

Wiata przystankowa o pow. 6,45 m2- 12,17 zł/m2 + 23 % VAT;
Pow. reklamowa 2,16 m2- 74,07 zł/m2 + 23 % VAT.

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
423/2019
Dobrowoja 10dz. ew. nr 69/2 (część) obręb 3-05-01, KW nr WA6M/00174045/637,30 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rejon Ronda Wiatraczna I, przeznaczenie w planie: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych422/2019
ul. Podskarbińska 7dz. ew. nr 15/4 (część), obręb 3-02-08, KW WA6M/0020258/1310 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda wiatraczna cz. II
A 1.5 MW – zabudowa wielorodzinna
zaplecze budowy – rusztowaniadzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata5,61 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
420/2019
ul. Chodakowska 37dz. ew. nr 19, obręb 3-02-02, KW WA6M/00201782/3454,71 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren niezbędny do korzystania przez najemcę lokalu użytkowegodzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata3,75 zł/m2/m-c + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
419/2019
Nasielska 5/7dz. ew. nr 102,58 (część) obręb 3-04-08 KW nr WA6M/00147067/819,00 m2 - garaż 20,65 m2 - droga dojazdowazabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany
ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT- garaż
1,18 zł/m2 + 23% VAT- droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych418/2019
Darłowska 5Adz. ew. nr 159, 161, 162, obręb 3-05-13, KW nr WA6M/00126480/657,70 m2 (garaże) 52,30 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami
garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazd.)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych417/2019
ul. Brukselska 46Adz. ew. nr 14/3, obręb 3-01-16, KW WA6M/00205589/810,83 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Saska Kępa
przeznaczenie: 65 KZ1 - Z2- M zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
416/2019
ul. Radziłowska 8dz. ew. nr 169, obręb 3-01-12, KW WA6M/00216965/814,62 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
415/2019
ul. Osowska 48cz. dz. ew. nr 164/1, obręb 3-04-09 KW nr WA6M/00317006/6,12,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych414/2019
ul. Kinowa 10 m 1dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/725,52 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
413/2019
ul. L.Kickiego 11część dz. ew. nr 16/3, obręb 3-4-06, KW WA6M/00193088/811 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
A 7.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
412/2019
ul. Wąwolnicka 6dz. ew. nr 53/6 (część) obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00396146/6,10,64 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych411/2019
ul. Chodakowska 12Adz. ew. nr 18 , obręb 3-02-07, KW WA6M/00335462/222 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren wyznaczony do obsługi warsztatudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata5,30 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
410/2019
St. Augusta 22/24dz. ew. nr 21/8 (część) obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/516,20 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rejon Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami
garaż wybudowany ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych409/2019
Wiatraczna 25dz. ew. nr 69, 70, 71, 72, obręb 3-04-02, KW nr WA6M/00386566/3, KW nr WA6M00386569/4, KW nr WA6M/00386567/0, KW nr WA6M/00386568/793,10 m2 (garaże) 48,90 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazd.)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych408/2019
St. Augusta 32dz. ew. nr 56, 57, 59, 60, 62, 64 obręb 3-05-31, KW nr WA6M/00151593/5126 m2 (garaże) 63 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
407/2019
Kobielska 84dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/529,56 m2częściowo zagospodarowana pod altanę śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

- altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,11 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
406/2019
ul. L.Kickiego 7część dz. ew. nr 16/5, obręb 3-4-06, KW WA6M/00193088/85 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
A 7.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
405/2019
ul. Kobielska 69dz. ew. nr 84/8, obręb 3-04-06, KW WA6M/00452229/310,27 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A2.7 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
403/2019
ul. Grochowska 231część dz. ew. nr 69/3, obręb 3-05-01, KW WA6M/00212976/0240 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
C 4.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługami
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
402/2019
ul. Grochowska 115dz. ew. nr 4/5, obręb 3-05-09, KW WA6M/00062561/110,51 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. Cz. I
B8.1 MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
400/2019
ul. Żółkiewskiego 17dz. ew. nr 103, obręb 3-04-10, KW WA6M/00372236/0396,10 m2 6 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
399/2019
ul. Grochowska 309/317Bdz. ew. nr 20/3, obręb 3-05-31, KW WA6M/00201671/213,30 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.2 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
398/2019
ul. Grochowska 309/317Adz. ew. nr 20/3, obręb 3-05-31, KW WA6M/00201671/213,30 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.2 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
397/2019
ul. Obarowska 20dz. ew. nr 18, obręb 3-04-09, KW WA6M/00200040/313,95 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pojemniki na odpady komunalne i selektywnedzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
396/2019
ul. Grochowska 322dz. ew. nr 71, obręb 3-02-06, KW WA6M/00205588/126,25 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej

Zaplecze budowy

dzierżawa na czas oznaczony

5,61 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
394/2019
Elsterska 10dz. ew. nr 11/1, obręb 3-01-04, KW WA6M/00316472/684,00 m2częściowo zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

- grunt przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną (pow. 77,40 m2);
- istniejąca altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi (pow. 6,60 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 77,40 m2;
0,10 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 6,60 m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
393/2019
ul. Dwernickiego 27dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)19,95 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych392/2019
ul. Kawcza 45dz. ew. nr 113/3, obręb 3-05-09, KW WA6M/00316995/8137,93 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

Ogródek przydomowy do współkorzystania

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
391/2019
ul. Grochowska 281dz. ew. nr 18, obręb 3-05-32, KW WA6M/00192823/611,60 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem C1.1 MW/U– zabudowa wielorodzinna z usługami)altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
390/2019
ul. Kaleńska 4dz. ew. nr 127/26, obręb 3-04-06, KW WA6M/00463187/622 m2zabudowana altanką śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A1.4 MW – zabudowa wielorodzinna
altanka śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
389/2019
ul. Kaleńska 2adz. ew. nr 127/26, obręb 3-04-06, KW WA6M/00463187/622 m2zabudowana altanką śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A1.4 MW – zabudowa wielorodzinna
altanka śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
388/2019
ul. Znicza 26/28dz. ew. nr 29, obręb 3-05-14, KW WA6M/00396948/814,52 m2Zagospodarowana pod altanę śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
387/2019
Rozłucka 10Adz. ew. nr 75 (część), obręb 3-05-11, KW nr WA6M/00396147/3160,60 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych386/2019
ul. Grochowska 271dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/5126,60 m2niezabudowanaC1.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługamipodwórkodzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
385/2019
Lubinieckadz. ew. nr 137/12, 137/15, 137/16, 222, 223, obręb 3-04-12, KW nr WA6M/00110081/4, KW nr WA6M/00407246/8, KW nr WA6M/00285655/6100 m2 (garaże) 17 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowa
dzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT
1,18 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych384/2019
ul. Irlandzka 10dz. ew. nr 192 obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00407174/2345,02 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanafunkcja mieszkaniowo-usługowa
339,43 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
5,59 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych382/2019
ul. Rozłucka 5dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/780,94 m2częściowo zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
379/2019