Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz


Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 51dz. ew. nr 15 obręb 3-05-23 KW WA6M/00484027/0330 m2niezabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoparking samochodowydzierżawa na czas oznaczony - trzy lata3,32 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych328/2019
al. J. Waszyngtona 36Adz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00397017/0768,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Teren zieleni

dzierżawa na czas oznaczony

0,31 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
327/2019
al. J. Waszyngtona 36Adz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00397017/022,14 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Miejsce postojowe dla samochodów osobowych oczekujących na wjazd do garażu podziemnego budynku przy
al. J. Waszyngtona 36A.

dzierżawa na czas oznaczony

3,11 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
326/2019
ul. Szaserów 83dz. ew. nr 123, obręb 3-04-09, KW WA6M/00370848/997 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego indywidualny ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,74 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
325/2019
Plac Szembeka 8dz. ew. nr 99, obręb 3-04-13, KW WA6M/00350425/2184,00 m2częściowo zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- grunt przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną (pow. 172,00 m2);
- istniejąca altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi (pow. 12,00 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 172,00 m2;
0,10 zł/m2 + 23 % VAT- pow. 12,00 m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
324/2019
Al. J. Waszyngtona 106cz. dz. ew. nr 52 obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00396461/07,48m2zabudowana
brak mpzp

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
323/2019
Saska 54/56dz. ew. nr 127, 117(część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00169111/2, KW nr WA6M/00497146/420,00 m2 - garaż 18,80 m2 - droga dojazdowazabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,16 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych322/2019
ul. Lotaryńska 48dz. ew. nr 4/3, obręb 3-01-19 KW nr WA6M/00206063/2,23,49 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saska Kępateren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych321/2019
ul. Rębkowska 9, ul. Rębkowska 7, ul. Kobielska 84, ul. Kobielska 86, ul. Siennicka 30cz. dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00316990/3 ,42,95 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.Iteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych320/2019
ul. Dąbrowiecka 25dz. ew. nr 14, obręb 3-01-07, KW WA6M/00186872/9525,68 m2 9 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saska Kępa
Zabudowa jednorodzinna z usługami oświaty
grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
319/2019
ul. Królowej Aldony 9dz. ew. nr 114 obręb 3-01-09 KW nr WA6M/00189020/3,496,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy489,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
7,00 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych318/2019
ul. Targowa/Zielenieckadz. ew. nr 9/4 obręb 3-01-01 KW WA6M/00151589/44 m2zabudowanateren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniegonaschody wejściowe do budynkudzierżawa na czas
oznaczony - 3 lata
7,33 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego
miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych317/2019
ul. Siennicka 42dz. ew. nr 8, obręb 3-04-01, KW WA6M/00323052/8911,62 m2 (891,62 m2- teren, 20 m2- altana śm.)zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT - teren
0,10 zł/ m2 + 23 % VAT – altana śm.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
316/2019
ul. Międzynarodowa 51/ Londyńska 22cz. dz. ew. nr 178/6 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00205610/512,34m2zabudowana
zabudowa wielorodzinna

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
315/2019
Skaryszewska 15dz. ew. nr 6/3 (część) obręb 3-02-01 KW nr WA6M/00450376/444,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Dworca Wschodniegogaraże wybudowane
ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych314/2019
ul. Grenadierów 6dz. ew. nr 171/1 obręb 3-05-13 KW nr WA6M/00442950/3,5,25 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiejaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych313/2019
Al. J. Waszyngtona 57cz. dz. ew. nr 84/7 obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00436115/314,2m2zabudowana
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
312/2019
Al. J. Waszyngtona 44dz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00434525/66,25 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
311/2019
ul. Grenadierów 6Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/35,25 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
309/2019
Al. J. Waszyngtona 57cz. dz. ew. nr 84/7 obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00436115/314,2m2zabudowana
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
308/2019
ul. S. Żółkiewskiego 3dz. ew. nr 181, obręb 3-04-13, KW WA6M/00277407/42,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
307/2019
Styrska 53dz. ew. nr 92/6 cz. z obrębu 3-04-16 KW nr WA6M/00324554/415 m2 (garaż) 22,83 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazd.)
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych306/2019
ul. Grochowska 135dz. ew. nr 10/3 obręb 3-05-08 KW WA6M/00476509/412 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Grochowskiej odc. Garwolińska - Kanał Kawęczyński, cz.I, funkcja usługowo-mieszkaniowapawilon handlowydzierżawa na czas oznaczony22,38 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych305/2019
Styrska 53dz. ew. nr 92/6 cz. z obrębu 3-04-16 KW nr WA6M/00324554/4205,51 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług droga dojazdowa do garażydzierżawa na czas oznaczony 1,16 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych304/2019
Kwiatkowskiego 12Adz. ew. nr 8 obręb 3-06-01 KW WA6M/00397119/540 m2zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pawilon handlowydzierżawa na czas oznaczony 14,35 zł/m2 + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych303/2019
Niekłańska 9/11dz. ew. nr 76 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00323071/718,30 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych302/2019
Dwernickiego 22dz. ew. nr 62 obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00206642/530,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych301/2019
ul. Kinowa 10 m 3dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/722,62 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,73 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
299/2019
ul. Grochowska 321cz. dz.ew. nr 8/3, obręb 3-05-31. KW WA6M/00462578/716,11 m2zabudowanatereny mieszkaniowo-usługoweteren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskażnika cen towarów i usług konsumpcyjnych298/2019
ul. Kirasjerów 4/ul. Kirasjerów 4Adz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/518,45m2zabudowana
D3. 3 MW – zabudowa wielorodzinna

altana śmietnikowa oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
297/2019
ul. Paca 39 i Paca 39Adz. ew. nr 24/1, obręb 3-04-06, KW WA6M/00386594/853,75 m2 (w tym 22,50 m2 teren przeznaczony pod budowę altany śmietnikowej oraz 31,25 m2 teren do jej obsługi)niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: rej. Ronda Wiatraczna cz.I
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
296/2019
Al. J. Waszyngtona 57cz. dz. ew. nr 84/7 obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00436115/314,2m2zabudowana
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
295/2019
ul. Stanisława Augusta 36cz. dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00445483/99m2zabudowana
tereny mieszkaniowo-usługowe

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
294/2019
ul. Stanisława Augusta 34cz. dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00445483/99m2zabudowana
tereny mieszkaniowo-usługowe

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
293/2019
ul. Stanisława Augusta 32cz. dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00445483/99m2zabudowana
tereny mieszkaniowo-usługowe

teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2+ 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
292/2019
ul. Budrysów 26dz. ew. nr 121, obręb 3-05-13, KW WA6M/00386031/413,96m2zabudowana
zabudowa wielorodzinna z usługami

altana śmietnikowa oraz teren niezbędny do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
291/2019
ul. Modrzewiowa 3dz. ew. nr 84/7, obręb 3-05-01, KW WA6M/00436115/31,49m2zabudowana
zabudowa wielorodzinna

warstwa docieplenia ścian budynku

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
290/2019