Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
Berneńska 18dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-01-22 KW nr WA6M/0022481/418,60 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych184/2019
Żółkiewskiego 20dz. ew. nr 70/1(część) obręb 3-04-13 KW nr WA6M/00386419/815 m2 (garaż) 6 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie: Gocławek Pn.;
przeznaczenie: 33 MW – zabudowa wielorodzinna
garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż),
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych191/2019
St. Augusta 22/24dz. ew. nr 21/8 (część) obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/5200,20 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rejon Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych189/2019
St. Augusta 14/16dz. ew. nr 21/8 (część) obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/5157 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rejon Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługami garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych188/2019
ul. Wąwolnicka 1adz. ew. nr 37/4, obręb 3-05-11, KW WA6M/00277352/3150,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt z przeznaczeniem jako teren niezbędny do obsługi lokali użytkowych w budynku przy ul. Wąwolnickiej 1adzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,86 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
187/2019
ul. Międzynarodowa 52dz. ew. nr 9/1 obręb 3-01-11 KW WA6M/00407738/42,36 m2zabudowanafunkcja mieszkaniowa podnośnik dla niepełnosprawnychdzierżawa na czas oznaczony 0,01zł./m2 + 23%VATjednorazowa opłata roczna,
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych186/2019
ul. Międzyborska 115 (między budynkami przy ul. Grochowskiej 263, ul. Grochowskiej 259, ul St. Augusta 2a, ul. St. Augusta 4, ul Międzyborskiej 115 i ul. Międzyborskiej 117cz. dz. ew. nr 28, obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00396952/95,63 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.Iteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych185/2019
ul. Kinowa 16dz. ew. nr 29/12, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/47,22 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

istniejące schody/pochylnia

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
181/2019
ul. Dobrowoja 13dz. ew. nr 84/4, obręb 3-05-01, KW WA6M/00484715/0166 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz Igrunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
180/2019
ul. Paca 39dz. ew. nr 24/1, obręb 3-04-06, KW WA6M/00386594/8145m2niezabudowanaA 10.2 – MW zabudowa wielorodzinna
A 10. 8 KDw – droga wewnętrzna
5 KDD – droga dojazdowa
zaplecze budowydzierżawa na czas oznaczony – do 30.09.2019 r.7,25 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącanie dotyczy179/2019
ul. J. Styki 22dz. ew. nr 75, obręb 3-01-09, KW WA6M/00228067/014,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
Pojemniki na odpady komunalne wraz z terenem stanowiącym otoczenie pojemnikówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
174/2019
ul. Walewska 8dz. ew. nr 37/5, obręb 3-05-11, KW WA6M/00277352/3650 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
103/2019