Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Chrzanowskiego 6/8działka ew. nr 33 oraz 21/5, obręb 3-02-11, KW nr WA6M/00396702/2, KW nr WA6M/00423016/519 m2 (garaż) 20,69 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych20/2021
ul. Międzyborska 85dz. ew. nr 43, obręb 3-05-023,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wiata do przechowywania wózka inwalidzkiego

dzierżawa na czas oznaczony

3,66 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
19/2021
ul. Chrzanowskiego 6/8działka ew. nr 41 oraz 21/5, obręb 3-02-11, KW nr WA6M/00396711/8, KW nr WA6M/00423016/518 m2 (garaż) 20,69 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych16/2021
Al. J. Waszyngtona 85dz. ew. nr 102, obręb 3-05-01 KW WA6M/00385845/6 dz.ew. nr 104/8, obręb 3-05-01 KW WA6M/00395287/99,10 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
C7.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT za miesc.opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
15/2021
ul. Katowicka 3dz. ew. nr 58, obręb 3-01-08 KW nr WA6M/00407937/928 m2zabudowanateren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,65 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych14/2021
ul. Szaserów 108dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/818 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegomiejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,97 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
13/2021
ul. Mycielskiego 19dz. ew. nr 64, 65, 67, 68, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386576/6, KW WA6M/00386577/3, KW WA6M/00386574/2, KW WA6M/00386573/5109 m2zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
12/2021
ul. Międzynarodowa 47dz. ew.82/11, obręb 3-01-10, WA6M/00395058/5Powierzchnia do przekazania 17,55 m2Opis nieruchomości zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami grunt zabudowany altaną śmietnikową wraz z gruntem wokół altany przeznaczonym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATopłaty roczne każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
5/2021
ul. Peszteńska 5dz. ew.154, obręb 3-01-05, WA6M/00394946/014,85 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami grunt zabudowany altaną śmietnikową wraz terenem wokół altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
4/2021
dz. ew.191, obręb 3-01-04, WA6M/00216963/412,02 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami grunt zabudowany altaną śmietnikową wraz z terenem przyległym do altanydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
3/2021
ul. Wąchocka 11/13dz. ew. nr 103, obręb 3-01-12, KW WA6M/00303152/3733 m2 - podwórko 15 m2 - altana śmietnikowaczęściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Saska Kępa
22 KZ1-M – zabudowa wielo i jednorodzinna
grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT za mies. (altana śmietnikowa)
0,01 zł/m2 + 23 % VAT za mies. (teren)
opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
2/2021
ul. Lipska 13dz. ew. nr 94, obręb 3-01-03, KW WA6M/00187012/0808,53 m2 - podwórko 6,47 m2 - altana śmietnikowaczęściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Saska Kępa
4 KZ1-M/U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa
grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT
0,01 zł/m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
1/2021
Siennicka 42dz. ew. nr 8 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00323052/894,53m2- garażezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23% VAT-garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych327/2020
Kobielska 88/92dz. ew. nr 70, 71 (część), obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00303293/3 KW nr WA6M/00303292/620,00 m2- garaż 18,56 m2- droga dojazdowazabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz.Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23% VAT-garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT-droga dojazd.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych326/2020
A. Nobla 12Ddz. ew. nr 196/8, 196/15 (część), 196/16 (część) obręb 3-01-09) KW nr WA6M/00385537/4 KW nr WA6M/00385542/2 KW nr WA6M/00385543/919,00 m2- garaż 44,82 m2- droga dojazdowazabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony4,65 zł/m2 + 23% VAT-garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT-droga dojazd.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych325/2020
Ul. Berezyńska 31dz. ew. 81, obręb 3-01-04, WA6M/00213654/4305 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami grunt przeznaczony do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości budynkowej i
zabudowany altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata- 0,01 zł/m2 + 23 % VAT- za grunt o powierzchni 290 m2 przeznaczony do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości budynkowej
- 0,10 zł/m2 + 23 % VAT- za grunt o powierzchni 15 m2 zabudowany altaną śmietnikową
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
324/2020
dz. ew. nr 12 , obręb 3-05-15, KW WA6M/00157862/420,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej zaplecze magazynowedzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata6,58 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
320/2020
Aleja Jerzego Waszyngtona 18/2020,00zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata4,65 zł/m2 zajętego gruntu + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
319/2020
ul. Międzyborska 105część dz. ew. nr 57/6, obręb 3-05-32, KW WA6M/00475983/36,05 m2zabudowana altaną śmietnikowąaktualnie teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,11 zł /m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
318/2020
ul. Igańska 2część dz. ew. nr 80, obręb 3-05-07, KW WA6M/00163836/3425 m2niezabudowanaRejon ul. Zamienieckiej
a4.3M – zabudowa mieszkaniowa
teren niezabudowanydzierżawa na czas oznaczony -1,5 roku5,61 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
317/2020