Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 811/2017, z dnia 05.05.2017r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 811/2017 r. (224 kB)
Zasady wydzierżawianie (157 kB)
Minimalne stawki czynszu dzierżawnego (395 kB)
Wzór umowy - dzierżawy (339 kB)
Umowa - szkic (73 kB)
Umowa - protokół zdawczo-odbiorczy (252 kB)
Umowa - oświadczenia (268 kB)
Wniosek o dzierżawę nieruchomości (341 kB)
Oświadczenie (396 kB)
Podział na strefy - Opis (201 kB)
Podział na strefy - Mapa (438 kB)


Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. J. Dwernickiego 37A
dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4

45,99 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3)

Pawilon handlowy o pow. 32,76 m2; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu o pow. 13,23 m2

dzierżawa na czas oznaczony

Pawilon handlowy- 14,44 zł/m2 + 23 % VAT; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu- 3,57 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
91/2018
ul. Apteczna
dz. ew. nr 103 oraz 112/2, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00214168/7,
KW WA6M/00450212/7

128,70 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
73/2018
ul. Kordeckiego 52
dz. ew. nr 45, obręb 3-04-12,
KW WA6M/00187013/7

17,72 m2

zabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
71/2018
ul. Międzyborska 108
dz. ew. nr 32, obręb 3-05-01,
KW WA6M/00162625/9

22,86 m2

zabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
69/2018
ul. Grochowska 116
dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00285856/5

30 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej
i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
68/2018
ul. Genewska 3
dz. ew. nr 54, obręb 3-01-15,
KW WA6M/00192623/4

841 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

834,40 m2- grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną; 6,60 m2- grunt pod altanę śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

834,40 m2- 0,01 zł/m2 + 23 % VAT; 6,60 m2- 0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
65/2018
ul. Kinowa 8
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

33,90 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
64/2018
ul. Rozłucka 3
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

43,50 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych (pow. 28,50 m2), altana śmietnikowa (pow. 15,00 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych; 0,10 zł/m2 + 23 % VAT- altana śmietnikowa

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
52/2018
ul. Walecznych 51
dz.ew.nr 187, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00214039/4)

16,40 m2


teren zabudowany altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

16,40 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
39/2018
ul. Walecznych 47
dz.ew.nr 181, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00214263/3)

9,00 m2


teren zabudowany altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

9,00 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
38/2018
ul. Grochowska 73
dz. ew. nr 8, obręb 3-05-30,
KW WA6M/00330659/5

78,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I (tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5 planu)

zaplecze budowy

dzierżawa na czas oznaczony

5,40 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
21/2018
ul. Paryska 23
dz. ew. nr 218, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213149/1) dz. ew. nr 220, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00206610/2)

534,00 m2

częściowo zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

510,35 m2 podwórko przyległe do nieruchomości
23,65 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
16/2018
Siennicka 44
dz. ew. nr 13, obręb 3-02-11,
KW WA6M/00206643/2

23,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

miejsca postojowe

dzierżawa na czas oznaczony

2,45 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
15/2018
Berezyńska 12dz. ew. nr 149, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00001474/9)6,66 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyteren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych13/2018
Berezyńska 7Adz. ew. nr 81, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00188979/3)13,66 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyteren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług12/2018
Styki 7dz. ew. nr 139, obręb 3-01-09 (KW WA6M/00228282/3)8,60 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygrunt pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług11/2018
al. J. Waszyngtona 6
dz. ew. nr 19, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00205986/1

14,20 m2

zabudowana

aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
9/2018
ul. Paryska 17
dz. ew. nr 231, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213461/4)

26,47 m2

częściowo zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

26,47 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
4/2018
ul. Francuska 31dz.ew.nr 224, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00395719/7)4,00 m2 teren zabudowany altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 4,00 m2 grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych2 /2018
Ul. Darłowska 5Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13
KW WA6M/00442950
26,04 m2 Zabudowana przy ul. Darłowska 5A Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej -funkcja mieszkaniowo-usługowaCzęść altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
1/2018
Stanisława Żółkiewskiego 40Adz. ew. nr 111 obręb 3-04-10 KW WA6M/00156247/0193,99 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławek Północny- teren o funkcji mieszkaniowo-usługowejgrunt zabudowany budynkiem użytkowym i grunt przeznaczony do obsługi lokali użytkowych w budynkudzierżawa na czas oznaczony - trzy lata4,09 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych235/2018
ul. Bajońska 2cz. dz. ew. nr 20, obręb 3-01-15 KW nr WA6M/00192657/1,6,29 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępagrunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych233/2018
Naddnieprzańska 1Adz. ew. nr 147 (część) obręb 3-07-13 KW - brak21 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana gospodarczadzierżawa na czas oznaczony2,24 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych232/2018
ul. Francuska 40dz. ew. nr 117, obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00214206/6,11,88 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępagrunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych230/2018
ul. Rozłucka 7 m 2dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/731,98 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
229/2018
ul. Obrońców 28/30dz. ew. nr 125, obręb 3-01-09 KW nr WA6M/00192065/4,10,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępateren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych228/2018
ul. Kutnowska 18dz. ew. nr 78, obręb 3-05-13, KW WA6M/00395419/4135,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
227/2018
ul. Poselska 2dz. ew. nr 138, obręb 3-01-08 KW nr WA6M/00473442/5,11,25 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępateren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług226/2018
Radziłowska 10Adz. ew. nr 159/3 obręb 3-01-12 KW WA6M/00000496/254,00 m2niezabudowanaobszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowa ogródek przydomowy przyległy do lokalu mieszkalnegodzierżawa na czas oznaczony0,71 zł/m2 zajętego gruntu + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych225/2018
ul. Rozłucka 3Adz. ew. nr 28, obręb 3-05-11, KW WA6M/00303276/821,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Garaż oraz teren manewrowy do jego obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

3,40 zł/m2 + 23 % VAT – garaż o pow. 18,78 m2; 1,14 zł/m2 + 23 % VAT – teren manewrowy do obsługi garażu o pow. 2,22 m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
224/2018
ul. Berezyńska 27Adz. ew. nr 218, obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00206534/5,8,90 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępateren pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony
0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych222/2018
ul. Angorska 6dz. ew. nr 99, obręb 3-01-05, KW WA6M/00395442/414,70 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,22 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
221/2018
ul. Turbinowa 6dz. ew. nr 79/18, obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00187000/3,23,84 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych220/2018
Międzynarodowa 53Adz. ew. nr 142/1 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00123007/6 dz. ew. nr 178/1 – 178/6 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00205610/523 m2 (garaże) 32,40 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy Garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych219/2018
ul. Grochowska 102dz. ew. nr 171, obręb 3-04-13, KW WA6M/00386002/20,05 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,22 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
218/2018
ul. Berezyńska 26dz. ew. nr 114, obręb 3-01-04, KW WA6M/00213824/75,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

altana śmietnikowa

dzierżawa na czas oznaczony

2,02 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
217/2018
ul. Zwycięzców 43dz. ew. nr 92/3, obręb 3-01-10, KW WA6M/00409382/77,45 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,22 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
216/2018
ul. Kobielska 75dz. ew. nr 84/8, obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00452229/3,10,27 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. Iteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych215/2018
Al. Waszyngtona 38/40dz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00397017/0,23,40 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępateren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych214/2018
Żółkiewskiego 17dz. ew. nr 103 (część) obręb 3-04-10 KW nr WA6M/00372236/018 m2zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garażdzierżawa na czas oznaczony3,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych213/2018
ul. Francuska 40dz. ew. nr 117 obręb 3-01-04 KW WA6M/00214206/6169,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy (28-KZ1-M/UO zabudowa jednorodzinna z usługami oświaty)Indywidualny ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,71 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
206/2018
ul. Kickiego 26dz. ew. nr 22/10, obręb 3-04-02, KW WA6M/00303674/816,29 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
205/2018
ul. Lubomira 4A, ul. Siennicka 7, ul. Sienicka 7Adz. ew. nr 7/7, obręb 3-05-01, KW WA6M/00349813/911,13 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Rondo Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
203/2018
ul. Chrzanowskiego 19dz. ew. nr 74, obręb 3-04-01, KW WA6M/00323052/823,82 m2zabudowanabrak MPZP; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy
rej. ul. Podskarbińskiej
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
202/2018
ul. Podskarbińska 8dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01, KW WA6M/00350777/431,26 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
201/2018
ul. Wiatraczna 23dz. ew. nr 43/2, obręb 3-04-02, KW WA6M/00002168/820,27 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
198/2018
ul. Francuska 27dz. ew. nr 104, obręb 3-01-07, KW WA6M/00386242/6250 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępagrunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
197/2018
ul. Kickiego 6dz. ew. nr 84/8, obręb 3-04-06, KW WA6M/00452229/310,27 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
193/2018
ul. Dwernickiego 23dz. ew. nr 46, obręb 3-04-02, KW WA6M/00335174/624,93 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
192/2018
ul. Ks. Jana Sztuki 3dz. ew. nr 135/2, obręb 3-04-12, KW WA6M/00437662/9341,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogrunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
189/2018
ul. Osowska 18dz. ew. nr 132, obręb 3-04-10, KW WA6M/00386570/412,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu: Gocławek Pn.Teren pod rusztowaniadzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata5,40 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
188/2018
ul. Budrysów 9dz. ew. nr 68
obręb 3-05-14
KW WA6M/00396949/5
1052,00 m2 zabudowanateren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej - funkcja mieszkaniowo-usługowa - 1025,99 m2 - grunt przyległy do budynku mieszkalnego niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej
- 26,01m2- altana śmietnikowa
dzierżawa na czas oznaczony- 0,01 zł/m2 + 23%VAT, grunt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej
- 0,10 zł/m2 + 23%VAT, altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych184/2018
ul. Chrzanowskiego 7dz. ew. nr 23, obręb 3-04-02,
KW WA6M/00386570/4
18,94 m2 zabudowanabrak MPZP; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy
rej. ul. Podskarbińskiej
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
181/2018
ul. Francuska 10Adz. ew. nr 102, obręb 3-01-09,
KW WA6M/0003987/8
16,34 m2
zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępa altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
180/2018
ul. Rozłucka 7 m 25
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

21,60 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
179/2018
ul. Podskarbińska 12dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4
17,31 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
178/2018
ul. Siennicka 24dz. ew. nr 65, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00214167/0
6,50 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Rondo Wiatraczna cz. I.altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
176/2018
ul. Francuska 32
dz. ew. nr 124/1, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00212652/3

22,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Ogródek gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony

20,00 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
175/2018
ul. Kinowa 10 m 2
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

32,50 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
174/2018
ul. Kinowa 8 m 37
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

35,10 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
173/2018
ul. Kinowa 10 m 38
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

32,50 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
171/2018
Obrońców 37dz. ew. nr 26
obręb 3-01-09
KW WA6M/00192616/2
21,00 m2 zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowo-usługowagrunt zabudowany pawilonem handlowym wzniesionym ze środków własnych, dzierżawiony na rzecz dotychczasowego dzierżawcydzierżawa na czas oznaczony24,13 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych168/2018
ul. Kinowa 8 m 15
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

36,86 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
165/2018
ul. Kinowa 12 m 37
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

30,40 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
162/2018
ul. Kinowa 8 m 25
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

32,20 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
159/2018
ul. Rozłucka 7 m 15
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

24,60 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
150/2018
ul. Siennicka 34
dz. ew. nr 6/8, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00316990/3

9,00 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
147/2018
ul. Rozłucka 7 m 3
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

24,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
142/2018
ul. Rozłucka 7 m 1
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

25,22 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
140/2018
ul. Kinowa 10 m 3
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

22,62 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
139/2018
ul. Francuska 3adz. ew. nr 129, obręb 3-01-08,
KW WA6M/00396785/7
38,37 m2 zabudowanafunkcja mieszkaniowaogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony15,02 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
138/2018
ul. Francuska 22/24
dz. ew. nr 8, obręb 3-01-09,
KW WA6M/00323047/0

27,00 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Pawilon handlowy o pow. 25,00 m2 oraz ekspozycja kwiatów o pow. 2,00 m2

dzierżawa na czas oznaczony

23,84 zł/m2 + 23 % VAT- pawilon handlowy; 25,00 zł/m2 + 23 % VAT- ekspozycja kwiatów

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
137/2018
Rozłucka 7 m 39
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7
24,60 m2
niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
134/2018
ul. Kinowa 8 m 27
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

33,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
133/2018
ul. A. Kordeckiego 77
dz. ew. nr 48/1, obręb 3-04-08,
KW WA6M/00386601/1

22,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
129/2018
ul. Rozłucka 7 m 27
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

24,60 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
123/2018
ul. Rozłucka 7 m 14
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

30,75 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
122/2018
Grunt pomiędzy budynkami przy ul. Siennickiej 21, J. Dwernickiego 35, Podskarbińskiej 10A, Podskarbińskiej 10B
dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4

86,47 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi do współkorzystania przez pięć podmiotów

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
119/2018
ul. Kamionkowska 25dz. ew. nr 47, obręb 3-02-06,
KW WA6M/00474173/5
1,88 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy-tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata1,23 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
116/2018
ul. Zwycięzców 49 (przed lokalem użytkowym U-1 oraz z boku pawilonu handlowego przy lokalu U-1)dz. ew. nr 96/1, obręb 3-01-10,
KW WA6M/00423513/9
14,40 m2 oraz 18,90 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
przeznaczenie: tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny mieszkalne
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony16,00 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
114/2018
ul. Walecznych 44A
dz. ew. nr 64, obręb 3-01-09,
KW WA6M/00228271/3

8,25 m2

zabudowana altaną śmietnikową

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
112/2018
Szaserów 125dz. ew. nr 121/17, obręb 3-04-07, KW WA6M/00148826/427 m2 niezabudowananazwa planu: Rejon Ronda Wiatraczna cz. I
przeznaczenie:
tereny zieleni urządzonej
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony9,48 zł za 1m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych111/2018
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03,
KW WA6M/00395263/5
12 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług
z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,29 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiąca106/2018
ul. Walecznych 68dz. ew. nr 38, obręb 3-01-10 (KW WA6M/00213546/4)801,30 m2 zabudowana na powierzchni 4,50 m? - altana śmietnikowafunkcja mieszkaniowa 796,80 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
4,50 m? grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych305 /2017
ul. Zaliwskiego 21dz. ew.nr103/2, obręb 3-04-13
KW WA6M/00155701/4
281,75 m2 zabudowana na powierzchni 5,00 m2 - altana śmietnikowafunkcja mieszkaniowa276,75 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
5,00 m2 grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
274/2017
ul. Osowska 32dz.ew.nr 135/1 obręb 3-04-10
KW WA6M/00188560/3
106,00 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + %VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
273/2017
ul. Kordeckiego 22
dz. ew. nr 114, obręb 3-04-13
KW WA6M/00181042/7

15,75 m2

zabudowana

funkcja mieszkaniowa

grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
267/2017
ul. Grochowska 102dz. ew. nr 171, obręb 3-04-13, KW WA6M/00386002/211,00 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod składowanie odpadówdzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych264/2017