Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
Berneńska 9dz. ew. nr 86/4 obręb 3-01-22 KW nr WA6M/00396655/719 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychNR 351/2018
Międzynarodowa 45Adz. ew. nr 82/1, 82/6, 82/9, 82/10 obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00450788/5, KW nr WA6M/00450859/4, KW nr WA6M/00450862/8, KW nr WA6M/00450863/579 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych359/2018
Paryska 28/30dz. ew. nr 26/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1 obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00166642/2, KW nr WA6M/00166641/5, KW nr WA6M/00166644/6, KW nr WA6M/00166645/3, KW nr WA6M/00166646/0, KW nr WA6M/00166643/9, KW nr WA6M/00166640/8 dz. ew. nr 78 (część) obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00456037/8133 m2 (garaże) 129 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowa
dzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych366/2018
Paryska 28/30dz. ew. nr 26/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1 obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00166642/2, KW nr WA6M/00166641/5, KW nr WA6M/00166644/6, KW nr WA6M/00166645/3, KW nr WA6M/00166646/0, KW nr WA6M/00166643/9, KW nr WA6M/00166640/8 dz. ew. nr 78 (część) obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00456037/8133 m2 (garaże) 129 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącado dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
366/2018
Paryska 11/15dz. ew. nr 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 (część) obręb 3-01-15 KW nr WA6M/00474068/6, KW nr WA6M/00474067/9, KW nr WA6M/00474065/5, KW nr WA6M/00474066/2, KW nr WA6M/00323061/475 m2 (garaże) 105 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych363/2018
Paryska 11/15dz. ew. nr 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 (część) obręb 3-01-15 KW nr WA6M/00474068/6, KW nr WA6M/00474067/9, KW nr WA6M/00474065/5, KW nr WA6M/00474066/2, KW nr WA6M/00323061/475 m2 (garaże) 105 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony4,33 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych363/2018
ul. St. Augusta 12cz. dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/5,6,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz.1 teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych342/2018
ul. Grochowska 263 (między budynkami przy ul. Grochowskiej 257 oficyna i ul. Międzyborskiej 117)cz. dz. ew. nr 28, obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00396952/9 ,5,63 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.Iteren pod altanę śmietnikowąna czas dzierżawa oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych381/2018
ul. Francuska 38cz. dz. ew. nr 120, obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00232100/5,13,75 m2niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saska Kępateren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych380/2018
ul. Saska 68dz. ew. nr 22 obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00395734/8,616,58,00 m2częściowo zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saska Kępa grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej,
grunt pod pojemniki śmietnikowe,
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT- podwórko
0,10 zł/m2 + 23% VAT- pojemniki śmietnikowe
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych379/2018
ul. Lipska 16dz. ew. nr 151/2, obręb 3-01-03, KW WA6M/00455758/117,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Teren pod ustawienie pojemników na odpady stałe oraz do ich obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
378/2018
Ul. Dwernickiego 37dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01, KW WA6M/00350777/49,81 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz.I
warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,22 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
377/2018
ul. Mycielskiego 21Acz.dz. ew. nr 22/10 , obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00303674/8,26,10 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych376/2018
Międzynarodowa 53dz. ew. nr 141/7, 141/8, 141/9 obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00456718/6, KW nr WA6M/00456717/9, KW nr WA6M/00456716/258 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych375/2018
ul. Grochowska 258/260cz. dz. ew. nr 70/5, obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00285945/6,7,00m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część I teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych374/2018
ul. Kordeckiego 11dz. ew. nr 153, obręb 3-04-13, KW WA6M/00329971/8293,80 m2 11,20 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej odc. Garwolińskagrunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
373/2018
Wąchocka 12/14/16dz. ew. nr 206/3, 206/4 (część) obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00470871/0119 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych372/2018
Wandy 8/10część dz. ew. nr 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00139225/576,80 m2 (garaże) 73,20 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowa
dzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych371/2018
Turbinowa 6dz. ew. nr 79/1, 79/2, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 70/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/17 z obrębu 3-05-11 KW nr WA6M/00 371615/4, KW nr WA6M/00371616/1, KW nr WA6M/00371619/2, KW nr WA6M/00371620/2, KW nr WA6M/00371621/9, KW nr WA6M/00371659/4, KW nr WA6M/00371660/4, KW nr WA6M/00384974/2, KW nr WA6M/00384975/9, KW nr WA6M/00385451/7, KW nr WA6M/00385452/4, KW nr WA6M/00385453/1, KW nr WA6M/00385454/8, KW nr WA6M/00371614/7256 m2 (garaże) 249,47 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,40 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych370/2018
Saska 70dz. ew. nr 15 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00205981/6102 m2zabudowana
teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych369/2018
Peszteńska 11dz. ew. nr 99 (część) obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00395442/460,30 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych368/2018
Peszteńska 7dz. ew. nr 154 (część) obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00394946/036 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych367/2018
Paryska 28/30dz. ew. nr 26/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1 obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00166642/2, KW nr WA6M/00166641/5, KW nr WA6M/00166644/6, KW nr WA6M/00166645/3, KW nr WA6M/00166646/0, KW nr WA6M/00166643/9, KW nr WA6M/00166640/8 dz. ew. nr 78 (część) obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00456037/8133 m2 (garaże) 129 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych366/2018
Paryska 23dz. ew. nr 222/1, 223/1, 224/1, 225/1 obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00150902/8, KW nr WA6M/00150903/5, KW nr WA6M/00150904/2, KW nr WA6M/00150905/9 dz. ew. nr 237 obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00396162/477 m2 (garaże) 102 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych365/2018
Paryska 21dz. ew. nr 228 (część) obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00213462/118 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
4,33 zł/m2 + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych364/2018
Paryska 11/15dz. ew. nr 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 (część) obręb 3-01-15 KW nr WA6M/00474068/6, KW nr WA6M/00474067/9, KW nr WA6M/00474065/5, KW nr WA6M/00474066/2, KW nr WA6M/00323061/475 m2 (garaże) 105 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych363/2018
ul. St. Augusta 24cz. dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/5,14,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz.1 teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych362/2018
Niekłańska 46Adz. ew. nr 29/46 (część) obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00397017/017 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych361/2018
Niekłańska 7/9/11dz. ew. nr 76 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00323071/7334,90 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych360/2018
Międzynarodowa 45Adz. ew. nr 82/1, 82/6, 82/9, 82/10 obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00450788/5, KW nr WA6M/00450859/4, KW nr WA6M/00450862/8, KW nr WA6M/00450863/579 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych359/2018
Międzynarodowa 41Adz. ew. nr 89 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00395059/2114 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych358/2018
Lipska 16/18część dz. ew. nr 107/1 oraz 151/2 obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00455758/160 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych357/2018
Lipska 4dz. ew. nr 77 (część) obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00386250/520,30 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
garaż wybudowany ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych356/2018
Kubańska 2dz. ew. nr 74 (część) obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00139273/670,56 m2 (garaże) 73,60 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)

do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych355/2018
Kobielska 88/92dz. ew. nr 55, 56, 69 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00303628/1, KW nr WA6M/00303627/4, KW nr WA6M/00303294/0 dz. ew. nr 71 (część) obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00303292/663 m2 (garaże) 55,68 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,40 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych354/2018
Francuska 15dz. ew. nr 126 (część) obręb 3-01-07 KW nr WA6M/00462580/428 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony
4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych353/2018
Berneńska róg Lotaryńskiejdz. ew. nr 57, 58, 59, 60, 61, 63 obręb 3-01-22 KW nr WA6M/00370127/9, KW nr WA6M/00370128/6, KW nr WA6M/00370129/3, KW nr WA6M/00370131/0, KW nr WA6M/00370130/3, KW nr WA6M/00370133/4140 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych352/2018
Berneńska 3dz. ew. nr 124/2,124/3, 124/4, 124/5, 124/7 obręb 3-01-22 KW nr WA6M/00322427/189 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,33 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych350/2018
ul. Grochowska 267cz.dz. ew. nr 21/8 obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00407872/5,225,00 m2niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru rej. Ronda Wiatraczna cz.Igrunt położony przy budynkach pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2+ 23% VAT - podwórkodo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych349/2018
ul. Międzynarodowa 37dz. ew. nr 7/1, obręb 3-01-14, KW WA6M/00172676/45,95 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
348/2018
ul. Szaserów 55dz. ew. nr 93, obręb 3-04-10, KW WA6M/00179151/7230,84 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

225,17 m2 – teren pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną;
5,67 m2- teren pod altanę śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23% VAT za grunt o pow. 225,17 m2;
0,10 zł/m2 + 23 % VAT za grunt o pow. 5,67 m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
347/2018
ul. Siennicka 19 i ul. Siennicka 19Acz.dz. ew. nr 49 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00350777/4,2922,00 m2częściowo zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz.Igrunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej,
grunt pod altanę śmietnikową,
grunt pod miejsca postojowe dla samochodów
grunt pod pole manewrowe
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT- podwórko
0,10 zł/m2 + 23% VAT- altana śmietnikowa
1,83 zł/m2 + 23% VAT - miejsca postojowe dla samochodów
1,14 zł/m2 + 23% VAT - pole manewrowe /droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych346/2018
ul. Grochowska 243/245, ul. Lubomira 4A, ul. Siennicka 7, 7A, 9, 11dz. ew. nr 7/7, obręb 3-05-01, KW WA6M/00349813/938,94 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Rondo Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
345/2018
ul. Sygietyńskiego 4cz. dz. ew. nr 67 obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00408274/0,9,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych344/2018
ul. Walewska 8cz. dz. ew. nr 29/6 obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00407556/4,10,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych343/2018
ul. Niekłańska 42dz. ew. nr 99, obręb 3-01-05, KW WA6M/00395442/482,84 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
341/2018
ul. Grenadierów 2Edz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/344m2zabudowana
A2.3MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługami
pawilon gastronomiczny
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
16,69zł/m2 (stawka zostanie zaktualizowana na 2019 r.)
do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
339/2018
ul. Wiatraczna 21dz. ew. nr 57, obręb 3-04-02, KW WA6M/00002168/85,50 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. „Ronda Wiatraczna cz.I
warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,22 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
330/2018
ul. Dwernickiego 37dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01, KW WA6M/00350777/4100,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz.I
miejsca postojowedzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,83 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
324/2018
ul. Francuska 10dz. ew. nr 108, obręb 3-01-09, KW WA6M/00285692/7407,35 m2 (390,29 m2- teren, 17,06 m2- altana śm.)zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną oraz grunt pod pojemniki na odpadydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT - teren
0,10 zł/ m2 + 23 % VAT – altana śm.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
309/2018
ul. Brazylijska 22dz. ew. nr 144, obręb 3-01-14, KW WA6M/00155825/98,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
284/2018
ul. Zwycięzców 31Adz. ew. nr 150, obręb 3-01-09 KW WA6M/00192615/5 dz. ew. nr 152, obręb 3-01-09 KW WA6M/00370848/9197,76 m2 - grunt położony przy budynku 6,24 m2 - altana śmietnikowazabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną

altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
282/2018
ul. Rozłucka 5dz. ew. nr 6 obręb 3-05-11 KW WA6M/00395537/724,00 m2niezabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Indywidualny ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,72 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
274/2018
ul. Rozłucka 12dz. ew. nr 67, obręb 3-05-11, KW WA6M/408274/08,84 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
273/2018
ul. Waszyngtona 104dz. ew. nr 52, obręb 3-05-02, KW WA6M/00396461/08,06 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
272/2018
ul. Białowieska 3Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/39,84 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
271/2018