Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Wykazy

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Garwolińska róg Szklanych Domówdz. ew. nr 28, obręb 3-04-04, KW WA6M/00324521/430,90 m2częściowo zabudowana garażami przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
97/2021
Lotaryńskadz. ew. nr 109/2–109/9, 117/2-117/9, 127/2-127/6, 139/1-139/5 obręb 3-01-16 KW nr WA6M/00350439/3, KW nr WA6M/00200551/8, KW nr WA6M/00200554/9, KW nr WA6M/00200549/1486 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,65 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych96/2021
al. Stanów Zjednoczonych 25dz. ew. nr 65, obręb 3-01-138,36 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

pawilon- kiosk handlowy

dzierżawa na czas oznaczony

62,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
93/2021
Francuska 32dz. ew. nr 124/1, obręb 3-01-0414 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

ogródek gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony

20,00 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
92/2021
Irlandzka 10dz. ew. nr 192 (część) obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00407174/228,20 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,65 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych90/2021
ul. Grochowska 156dz. ew. nr 180 (część), obręb 3-04-12, KW WA6M/00156246/315 m2 - garaż; 6 m2 - droga dojazdowaczęściowo zabudowana garażemprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Garwolińska - Kan. Kawęcz. cz. I)teren pod garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych87/2021
ul. Bajońska 8dz. ew. 8 obręb 3-01-15, WA6M/00001198/010,73 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami grunt zabudowany altaną śmietnikową oraz grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowaniedzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
82/2021
ul. Rzymska 25dz. ew. nr 178 obręb 3-01-22 KW WA6M/00201291/493 m2niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, oznaczonej symbolem KZ1-M/U - funkcja mieszkaniowo-użytkowa ogródek indywidualnydzierżawa na czas oznaczony - trzy lata0,77 zł/m2 miesięcznie
+ 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych79/2021
ul. Zwycięzców 3/5dz. ew. nr 26, obręb 3-01-08, KW WA6M/00217250/016,65 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyaltana śmietnikowa wraz terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - trzy lata0,10 zł/m2 miesięcznie + 23%VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych76/2021
ul. Kobielska 57dz. ew. nr 103 i 112/2, obręb 3-04-06, KW WA6M/00214168/7 i WA6M/00450212/721,45 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna, cz. Ialtana śmietnikowa wraz terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - trzy lata0,10 zł/m2 miesięcznie + 23%VATopłata roczna każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych75/2021
ul. Garwolińska róg Szklanych Domówdz. ew. nr 28, obręb 3-04-04, KW WA6M/00324521/4156,60 m2częściowo zabudowana garażami przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
71/2021
ul. Kordeckiego 60dz. ew. nr 28/8, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21 oraz 28/2 (część) obręb 3-04-08, KW WA6M/00385436/6, KW WA6M/00385426/3, KW WA6M/00385425/6 KW WA6M/00385424/9, KW WA6M/00385423/2 oraz KW WA6M/00385442/1111 m2 – garaże 102,90 m2 – droga dojazdowazabudowana – garaże, niezabudowana – droga dojazdowaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garaże wybudowane ze środków własnych wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych70/2021
ul. Rozłucka 3Adz. ew. nr 20, 32, 27 obręb 3-05-11 KW WA6M/00303277/5 KW WA6M/00303288/5 KW WA6M/00303284/758,29 m2 – garaże 10,71 m2 – droga dojazdowaczęściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnych wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,22 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych68/2021
Kobielska 66/68dz. ew. nr 34/3 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00324514/2675,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Ronda Wiatraczna –część Igrunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony
0,01 zł/m2+ 23% VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych66/2021
Nasielska 5/7cz. dz. ew. nr 15/1 z obrębu 3-04-08 KW nr WA6M/00026444/1; cz. dz. ew. nr 58 z obrębu 3-04-08 KW nr WA6M/00147067/8111,3 m2 (w tym 70 m2 pod obiekt budowlany z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz 41,3 m2 – teren niezbędny do obsługi ww. obiektu)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek/ warsztat usługowy oraz teren niezbędny do obsługi ww. obiektu o pow. 1177 m2 – udział 2/57dzierżawa na czas oznaczony6,57 zł/m2 + 23% VAT (za budynek/ warsztat usługowy)
3,84 zł/m2 + 23% VAT (za teren niezbędny do obsługi ww. obiektu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych61/2021
ul. Genewska 7dz. ew. nr 90 obręb 3-01-15 KW WA6M/00277321/7630 m2niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, oznaczonej symbolem KZ1-M/U - funkcja mieszkaniowo-użytkowa teren zielonydzierżawa na czas oznaczony - trzy lata0,33 zł/m2 miesięcznie
+ 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiąca każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychNR 78/2021
ul. Grochowska 178/184dz. ew. nr 111/3 oraz 111/4 w obrębie 3-04-0746 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

2 ogródki gastronomiczne

dzierżawa na czas oznaczony

12,00 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
104/2021
ul. Rozłucka róg Walewskiejdz. ew. nr 39, 42, 46 obręb 3-05-11, KW WA6M/00395267/3, KW WA6M/00395271/4, KW WA6M/00395268/059,07 m2 (garaże) 34,93 m2 (droga dojazdowa)zabudowana - garaże niezabudowana - droga dojazdowa przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogaraże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23 % VAT (garaże)
1,22 zł/m2 + 23 % VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
101/2021