Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Chrzanowskiego 6/8dz. ew. nr 90, obręb 3-02-11 (KW WA6M/00396900/0) dz. ew. nr 21/5, obręb 3-02-11 (KW WA6M/00423016/5)18,00 m2 (grunt pod garażem) + 20,69m2 (droga dojazdowa)zabudowana garażem oraz drogą dojazdowąDla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegogaraż oraz droga dojazdowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
3,53 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT (teren pod garażem)
1,18 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych67/2020
Międzynarodowa 41Adz. ew. nr 89 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00395059/219 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych66/2020
Angorska 19dz. ew. nr 61 (część) obręb 3-01-05 KW nr WA6M/00164002/029,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saska Kępagaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony4,49 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych64/2020
ul. Białowieska 3/5dz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/321,60 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową dla osób
z niepełnosprawnością

dzierżawa na czas oznaczony

1,90 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
63/2020
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/543,68 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

Miejsce do gromadzenia odpadów stałych, do współkorzystania

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
62/2020
ul. Rozłucka 13 m 36dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/721,60 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
61/2020
skrzyżowanie al. J. Waszyngtona i ul. Kinowejdz. ew. nr 3, obręb 3-05-02, KW WA6M/00323039/160 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - funkcja M1.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejistniejący pawilon handlowy wybudowany ze środków własnych dotychczasowego dzierżawcy, grunt niezbędny do obsługi pawilonudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata16,06 zł/m2 + 23 % VAT - pawilon handlowy
3,74 zł/m2 + 23 % VAT - grunt niezbędny do obsługi
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
60/2020
ul. Kinowa/Al. J. Waszyngtonadz. ew. nr 3, obręb 3-05-02, KW WA6M/00323039/138,80m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pawilon handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego obsługi dla właściciela pawilonudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata15,44 zł/m2 + 23 % VAT - teren pod pawilonem
3,71 zł/m2 + 23 % VAT - teren niezbędny do obsługi
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
59/2020
Al. Waszyngtona 16dz. ew. nr 10, obręb 3-01-05, KW WA6M/00184823/712,16 m2Zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa
44 KZ1-Z2-M
zabudowa wielorodzinna z usługami
Teren pod altaną śmietnikową
oraz teren niezbędny do jej obsługi
dzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
57/2020
Al. Waszyngtona 57dz. ew. nr 84/7, obręb 3-05-01, KW WA6M/00436115/314,20 m2Zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
C6.1 MW zabudowa wielorodzinna
Teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
56/2020
ul. Saska 57Adz. ew. nr 65, obręb 3-01-13, KW WA6M/00422641/810,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa na gabaryty wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
55/2020
ul. Stanisława Augusta 2adz. ew. nr 28, obręb 3-05-32, KW WA6M/00396952/55,63 m2Zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
C1.8 MW/U -
zabudowa wielorodzinna z usługami
Teren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
54/2020
ul. Obrońców 45dz. ew. nr 89, obręb 3-01-09, KW WA6M/00369436/821,70 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Saska Kępa
przeznaczenie: 34 KZ1-M zabudowa jedno i wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
53/2020
ul. Wandy 8dz. ew. nr 30/1, obręb 3-01-13, KW WA6M/00206762/213,91 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Saska Kępa
przeznaczenie: 42 Z2 - Z2- M/UO zabudowa wielorodzinna z usługami oświaty
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
52/2020
ul. Szaserów 81dz. ew. nr 123, obręb 3-04-09, KW WA6M/00187830/0330 m2niezabudowana, podwórzeDla przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegoPodwórzedzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
51/2020
ul. Jana Styki 25dz. ew. nr 42, obręb 3-01-09, KW WA6M/001922859/7744,01 m2zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa
33 KZ1- M - zabudowa wielo-
i jednorodzinna
altana śmietnikowa oraz podwórzedzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VAT
za teren altany śmietnikowej
0,01 zł/m2+ 23 % VAT
za teren podwórza
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
50/2020
Pl. Przymierza 8dz. ew. nr 13 obręb 3-01-13 KW WA6M/00386005/311,99 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowo-usługowakiosk handlowydzierżawa na czas oznaczony dla właściciela kiosku61,74 zł/m2 za grunt zabudowany + 23% VAT
4,44 zł/m2 za grunt obok kiosku + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych49/2020
ul. Grochowska 135dz. ew. nr 10/3, obręb 3-05-08, KW WA6M/00476509/420,00 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

pawilon handlowy

dzierżawa na czas oznaczony

20,00 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
48/2020
ul. Grochowska 309/317Ddz. ew. nr 16, obręb 3-05-31, KW WA6M/00324534/813,00 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.1 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
47/2020
ul. Grochowska 115dz. ew. nr 4/6, obręb 3-05-09, KW WA6M/00187003/4161,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. cz I
B8.1 MW(U) zabudowa wielorodzinna z usługami
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
46/2020
ul. Elsterska 12dz. ew. nr 11/2, obręb 3-01-04, KW WA6M/00486468/7639,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT - terendo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
45/2020
ul. Siennicka 36 ul. Siennicka 36Adz. ew. nr 40, obręb 3-04-01, KW WA6M/00396905/515,50 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
Przeznaczenia: A5.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
42/2020
ul. Sienicka 34 ul. Siennicka 32 ul. Rębkowska 11 ul. L.M. Paca 43dz. ew. nr 6/8, obręb 3-04-06, KW WA6M/00323051/19,04 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz I
Przeznaczenia: A6.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
41/2020
ul. Grochowska 120dz. ew. nr 133, obręb 3-04-13 (KW WA6M/00387152/5)100,00 m2zabudowana garażamiul. Grochowska,
odc. Garwolińska –
Kanał Kawęczyński, cz. I
B5.2 MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami
zespół garażydzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
3,53 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych40/2020
ul. Grochowska 289dz. ew. nr 34/3, obręb 3-05-31 (KW WA6M/00445483/9)57,00 m2zabudowana garażamiRejon ul. Grochowskiej
(odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 11 – zabudowa wielorodzinna z usługami
zespół garażydzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
3,53 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych39/2020
ul. Chrzanowskiego 6/8dz. ew. nr 44, obręb 3-02-11 (KW WA6M/00396704/6) dz. ew. nr 21/5, obręb 3-02-11 (KW WA6M/00423016/5)19,00 m2 (grunt pod garażem) + 20,69m2 (droga dojazdowa)zabudowana garażem oraz drogą dojazdowąDla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegogaraż oraz droga dojazdowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
3,53 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT (teren pod garażem)
1,19 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych38/2020
ul. Suchodolska 6dz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02 (KW WA6M/00407556/4)39,00 m2zabudowana garażamiDla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegozespół garażydzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
3,53 zł/m2 miesięcznie
+ 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych37/2020
ul. Suchodolska 2Adz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/425,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
36/2020
ul. Rozłucka 3dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/740,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wiata śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
35/2020
ul. Siennicka 36Adz. ew. nr 40, obręb 3-04-01, KW WA6M/00396905/515,50 m2 aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
34/2020
ul. Kinowa 10 m 39dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/725,70 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
33/2020
ul. Chodakowska 12Bdz. ew. nr 18, obręb 3-02-07, KW WA6M/00335462/28,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren do obsługi lokalu użytkowego
w budynku przy ul. Chodakowskiej 12B

dzierżawa na czas oznaczony

8,43 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
32/2020
ul. Kinowa 8 m 26dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/740,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
31/2020
ul. Rozłucka 11 m 37dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/723,74 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
30/2020
ul. Międzynarodowa 52dz. ew. nr 9/1, obręb 3-01-11, KW WA6M/00407738/420,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Saska Kępa
pod pojemniki na odpady komunalne i gabarytydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
29/2020
ul. Wiatraczna 13część dz. ew. nr 45/2, obręb 3-04-06, KW WA6M/00335173/916,05 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Ronda Wiatraczna cz. I
A 12.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
28/2020
ul. Walewska 6dz. ew. nr 37/5 obręb 3-05-11 (KW WA6M/00277352/3)30 m2zabudowana pawilonem gastronomicznymPrzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegopawilon gastronomicznydzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
11,84zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych27/2020
al. Waszyngtona 96 Bdz. ew. nr 8/2 obręb 3-05-02 (KW WA6M/00476555/1)46 m2zabudowana pawilonem handlowymPrzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegopawilon handlowydzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
14,18zł /m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych26/2020
Łotewska 1cz. dz. ew. nr 23/4 obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00468672/841,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saskiej Kępygaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony4,49 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych25/2020
Grochowska 289dz. ew. 34/3 (część) obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00445483/9133,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska-Kaleńska)garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych24/2020
Wąchocka 12/14/16cz. dz. ew. nr 206/3, 206/4 obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00470871/0267,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saskiej Kępygaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony4,49 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych23/2020
St. Augusta 30dz. ew. nr 35/2 (część) obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00408355/254,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.1garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych22/2020
Wzorcowa 26dz. ew. nr 75 (część) obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00396147/318,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych21/2020
Koprzywiańska 2Adz. ew. nr 180 obręb 3-04-16 KW WA6M/00229170/2101,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. część I garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych20/2020
ul. Kawcza 57dz. ew. nr 4/10, obręb 3-05-09, KW WA6M/00187003/4352,92 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz.cz.I
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
19/2020
Suchodolska 7Adz. ew. nr 81 (część) obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00164002/093,75 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych18/2020
Zbaraska 12dz. ew. nr 44 (część) obręb 3-05-01 KW nr WA6M/00396435/923,40 m2 - garażzabudowanateren nie je objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych17/2020
Walewska 1 i Walewska 1/3dz. ew. nr 29/12, obręb 3-05-02, KW nr WA6M/00407556/4233,75 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych16/2020
ul. Kirasjerów 8dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/612 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
14/2020
Grochowska 299dz. ew. nr 34/7, obręb 3-05-31, KW nr WA6M/00445483/954 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska-Kaleńska), przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych13/2020
Lotaryńskadz. ew. nr 117/2, obręb 3-01-16 KW nr WA6M/00200551/818 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa jedno i wielorodzinnagaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych12/2020
ul. Grochowska 309/317Cdz. ew. nr 16, obręb 3-05-31, KW WA6M/00324534/813,00 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska – Kaleńska)
MU 9.1 – zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
11/2020
Zakoledz. ew. nr 93/2, obręb 3-04-07, KW WA6M/0047312/740 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - cz. I,
B9.1KDGP/U-K - tereny dróg publicznych - ulic klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz usług kultury
pawilon handlowy- zakład bukmacherski (25 m2) oraz teren niezbędny do jego obsługi (15 m2)dzierżawa na czas oznaczony - do 31.03.2020 r.55,89zł/m2 + 23 % VAT (pawilon handlowy) oraz 4,17zł/m2 + 23 % VAT (teren niezbędny do obsługi pawilonu)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych10/2020
ul. Paca 50dz. ew. nr 40, obręb 3-04-01, KW WA6M/00396905/59,30 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rondo Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
9/2020
Al. J. Waszyngtona 24część dz. ew. nr 22/1 , obręb 3-01-05, KW WA6M/00396606/990 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
8/2020
Al. J. Waszyngtona 24dz. ew. nr 19, obręb 3-01-05, KW WA6M/00210645/711,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
7/2020
ul. Dwernickiego 27dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)9,30 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych6/2020
Łotewska 10dz. ew. nr 44, obręb 3-01-03, KW WA6M/00186841/312,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
5/2020
al. Waszyngtona 30/36dz. ew. nr 29/46 obręb 3-01-05 (KW WA6M/00397017/0)19,25 m2zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa,
45 Z2-M - zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych4/2020
Niekłańska 9/11dz. ew. nr 76 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00323071/720,40 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych3/2020
Kinowa 20dz. ew. nr 3 obręb 3-05-02 (KW WA6M/00323 039/1)36 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego punkt sprzedaży rybdzierżawa na czas oznaczony - do trzech lat14,92 zł/m2 zajętego gruntu + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych2/2020
Dobrowoja 11/13dz. ew. nr 84/7, obręb 3-05-01, KW nr WA6M/00436115/3220,50 m2 (garaże) 272,85 m2 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana - garaże, częściowo niezabudowana - droga dojazdowaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. I, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże),
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)

do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
1/2020
ul. Walecznych 7dz. ew. nr 191 obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00186874/3,353,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy 346,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
7,00 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych430/2019
ul. Grochowska 289cz. dz. ew. nr 34/3, obręb 3-05-31 KW nr WA6M/004454839 ,9,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska –Kaleńska)teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych434/2019
Tadeusza Rechniewskiego 9działka ewidencyjna nr 9/2 obręb 3-06-07 KW WA6M/00166820/41,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowaustawienie pojemnika zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
433/2019
Międzynarodowa 52działka ewidencyjna nr 9/1 obręb 3-01-11 KW WA6M/00407738/41,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowaustawienie pojemnika zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
432/2019
Białowieska 14dz. ew. nr 26/1, obręb 3-05-14, WA6M/00423545/21,44m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,75 zł/m2 zajętego gruntu + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
431/2019
ul. Igańska 12dz. ew. nr 70/2 (część) obręb 3-05-07 KW nr WA6M/00396146/6,8,63 m2zabudowana teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych429/2019
Międzyborska 117 (między budynkami przy ul. Grochowskiej 263, ul. Grochowskiej 259, ul. St. Augusta 2a, ul. St. Augusta 4, ul. Międzyborskiej 115 i ul. Międzyborskiej 117)dz. ew. nr 28, obręb 3-05-32, KW nr WA6M/00396952/95,63 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna Iteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych428/2019
Augustyna Kordeckiego 75adz. ew. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6 obręb 3-04-08 KW WA6M/00121828/3261 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Grochowskiej odc. Garwolińska - Kanał Kawęczyński, cz.I, przeznaczeni: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnych pole manewrowedzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT - grunt zabudowany garażami
1,18 zł/m2 + 23% VAT - pole manewrowe
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych427/2019
ul. Dwernickiego 29 adz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)19,95 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych426/2019
ul. Dwernickiego 29dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)19,95 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna cz. I,
A5.2 MW - zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa
na czas oznaczony - trzy lata
0,10 zł/m2 miesięcznie
+23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych425/2019
Boremlowska 55Adz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW nr WA6M/00213021/827,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych424/2019
ul. Kinowa 10 m 1dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/725,52 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
413/2019
ul. Grochowska 271dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/5126,60 m2niezabudowanaC1.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługamipodwórkodzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
385/2019