Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Dwernickiego 26 ul. Dwernickiego 28dz. ew. nr 74, obręb 3-04-01, KW WA6M/00323051/171,50 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
284/2019
ul. Walewska 6dz. ew. nr 37/5, obręb 3-05-11, KW WA6M/00277352/330 m2zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

pawilon gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

11,40zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
283/2019
al. J. Waszyngtona 96Bdz. ew. nr 8/2, obręb 3-05-02, KW WA6M/00476555/146 m2zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

pawilon handlowy

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

13,89zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
282/2019
ul. Samolotowa 2dz. ew. nr 27/2, obręb 3-06-01, KW brak18,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej

dzierżawa na czas oznaczony

1,87 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
281/2019
ul. Rozłucka 7Adz. ew. nr 6 obręb 3-05-11 KW WA6M/00395537/765 m2zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

pawilon handlowy

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

13,31zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
280/2019
ul. Igańska 27dz. ew. nr 18, obręb 3-05-04, KW WA6M/00454294/338,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,73 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
279/2019
ul. Angorska 8dz. ew. nr 102, obręb 3-01-05, KW WA6M/00437930/912,07 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
278/2019
ul. Zwycięzców 35dz. ew. nr 180, obręb 3-01-09, KW WA6M/00386046/27m2zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

taras oraz schody przy budynku

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

7,25zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
277/2019
ul. Walecznych 61dz. ew. nr 141/2, obręb 3-01-05 KW WA6M/00276261/1136 m2niezabudowanazabudowa wielorodzinna
53 m2 – grunt przeznaczony na ogródek gastronomiczny,
18 m2 – grunt przeznaczony na miejsce zabaw dla dzieci,
65 m2 – teren zielony

dzierżawa na czas oznaczony

14,26zł/m2 – grunt na ogródek gastronomiczny
1,35zł/m2 – grunt przeznaczony na miejsce zabaw
0,31zł/m2 – zieleń

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
275/2019
ul. Grochowska 309/317 Cdz. ew. nr 16, obręb 3-05-31, KW WA6M/00324534/811,28m2zabudowanazabudowa wielorodzinna z usługamipomieszczenie gospodarczedzierżawa na czas oznaczony - do trzech lat6,22 zł/m2 + 23%VAT
do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
274/2019
ul. Grochowska 322dz. ew. nr 71, obręb 3-02-06, KW WA6M/00205588/126,25 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej

Zaplecze budowy

dzierżawa na czas oznaczony

5,49 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
273/2019
Aleja Stanów Zjednoczonych 25dz. ew. nr 65, obręb 3-01-13, KW WA6M/00422641/814,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoobiekt handlowydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata37,66 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
272/2019
ul. Grochowska 229dz. ew. nr 69/3, obręb 3-05-01, KW WA6M/00212976/05,37 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
271/2019
ul. Lubelska 30/32dz. ew. nr 21, obręb 3-02-01, WA6M/00179446/21,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Dworca Wschodniegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
270/2019
ul. Zagójska 6/8dz. ew. nr 70/2, obręb 3-05-07, WA6M/00324550/61,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
269/2019
ul. Suchodolska 4Adz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, WA6M/004075556/41,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
268/2019
ul. Majdańska 38/40dz. ew. nr 105, obręb 3-05-07, WA6M/00217913/61,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęczyński cz. Iustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
267/2019
ul. Kirasjerów 6dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, WA6M/00395263/51,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz Iustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
266/2019
ul. Białowieska 18dz. ew. nr 29, obręb 3-05-14, WA6M/00396948/81,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
265/2019
ul. Białowieska 17dz. ew. nr 121, obręb 3-05-13, WA6M/00386031/41,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
264/2019
ul. Kubańska 8dz. ew. nr 65, obręb 3-01-13, WA6M/00422641/81,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saska Kępaustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
263/2019
ul. Międzynarodowa 56dz. ew. nr 34, obręb 3-01-11, WA6M/00407736/01,32 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saska Kępaustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata31,09 zł za jeden pojemnik + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
262/2019
ul. Sygietyńskiego 2dz. ew. nr 67, obręb 3-05-11, KW WA6M/00408274/08,84 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
261/2019
ul. Grenadierów 4dz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/317,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
260/2019
ul. Krypska 31dz. ew. nr 11, obręb 3-05-05, WA6M/00180339/953 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej zaplecze budowydzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata5,49 zł/m2 zajętego gruntu + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
259/2019
ul. Białowieska 14dz. ew. nr 26/1, obręb 3-05-14, WA6M/00423545/21,44m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zamienieckiej ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,73 zł/m2 zajętego gruntu + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
257/2019