Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Wykazy

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu Termin wywieszenia
ul. Walecznych 57dz. ew. nr 154 w obrębie 3-01-05, KW WA6M/00394946/09,60 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

warstwa docieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony

1,32 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10-tego stycznia każdego roku (czynsz roczny)

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych
287/20212021-10-09
ul. Kinowa 8dz. ew. nr 6 w obrębie 3-05-11, WA6M/00395537/733,90 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,78 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
272/20212021-10-09
ul. Berezyńska 26dz. ew. nr 114 w obrębie 3-01-04, WA6M/00213824/747,00m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

2 ogródki gastronomiczne przy macierzystym lokalu gastronomicznym U-1 przy ul. Berezyńskiej 26

dzierżawa na czas oznaczony

20,00 zł/m2/m-c + 23 % VAT

do dnia 10-tego każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
271/20212021-10-09
ul. Berezyńska 26dz. ew. nr 114 w obrębie 3-01-04, WA6M/00213824/775,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

teren niezbędny do obsługi lokalu użytkowego U-1 przy ul. Berezyńskiej 26

dzierżawa na czas oznaczony

5,15 zł/m2/m-c + 23 % VAT


do dnia 10-tego każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
267/20212021-10-05
ul. Grochowska 280dz. ew. nr: 61; obręb: 3-02-07; KW nr WA6M/00179885/119,60 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowejgaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony – do 3 lat3,66 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych264/20212021-09-22
ul. Wąchocka 11/13dz. ew. nr 103, obręb 3-01-12, KW WA6M/00303152/3733 m2 - podwórko 15 m2 - altana śmietnikowaczęściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Saska Kępa
22 KZ1-M – zabudowa wielo i jednorodzinna
grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT
0,01 zł/m2 + 23 % VAT
opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
263/20212021-09-24
ul. Francuska 25Adz. ew. nr 107, obręb 3-01-07 KW WA6M/00192044/111,56 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Saska Kępa
13 KZ1-M – zabudowa jednorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT za miesc.opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
258/20212021-09-24
ul. Grochowska 293dz. ew. nr 34/6 w obrębie 3-05-31, WA6M/00445483/948,96 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej

2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz teren manewrowy

dzierżawa na czas oznaczony

miejsca postojowe- 2,32 zł/m2 + 23 % VAT; teren manewrowy- 1,23 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
256/20212021-09-21
ul. Chrzanowskiego 19dz. ew. nr 74; obręb 3-04-01; KW nr WA6M/00323051/123,82 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoaltana śmietnikowa wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony – do 3 lat0,10 zł/m2 + 23 % VAT (za miesiąc)opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych153/20212021-09-18
al. J. Waszyngtona 6część działki ew. nr 19, obręb 3-01-04, KW WA6M/00205986/113,20 m2zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa
27 KZ1-M – zabudowa wielo
i jednorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł /m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
128/20212021-09-24
ul. Kobielska 85część działki ew. nr 65, obręb 3-04-06, KW WA6M/00214167/06,50 m2zabudowana altaną śmietnikową, Rej. Ronda Wiatraczna cz. I
A2.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł /m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
118/20212021-09-24
ul. Kobielska 83część działki ew. nr 65, obręb 3-04-06, KW WA6M/00214167/06,50 m2zabudowana altaną śmietnikowąRej. Ronda Wiatraczna cz. I
A2.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł /m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
117/20212021-09-22
ul. Grochowska 277część działki ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/5127,60 m2niezabudowany teren podwórzaRejon Ronda Wiatraczna cz. I
C1.1 MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługami
podwórzedzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,01 zł/m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
112/20212021-09-18
ul. Stanisława Augusta 38cz. dz. ew. nr 34/6, obręb 3-05-31, KW WA6M/00407872/55 m2niezabudowanaRejon ul. Grochowskiej
(odc. Lubelska - Kaleńska)
MU 11 - zabudowa wielorodzinna
z usługami
teren przeznaczony pod pojemniki
na śmieci
dzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
288/20202021-09-24