Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Francuska 40dz. ew. nr 117 obręb 3-01-04 KW WA6M/00214206/634 m2 aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy (28-KZ1-M/UO zabudowa jednorodzinna z usługami oświaty)Indywidualny ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,74 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
43/2020
ul. Zgierska 20cz. dz. ew. nr 172, obręb 3-05-13, KW WA6M/00157878/918,45 m2zabudowana altaną śmietnikowąRej. ul. Zamienieckiej
a3.10M - zabudowa mieszkaniowa
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
161/2020
Koprzywiańska 2Adz. ew. nr 180 obręb 3-04-16 KW WA6M/00229170/244,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. część I garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT - garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych160/2020
ul. Wspólna Droga 5dz. ew. nr 28/1, obręb 3-04-08, KW WA6M/00214093/037,50 m2zabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
159/2020
ul. Międzyborska 75dz. ew. nr 50, obręb 3-05-11, WA6M/00395369/8; dz. ew. nr 37/5, obręb 3-05-11, WA6M/00277352/3343m2 (w tym 105m2 - pod pawilonem handlowym oraz 238m2 - jako teren niezbędny do obsługi pawilonu)zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegopawilon handlowy i teren niezbędny do obsługi pawilonudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata12,99 zł/m2/m-c + 23 % VAT - teren pod pawilonem handlowym
3,71 zł/m2/m-c + 23 % VAT - teren niezbędny do obsługi pawilonu
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
158/2020
ul. Chodakowska 37dz. ew. nr 19, obręb 3-02-02, KW WA6M/00201782/3454,71 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren niezbędny do korzystania przez najemcę lokalu użytkowegoForma przekazania dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata3,83 zł/m2/m-c + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
157/2020
Apteczna 4/6dz.ew. nr 127/26 obręb 3-04-061,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
155/2020
Kickiego 4Adz.ew. nr 84/8 obręb 3-04-061,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
154/2020
L. Kickiego 46dz.ew. nr 46 obręb 3-04-021,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
153/2020
Prochowa 44dz.ew. nr 24/1 obręb 3-04-061,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
152/2020
Al. J. Waszyngtona 44dz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00434525/66,25 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
151/2020
Świętosławska/ Grenadierówdz. ew. 54/2 z obrębu 3-05-03 KW nr WA6M/00386255/023 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych148/2020
Wąchocka 12/14/16cz. dz. ew. nr 206/3, obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00470871/017,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saskiej Kępygaraż wybudowany ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony4,49 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych147/2020
Kirasjerówdz. ew. nr 24/5 (część) obręb 3-05-03 KW nr WA6M/00395263/519,00 m2 (garaż) 21,32 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru rej. Ronda Wiatraczna cz. Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych145/2020
Grochowska 299dz. ew. nr 34/7 (część) obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00445483/936,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT- garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych144/2020
Wiatraczna 25/27dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/495,25 m2 (garaże)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych143/2020
Nizinna 25dz. ew. nr 53/23 53/17 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00460009/4 KW nr WA6M/00386598/619,00 m2 (garaż) 25,21 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru rej. Ronda Wiatraczna cz. Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych142/2020
ul. Nasielska 17cz. dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/817 m2zabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegowarstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
1,28 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
141/2020
Rozłucka 10Adz. ew. nr 75 (część), obręb 3-05-11, KW nr WA6M/00396147/319,80 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych140/2020
ul. Walecznych 7dz. ew. nr 191 obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00186874/3353,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy 346,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
7,00 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych139/2020
ul. Serocka 26cz. dz. ew. nr 75, obręb 3-04-12 KW nr WA6M/00232032/7,30,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych138/2020
ul. Rębkowska 9dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/5172,40 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I (A6.2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej)teren zielony – trawnik przy budynkudzierżawa na czas oznaczony 0,33 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług137/2020
Suchodolska 7Adz. ew. nr 81 (część) obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00164002/056,25 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych136/2020
ul. Wąwolnicka 6dz. ew. nr 53/6 (część) obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00396146/6,10,64 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych135/2020
ul. Irlandzka 10dz. ew. nr 192 obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00407174/2345,02 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanafunkcja mieszkaniowo-usługowa339,43 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
5,59 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych134/2020
ul. Irlandzka 4cz. dz. ew. nr 176, obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00061352/66,02 m2zabudowanazabudowa wielo i jednorodzinna - 31 KZ1-Mteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT –altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych133/2020
ul. Walecznych 70dz. ew. nr 82/11 obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00395058/5,698,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskej Kępygrunt położony przy budynkach, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2+ 23% VAT - podwórkodo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych132/2020
ul. Grochowska 289cz. dz. ew. nr 34/3, obręb 3-05-31 KW nr WA6M/0044548399,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska –Kaleńska)teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych131/2020
ul. Wandy 13dz. ew. nr 18/5, obręb 3-01-13, KW WA6M/00456037/82,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Saska Kępa
przeznaczenie: 41 KZ1-Z2-M zabudowa wielo i jednorodzinna
warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,28 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
121/2020
Mycielskiego 18/20dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/467,50 m2 (garaże)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych109/2020