Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Francuska 40dz. ew. nr 117 obręb 3-01-04 KW WA6M/00214206/634 m2 aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy (28-KZ1-M/UO zabudowa jednorodzinna z usługami oświaty)Indywidualny ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,74 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
43/2020
Wiatraczna 9dz. ew. nr 118, 120, 121 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00137132/2 KW nr WA6M/00134133/9 KW nr WA6M/00137131/559,00 m2 (garaże) 37,00 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – cz. I, garaże wybudowane ze środków własnych wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych203/2020
Nasielska 5/7dz. ew. nr 112/2, 58 (część) obręb 3-04-08 KW nr WA6M/00147067/819,00 m2- garaż 20,65 m2- droga dojazdowazabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT-garaż
1,18 zł/m2 + 23% VAT-droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych202/2020
ul. Francuska 48dz. ew. nr 97/2, obręb 3-01-04 KW WA6M/00462968/818,50 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. ul. Saska Kępa
21 KZ1-M zabudowa wielo i jednorodzinna
ogródek kawiarnianydzierżawa na czas oznaczony – na trzy miesiące12,17 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
201/2020
ul. Paryska 30dz. ew. nr 78, obręb 3-01-13, KW WA6M/00456037/836,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. ul. Saska Kępa
41 KZ1-Z2-M zabudowa wielo i jednorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
200/2020
Grochowska 114dz. ew. nr 143 (część) obręb 3-04-13 KW nr WA6M/00395263/522,50 m2 (garaż)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Grochowskiej, odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. cz. Igaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych199/2020
St. Augusta 30dz. ew. nr 35/2 (część) obręb 3-05-32 KW nr WA6M/00408355/218,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz.1garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych198/2020
Berneńska 3dz. ew. nr 125 (część) obręb 3-01-22 KW nr WA6M/00407983/618,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych197/2020
ul. Wiatraczna 25/27dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/419,50 m2 (garaż)zabudowana przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych196/2020
ul. Budrysów 11 Acz. dz. ew. nr 68, obręb 3-05-14, KW WA6M/00396949/526,50 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon ul. Zamienieckiej
b1.2MW/U – zabudowa wielorodzinna
z usługami
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
195/2020
Al. J. Waszyngtona 136dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/512 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz.I
przeznaczenie: D3.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
194/2020
ul. Kirasjerówdz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03907,00 m2, w tym 97,00 m2- istniejące garaże oraz 810,00 m2- teren manewrowy/droga dojazdowazabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I i położony jest w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolami: D3.5U(MW), D3.13KDw, D3.14KDw

Istniejące garaże oraz teren manewrowy/droga dojazdowa

dzierżawa na czas oznaczony

3,53 zł/m2 + 23 % VAT- garaże;
1,19 zł/m2 + 23 % VAT- teren manewrowy/droga dojazdowa

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
193/2020
ul. Berezyńska 26dz. ew. nr 114, obręb 3-01-0475,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy i położony jest w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem: 28-KZ1-M/UO

teren do obsługi lokalu użytkowego

dzierżawa na czas oznaczony

4,97 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
192/2020
ul. Berezyńska 26dz. ew. nr 114, obręb 3-01-0447,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy i położony jest w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem: 28-KZ1-M/UO

ogródek gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony

12,17 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
191/2020
ul. A. Kordeckiego 77dz. ew. nr 48/1, obręb 3-04-08542,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I i położona jest w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem: A1.3 MW/U

teren zieleni

dzierżawa na czas oznaczony

0,32 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
190/2020
ul. Paryska 28dz. ew. nr 78, obręb 3-01-1330,65 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy i położona jest w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem: 41-KZ1-Z2-M

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
189/2020
ul. Kamionkowska 14dz. ew. nr 69, obręb 3-02-0610,00 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej i wchodzi w skład terenów usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolem: U-3

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
188/2020
Wiatraczna 25/27dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/419,50 m2 (garaż)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych187/2020
al. Stanów Zjednoczonych 25dz. ew. nr 65, obręb 3-01-138,36 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: 43-Z2-M

istniejący pawilon handlowy- kiosk

dzierżawa na czas oznaczony

59,94 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
186/2020
ul. Brazylijska 3dz. ew. nr 7/1, obręb 3-01-1416,00 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: 53-M/UO

istniejący pawilon handlowy

dzierżawa na czas oznaczony

25,06 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
185/2020
ul. Adampolska 13dz. ew. nr 167/9, obręb 3-01-05303,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: 44-KZ1-Z2-M

ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
184/2020
ul. Rębkowska 6dz. ew. nr 70/4 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00407872/5,1,44 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. Iustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych183/2020
ul. Ludwika Kickiegodz. ew. nr 70/5 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00285945/5,1,44 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych182/2020
ul. Rębkowska 1dz. ew. nr 70/5 obręb 3-04-06 KW nr WA6M/00285945/6,1,44 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych181/2020
ul. Podskarbińska 10dz. ew. nr 49 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00350777/4,1,44 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych180/2020
ul. Grochowska 292dz. ew. nr 50 obręb 3-02-07 KW nr WA6M/00386003/9,1,44 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych179/2020
ul. Siennicka 42dz. ew. nr 8 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00323052/8,1,44 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych178/2020
ul. Paca 48dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00396905/5,1,44 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Ronda Wiatraczna cz. Iustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych177/2020
ul. Ludwika Kickiegodz. ew. nr 74 obręb 3-04-01 KW nr WA6M/00323051/1,1,44 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychkażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych176/2020
ul. Grochowska 327dz. ew. nr 8/3 obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00462578/71,44 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska-Kaleńska)ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej i tekstyliówdzierżawa na czas oznaczony 0,75 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych175/2020
ul. Międzynarodowa 52/54Adz. ew. nr 9/1, obręb 3-01-1125,00 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 56-M/U/UAb

Istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Międzynarodowej 52/54A, stanowiący uzupełnienie techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania istniejącej już zabudowy. Dzierżawa w ramach gruntu przy budynku pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane
z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
173/2020
Wiatraczna 25/27dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/418,75 m2 (garaż)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych172/2020
Suchodolska 6dz. ew. nr 29/12 (część) obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00407556/419,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT-garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych171/2020
Komorska 55dz. ew. nr 55 obręb 3-05-08 KW nr WA6M/00372244/918,00 m2- garażzabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Grochowskiej odc. Garwolińska– Kan. Kawęczyński cz. II - usługi z zabudową wielorodzinnągaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT- garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych170/2020
ul. Bliska 23dz. ew. nr 40/2, obręb 3-02-01, KW WA6M/00461136/018 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: rejon Dworca Wschodniego
przeznaczenie: c2.2 MW/U zabudowa wielorodzinna z usługami
garażdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata3,53 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
169/2020
ul. Komorska 55dz. ew. nr 55 (część) obręb 3-05-08 KW nr WA6M/00372244/918 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – usługi z zabudową wielorodzinnągaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych168/2020
Chrzanowskiego 6/819,00 m2- garaż 20,69 m2- droga dojazdowadz. ew. nr 71, 21/5 (część) obręb 3-02-11 KW nr WA6M/00396740/0 KW nr WA6M/00423016/5zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VAT-garaż
1,18 zł/m2 + 23% VAT-droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych167/2020
ul. Osiecka 60/62dz. ew. nr 25/6 z obrębu 3-05-09 KW nr WA6M/00351899/220 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa wielorodzinna z usługami garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych166/2020
ul. Grochowska 114cz. dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13, KW WA6M/00395263/522,50 m2zabudowana garażemul. Grochowska, odc. Garwolińska
– Kanał Kawęczyński, cz. I
B5.2 MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami
garażdzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
3,53 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
165/2020
Pokucka 5/7dz. ew. nr 47 (część) obręb 3-04-14 KW nr WA6M/00335461/525,00 m2 - garaż 25,00 m2 - magazynzabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej, na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz magazyndzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VAT- garaż
6,36 zł/m2 + 23% VAT- magazyn
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych164/2020
ul. Kirasjerów 6/8dz. ew. nr 24/5 cz. i 75, obręb 3-05-03, KW nr WA6M/00395263/5, KW nr WA6M/00122999/938 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych163/2020
Suchodolska 6dz. ew. nr 29/12 (część) obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00407556/419,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT-garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych162/2020
ul. Grochowska 131dz. ew. nr 13, obręb 3-05-08, KW WA6M/0031699323 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan.Kawęcz. cz.I
przeznaczenie: B3.2 MW(U) zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
161/2020
ul. Zgierska 20cz. dz. ew. nr 172, obręb 3-05-13, KW WA6M/00157878/918,45 m2zabudowana altaną śmietnikowąRej. ul. Zamienieckiej
a3.10M - zabudowa mieszkaniowa
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
161/2020
Koprzywiańska 2Adz. ew. nr 180 obręb 3-04-16 KW WA6M/00229170/244,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. część I garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT - garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych160/2020
ul. Styrska 53dz. ew. nr 92/6 z obrębu 3-04-16 KW nr WA6M/00324554/4144,3 m2 (garaże) 433,81 m2 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa wielorodzinna z usługami garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazd.)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych160/2020
ul. Kamionkowska 39dz. ew. nr 30, obręb 3-02-0715,00 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

garaż

dzierżawa na czas oznaczony

3,53 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
159/2020
ul. Wspólna Droga 5dz. ew. nr 28/1, obręb 3-04-08, KW WA6M/00214093/037,50 m2zabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
159/2020
ul. Międzyborska 75dz. ew. nr 50, obręb 3-05-11, WA6M/00395369/8; dz. ew. nr 37/5, obręb 3-05-11, WA6M/00277352/3343m2 (w tym 105m2 - pod pawilonem handlowym oraz 238m2 - jako teren niezbędny do obsługi pawilonu)zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegopawilon handlowy i teren niezbędny do obsługi pawilonudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata12,99 zł/m2/m-c + 23 % VAT - teren pod pawilonem handlowym
3,71 zł/m2/m-c + 23 % VAT - teren niezbędny do obsługi pawilonu
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
158/2020
ul. Chodakowska 37dz. ew. nr 19, obręb 3-02-02, KW WA6M/00201782/3454,71 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren niezbędny do korzystania przez najemcę lokalu użytkowegoForma przekazania dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata3,83 zł/m2/m-c + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
157/2020
ul. L. Kickiego 1dz. ew. nr 70/5, obręb 3-04-06184,50 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A2.6MW/U- tereny zabudowy mieszkaniowej

zieleń oraz chodnik

dzierżawa na czas oznaczony

0,32 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
157/2020
ul. Międzyborska 57/65dz. ew. nr 67, obręb 3-05-11, KW WA6M/00408274/013 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
156/2020
ul. Grochowska 292dz. ew. nr 50, obręb 3-02-07, KW nr WA6M/00386003/921 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zabudowa wielorodzinna z usługami garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych155/2020
Apteczna 4/6dz.ew. nr 127/26 obręb 3-04-061,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
155/2020
ul. Targowa 1dz. ew. nr 7, obręb 3-01-01,133,50 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego; teren oznaczony na rysunku planu symbolem e1.1 U(MW) oraz e1.2 U(MW)

obiekt- budynek gastronomiczny oraz ogródek gastronomiczny.

dzierżawa na czas oznaczony

12,17 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
154/2020
Kickiego 4Adz.ew. nr 84/8 obręb 3-04-061,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
154/2020
L. Kickiego 46dz.ew. nr 46 obręb 3-04-021,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
153/2020
ul. Wiatraczna 25cz. dz. ew. nr 23, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386570/41,44m2niezabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegoUstawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
153/2020
ul. Wiatraczna 23cz. dz. ew. nr 43/2, obręb 3-04-02, KW WA6M/00021668/81,44m2niezabudowanaRej. Ronda Wiatraczna, cz. I
A9.3 MW – zabudowa wielorodzinna
Ustawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
152/2020
Prochowa 44dz.ew. nr 24/1 obręb 3-04-061,44 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz I-tereny mieszkaniowo-usługoweUstawienie pojemników do zbiórki odzieżydzierżawa na czas oznaczony- na trzy lata0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
152/2020
Al. J. Waszyngtona 44dz. ew. nr 29/46, obręb 3-01-05, KW WA6M/00434525/66,25 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
151/2020
ul. Szaserów 110cz. dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/81,44m2niezabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegoUstawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
151/2020
ul. Kickiego 26 ccz. dz. ew. nr 22/10, obręb 3-04-02, KW WA6M/00303674/81,44m2niezabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegoUstawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
150/2020
ul. Grochowska 172cz. dz. ew. nr 48/1, obręb 3-04-08, KW WA6M/00386601/11,44m2niezabudowanaul. Grochowska, odcinek Garwolińska, Kan. Kawęczyński, cz. I
A1.1 MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami
Ustawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
149/2020
ul. Grochowska 170cz. dz. ew. nr 48/1, obręb 3-04-08, KW WA6M/00386601/11,44m2niezabudowanaul. Grochowska, odcinek Garwolińska, Kan. Kawęczyński, cz. I
A1.5 MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami
Ustawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
148/2020
Świętosławska/ Grenadierówdz. ew. 54/2 z obrębu 3-05-03 KW nr WA6M/00386255/023 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych148/2020
Wąchocka 12/14/16cz. dz. ew. nr 206/3, obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00470871/017,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Saskiej Kępygaraż wybudowany ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony4,49 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych147/2020
ul. Daszowska 6cz. dz. ew. nr 28/1, obręb 3-04-08, KW WA6M/00214093/01,44m2niezabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegoUstawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
147/2020
ul. Boremlowska 55 acz. dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/81,44 m2niezabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegoUstawiony pojemnik na zbiórkę odzieżydzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,75 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
146/2020
ul. Zwycięzców 33dz. ew. nr 153, obręb 3-01-09 KW WA6M/00228272/0 dz. ew. nr 155, obręb 3-01-09 KW WA6M/00228272/0145,30 m2 - grunt położony przy budynku 3,70 m2 - altana śmietnikowazabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną

altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT
0,01 zł/m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
145/2020
Kirasjerówdz. ew. nr 24/5 (część) obręb 3-05-03 KW nr WA6M/00395263/519,00 m2 (garaż) 21,32 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru rej. Ronda Wiatraczna cz. Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych145/2020
Grochowska 299dz. ew. nr 34/7 (część) obręb 3-05-31 KW nr WA6M/00445483/936,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT- garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych144/2020
ul. Cyraneczki 1dz. ew. nr 70, obręb 3-05-02, KW WA6M/00395364/35,41 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
144/2020
ul. Waszyngtona 18/20dz. ew. nr 14, obręb 3-01-05, KW nr WA6M/00316242/538 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy – przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
4,49 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych143/2020
Wiatraczna 25/27dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/495,25 m2 (garaże)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegogaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych143/2020
Nizinna 25dz. ew. nr 53/23 53/17 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00460009/4 KW nr WA6M/00386598/619,00 m2 (garaż) 25,21 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru rej. Ronda Wiatraczna cz. Igaraż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)
1,18 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych142/2020
Szaserów 67dz. ew. nr 60/7, obręb 3-04-10, KW nr WA6M/00148223/739,30 m2częściowo zabudowana garażemprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych142/2020
ul. Nasielska 17cz. dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/817 m2zabudowanaDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennegowarstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
1,28 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
141/2020
ul. Szaserów 108cz. dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/815 m2zabudowana altaną śmietnikowąDla przedmiotowego terenu aktualnie nie ma sporządzonego planu miejscowegoaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony
– trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
141/2020
Rozłucka 10Adz. ew. nr 75 (część), obręb 3-05-11, KW nr WA6M/00396147/319,80 m2częściowo zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony
3,53 zł/m2 + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych140/2020
ul. Saska 66dz. ew. nr 50, obręb 3-01-10, KW WA6M/00205754/6651 m2zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa
49 KZ1-Z2-M – zabudowa wielo-
i jednorodzinna
zabudowana altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,01 zł/m2 + 23 % VAT
(podwórze)
0,10 zł/m2 + 23 % VAT
(altana śmietnikowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
140/2020
ul. Walecznych 7dz. ew. nr 191 obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00186874/3353,00 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy 346,00 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
7,00 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych139/2020
ul. Berezyńska 32cz. dz. ew. nr 106, obręb 3-01-04, KW WA6M/00214203/511,28 m2zabudowana altaną śmietnikowąSaska Kępa
28 KZ1-M/UO – zabudowa jednorodzinna z usługami oświaty
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
139/2020
ul. Serocka 26cz. dz. ew. nr 75, obręb 3-04-12 KW nr WA6M/00232032/7,30,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych138/2020
ul. Francuska 16dz. ew. nr 26, obręb 3-01-09, KW WA6M/00192616/29,88 m2zagospodarowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy;
przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo;
przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym

Pawilon handlowy- kiosk

dzierżawa na czas oznaczony

50,72 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
138/2020
ul. Rębkowska 9dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/5172,40 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I (A6.2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej)teren zielony – trawnik przy budynkudzierżawa na czas oznaczony 0,33 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług137/2020
ul. Katowicka 29cz. dz. ew. nr 40, obręb 3-01-07, KW WA6M/00284460/5196,95 m2niezabudowanaSaska Kępa
11 KZ1- M - zabudowa jednorodzinna
podwórze, teren zielenidzierżawa na czas oznaczony
- trzy lata
0,01 zł/m2 + 23 % VAT
(podwórze)
0,32 zł/m2 + 23 % VAT
(teren zieleni)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
137/2020
Suchodolska 7Adz. ew. nr 81 (część) obręb 3-05-02 KW nr WA6M/00164002/056,25 m2zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,53 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych136/2020
ul. Wąwolnicka 6dz. ew. nr 53/6 (część) obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00396146/6,10,64 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoaltana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych135/2020
ul. Irlandzka 10dz. ew. nr 192 obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00407174/2345,02 m2zabudowana w części altaną śmietnikową, pozostała część niezabudowanafunkcja mieszkaniowo-usługowa339,43 m2 - podwórko, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej ,
5,59 m2 – grunt pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2 + 23% VAT – grunt podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT-altana śmietnikowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych134/2020
ul. Irlandzka 4cz. dz. ew. nr 176, obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00061352/66,02 m2zabudowanazabudowa wielo i jednorodzinna - 31 KZ1-Mteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VAT –altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych133/2020
ul. Walecznych 70dz. ew. nr 82/11 obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00395058/5,698,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskej Kępygrunt położony przy budynkach, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony 0,01 zł/m2+ 23% VAT - podwórkodo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych132/2020
ul. Grochowska 289cz. dz. ew. nr 34/3, obręb 3-05-31 KW nr WA6M/0044548399,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej (odc. Lubelska –Kaleńska)teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony 0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych131/2020
ul. Wandy 13dz. ew. nr 18/5, obręb 3-01-13, KW WA6M/00456037/82,40 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Saska Kępa
przeznaczenie: 41 KZ1-Z2-M zabudowa wielo i jednorodzinna
warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,28 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
121/2020
Mycielskiego 18/20dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/467,50 m2 (garaże)zabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,53 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych109/2020