Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Stanisława Augusta 1Adz. ew. nr 51 dz. ew. nr 55 obręb 3-05-32 KW WA6M/00408337/0 KW WA6M00323035/320 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od u. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i ul. Modrzewiowej, oznaczonej symbolem U - 17, funkcja użytkowa grunt zabudowany pawilonem handlowym wybudowanym ze środków własnych właściciela pawilonudzierżawa na czas oznaczony - trzy lata22,34 zł/m2 miesięcznie
+ 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychWYKAZ NR 121/2019
ul. Rozłucka 5Adz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/73,60 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Paczkomat

dzierżawa na czas oznaczony

50,00 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
140/2019
ul. Międzynarodowa 52/54Adz. ew. nr 9/1, obręb 3-01-11, KW WA6M/00407738/46,21 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Teren do obsługi kontenera na odpady wielkogabarytowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
139/2019
ul. Chodakowska/Nowińskadz. ew. nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 obręb 3-02-02, KW WA6M/00172325/92688 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoparking depozytowy dla samochodów usuniętych z dróg m. st. Warszawy na zlecenie straży miejskiej i policjidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata3,11 zł/m2/m-c + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
138/2019
ul. Francuska 22/24dz. ew. nr 8, obręb 3-01-09, KW WA6M/00323047/027,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Pawilon handlowy o pow. 25,00 m2 oraz ekspozycja kwiatów o pow. 2,00 m2

dzierżawa na czas oznaczony

24,54 zł/m2 + 23 % VAT- pawilon handlowy; 25,00 zł/m2 + 23 % VAT- ekspozycja kwiatów

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
137/2019
Łotewska 15dz. ew. nr 9 (część) obręb 3-01-03 KW nr WA6M/00330658/856,20 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa jednorodzinna z usługamigaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych135/2019
ul. Paryska 30dz. ew. nr 78, obręb 3-01-13, KW WA6M/00456037/833,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. ul. Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
134/2019
Grochowska 154dz. ew. nr 177 (część) obręb 3-04-12 KW nr WA6M/00185270/239,89 m2 (garaże)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Grochowskiej odc. Garwolińska-Kan. Kawęcz. cz. Igaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaże)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych133/2019
ul. Grochowska 115dz. ew. nr 4/6, obręb 3-05-09, KW WA6M/00187003/4161,00 m2niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęcz. cz I
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólnądzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
132/2019
Nasielska 5/7dz. ew. nr 135 i 58 (część) obręb 3-04-08 KW nr WA6M/00147067/818 m2 (garaż) 20,65 m2 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana garażem oraz częściowo niezabudowana – droga dojazdowa
teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż),
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych130/2019
ul. Szaserów 125dz. ew. nr 121/17, obręb 3-04-07, KW WA6M/00148826/427,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

ogródek gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony

9,64 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
129/2019
Mycielskiego 20dz. ew. nr 23 (część) obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00386570/418 m2 (garaż)zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaże)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych128/2019
Nizinna 25dz. ew. nr 53/4 obręb 3-04-02 KW nr WA6M/00460042/719,00 m2 (garaż)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru rej. Ronda Wiatraczna cz. Igaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
127/2019
Wąchocka 12/14/16dz. ew. nr 206/4 (część) obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00470871/017 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa wielo i jednorodzinnagaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych126/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10 obręb 3-04-07 KW WA6M/00213185/558,74 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, m.st. Warszawy - rejon Ronda Wiatraczna cz. I, tereny usług, handlu i biur50 m2 - grunt zabudowany pawilonem
8,74 m2 - grunt na ustawienie pojemników na odpady
dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata13,89 zł/m2 - grunt zabudowany pawilonem + 23 % VAT
0,10 zł/m2 - grunt na ustawienie pojemników na odpady + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
125/2019
Saska 70dz. ew. nr 15 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00205981/618 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnych
dzierżawa na czas oznaczony
4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych124/2019
ul. Kobielska 98dz. ew. nr 15/4, obręb 3-02-08, KW WA6M/00201258/132,68 m2zabudowana altaną śmietnikową
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
122/2019
al. Waszyngtona/ ul. Kinowadz. ew. nr 3, obręb 3-05-0243m2zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – funkcja M1.20 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

pawilon handlowy oraz teren niezbędny do obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

17,00zł/m2 + 23 % VAT – pawilon handlowy
4,00zł/m2 + 23 % VAT – teren niezbędny do obsługi

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
120/2019
ul. Rozłucka 7 m. 37dz. ew. nr 6 (część) obręb 3-05-11 KW nr WA6M/00395537/7,24,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,ogródek przydomowy indywidualnydzierżawa na czas oznaczony 0,73 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych131/2018