Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr 811/2017 z dnia 05 maja 2017 r, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie dotyczące dzierżawy gruntu
zarzadzenie.pdf (123 kB)

Załączniki :

mapa
mapa.pdf (438 kB)

oświadczenie o niezaleganiu
osw.pdf (396 kB)

oświadczenie
osw_ akt_ not.pdf (41 kB)

protokół zdawczo- odbiorczy
protok..pdf (252 kB)

minimalne stawaki
staw..pdf (395 kB)

strefy
strefy.pdf (201 kB)

szkic
szk..pdf (31 kB)

wniosek o dzierżawę
wn..pdf (62 kB)

wzór umowy dzierżawy
wzor_umowy.pdf (326 kB)

zasady wydzierżawiania
Zasady.pdf (116 kB)Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Lipska 16dz. ew. nr 151/2, obręb 3-01-03, KW WA6M/00455758/117,00 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Teren pod ustawienie pojemników na odpady stałe oraz do ich obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
71/2019
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/517,85 m2niezabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

ogródek gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony

11,48 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
70/2019
ul. Stanisława Augusta 24dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/572m2niezabudowana
1.5 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
C1.9 KDw – tereny dróg wewnętrznych

ustawienie rusztowań w celu wykonania ocieplenia budynku

dzierżawa na czas oznaczony – na czas wykonywania robót budowlanych

5,49zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
69/2019
ul. Stanisława Augusta 24dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/54,32 m2niezabudowana
1.5 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
C1.9 KDw – tereny dróg wewnętrznych

warstwa ocieplenia

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
68/2019
ul. T. Zana 16dz. ew. nr 6, obręb 3-04-13, KW WA6M/00316879/91,58 m2zabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

warstwę docieplenia południowej ściany budynku przy ul. Osowskiej 37

dzierżawa na czas oznaczony

1,24 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
67/2019
Brazylijska 8dz. ew. nr 88/1 obręb 3-01-14 KW nr WA6M/00217955/211,40 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych65/2019
Paryska 23dz. ew. nr 224/1 obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00150904/2 dz. ew. nr 237 (część) obręb 3-01-12 KW nr WA6M/00396162/419,00 m2 - garaż 25,50 m2 - droga dojazdowazabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT- garaż
1,16 zł/m2 + 23% VAT- droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych64/2019
ul. Garwolińska róg Szklanych Domówdz. ew. nr 28 (część) obręb 3-04-04 KW nr WA6M/00324521/418,90 m2częściowo zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
63/2019
ul. Chrzanowskiego 6/8dz. ew. nr 21/5 cz. oraz 30 obręb 3-02-11 KW nr WA6M/00423016/5, KW nr WA6M/00396134/919 m2 (garaż) 20,69 m2 (droga dojazdowa)częściowo zabudowana garażem oraz częściowo niezabudowana – droga dojazdowateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 3,46 zł/m2 + 23% VAT (garaż),
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
do dnia 10 każdego miesiąca
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
62/2019
ul. Francuska 21dz. ew. nr 119/2, obręb 3-01-07, KW WA6M/00044525/54,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Altana śmietnikowa

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
61/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/579,08 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

26,55 m2- pawilon handlowy; 8,85 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego; 43,68 m2- miejsce do gromadzenia odpadów stałych

dzierżawa na czas oznaczony

26,55 m2- 15,33 zł/m2 + 23 % VAT;
8,85 m2- 5,17 zł/m2 + 23 % VAT;
43,68 m2- 0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
60/2019
ul. Rozłucka 11 m 26dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/730,75 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,73 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
58/2019
ul. Międzyborska 111dz. ew. nr 57/4, obręb 3-05-32, KW WA6M/00475984/07,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
57/2019
ul. Darłowska 1adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/312,62 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. ul. Zamienieckiej
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
56/2019
Paryska 28/30dz. ew. 78 (część) obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00456037/8 dz. ew. 26/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1 obręb 3-01-13 KW nr WA6M/00166642/2 KW nr WA6M/00166644/6 KW nr WA6M/00166645/3 KW nr WA6M/00166646/0 KW nr WA6M/00166640/994,00 m2 - garaże 129,00 m2 - droga dojazdowazabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT – garaż
1,16 zł/m2 + 23% VAT – droga dojazdowa
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych55/2019
ul. Grenadierów 2Edz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/344m2zabudowana
A2.3MW/U – zabudowa wielorodzinna z usługami

pawilon gastronomiczny

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

16,97zł/m2

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
54/2019
al. J. Waszyngtona 96dz. ew. nr 8/2, obręb 3-05-02, KW WA6M/00476555/18,4 m2niezabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa na gromadzenie gabarytów

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
53/2019
Styki 7dz. ew. nr 139 (część) obręb 3-01-09 KW nr WA6M/00228282/337,60 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, przeznaczenie: zabudowa wielo i jednorodzinnagaraże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych52/2019
ul. Darłowska 3dz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13, KW WA6M/00442950/36,96 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. ul. Zamienieckiej
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
51/2019
ul. Walewska 5Adz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/46,96 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
50/2019
Berneńska róg Lotaryńskiejdz. ew. 57,59 obręb 3-01-22 KW nr WA6M/00370127/9 KW nr WA6M/00370129/340,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych49/2019
Paryska 31dz. ew. nr 206/4, obręb 3-01-12, KW WA6M/00470871/012,54 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
48/2019
Walecznych 68dz. ew. 38 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00213546/438,20 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych46/2019
ul. Siennicka 22dz. ew. nr 70/5, obręb 3-04-06, KW WA6M/002285945/617,81 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: rondo Wiatraczna cz. Ialtana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
45/2019
Walecznych 64dz. ew. 32/1 (część) obręb 3-01-10 KW nr WA6M/00316449/655,80 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VAT – garażdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych44/2019
Paryska 10dz. ew. nr 4/2, obręb 3-01-16, KW WA6M/00183215/515,15 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nazwa planu: Saska Kępa
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
43/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/550,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

25,00 m2- pawilon handlowy; 25,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

25,00 m2- 15,79 zł/m2 + 23 % VAT;
25,00 m2- 4,80 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
42/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/550,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

25,00 m2- pawilon handlowy; 25,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

25,00 m2- 15,79 zł/m2 + 23 % VAT;
25,00 m2- 8,18 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
41/2019
ul. Peszteńska 2dz. ew. nr 41/1, obręb 3-01-10, KW WA6M/00199458/51454,00 m2 (1444,00 m2- teren, 10,00 m2- altana śm.)niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Saska Kępa
grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną oraz grunt pod pojemniki na odpadydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT - teren
0,10 zł/ m2 + 23 % VAT – altana śm.
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
40/2019
ul. Osowska 32dz. ew. nr 83/2, obręb 3-04-10, KW WA6M/00188560/3220m2zabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

miejsca postojowe oraz droga dojazdowa do działki

dzierżawa na czas oznaczony

1,88 zł/m2+ 23% VAT – miejsce postojowe
1,25zł/m2+ 23% VAT- droga dojazdowa do działki

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
39/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/549,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

22,00 m2- pawilon handlowy; 27,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

22,00 m2- 15,54 zł/m2 + 23 % VAT;
27,00 m2- 8,18 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
38/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/554,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

26,00 m2- pawilon handlowy; 28,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

26,00 m2- 5,92 zł/m2 + 23 % VAT;
28,00 m2- 4,77 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
37/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/548,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

24,00 m2- pawilon handlowy; 24,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

24,00 m2- 15,74 zł/m2 + 23 % VAT;
24,00 m2- 4,65 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
36/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/521,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

13,00 m2- pawilon handlowy; 8,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

13,00 m2- 16,48 zł/m2 + 23 % VAT;
8,00 m2- 4,20 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
35/2019
ul. Grochowska 204dz. ew. nr 98/10, obręb 3-04-07, KW WA6M/00213185/565,00 m2zabudowana
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

22,00 m2- pawilon handlowy; 43,00 m2- teren do obsługi pawilonu handlowego

dzierżawa na czas oznaczony

22,00 m2- 54,75 zł/m2 + 23 % VAT;
43,00 m2- 8,74 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
34/2019
ul. Grochowska 156dz. ew. nr 180, obręb 3-04-12, KW WA6M/00156246/3534,94 m2 11,06 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Grochowskiej odc. Garwolińska – Kan. Kawęczyński cz. Igrunt położony przy budynku wykorzystywany wyłącznie na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną
grunt z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
0,1 zł/ m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
33/2019
Pl. Przymierza 8dz. ew. nr 13 obręb 3-01-13 KW WA6M/00386005/311,99 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowo-usługowakiosk handlowydzierżawa na czas oznaczony dla właściciela kiosku60,47 zł/m2 za grunt zabudowany + 23% VAT
4,35 zł/m2 za grunt obok kiosku + 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychWYKAZ NR 493/2019
Dąbrówki 5dz. ew. nr 128/2 obręb 3-01-04 KW nr WA6M/00485340/733,00 m2zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 4,40 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych59/2019