Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Wykazy

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Międzynarodowa 51dz. ew. nr: 141/10 - 141/14; obręb: 3-01-05 KW nr WA6M/00456714/8, KW nr WA6M/00456713/1, KW nr WA6M/00456712/4, KW nr WA6M/00456711/7, KW nr WA6M/00456710/0 dz. ew. nr: 178/1 - 178/6; obręb: 3-01-05 KW nr WA6M/00205610/597 m2 (garaże); 162 m2 (droga dojazdowa)zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony 4,65 zł/m2 + 23% VAT (za garaż); 1,22 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych95/2021
ul. Żółkiewskiego 17dz. ew. nr 103 (część); obręb 3-04-10; KW nr WA6M/00372236/018 m2 - garażzabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych94/2021
ul. Wiatraczna 27Adz. ew. nr 23, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386570/419,44 m2niezabudowana
aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/ m2 + 23 % VAT - terenopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
37/2021
ul. Wiatraczna 27Adz. ew. nr 23, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386570/415,40 m2zabudowanabrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,22 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
35/2021
Walewska 1dz. ew. nr 29/12, obręb 3-05-021,30 m2niezabudowana
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

pojemnik na odzież używaną

dzierżawa na czas oznaczony

30,00 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
196/2021
ul. Osiecka 60/62dz. ew. nr: 25/5; obręb: 3-05-09; KW nr WA6M/00351902/722 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I garaż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony3,66 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych195/2021
ul. Międzynarodowa 53Adz. ew. nr: 142/1; obręb: 3-01-05; KW nr WA6M/00123007/6 dz. ew. nr: 178/1 - 178/6; obręb: 3-01-05; KW nr WA6M/00205610/523 m2 (garaż); 32,40 m2 (droga dojazdowa)zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony4,65 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,22 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych194/2021
ul. Paryska 39dz. ew. nr 185, obręb 3-01-12 KW WA6M/00182019/4284,63 m2 - podwórko 15,37 m2 - altana śmietnikowaczęściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Saska Kępa
20 KZ1-M – zabudowa jednorodzinna
grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT za miesc.
0,01 zł/m2 + 23 % VAT za miesc.
opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
193/2021
ul. Ludwika Michała Paca 39 Aczęść działki ew. nr 24/1, obręb 3-04-06, KW WA6M/00386594/81202,32 m2niezabudowanaRej. Ronda Wiatraczna, cz. I
A10.2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
teren zieleni towarzyszącej wokół budynku mieszkalnegodzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,33 zł /m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
191/2021
ul. Kobielska 55 aczęść działki ew. nr 103, obręb 3-04-06, KW WA6M/00214168/721,45 m2zabudowana altaną śmietnikowąrej. Ronda Wiatraczna cz. I
A1.1 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł /m2 + 23 % VATopłaty rocznekażdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
189/2021
ul. Kobielska 69dz. ew. nr 84/8, obręb 3-04-06, KW WA6M/00452229/310,27 m2zabudowana altaną śmietnikowąRejon Ronda Wiatraczna, cz. I
A2.7 MW – zabudowa wielorodzinna
altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony –
trzy lata
0,10 zł/m2 + 23 % VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
187/2021
ul. Koprzywiańska 2Adz. ew. nr: 180 (część); obręb: 3-04-16; WA6M/00229170/219 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część Igaraż wybudowany ze środków własnychdzierżawa na czas oznaczony 3,66 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych186/2021
Al. J. Waszyngtona 83dz. ew. nr 102, 104/6, obręb 3-05-01 KW WA6M/00385845/69,10 m2częściowo zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
rej. Ronda Wiatraczna cz I
C7.1 MW/U– zabudowa wielorodzinna z usługami
altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VAT za miesc.opłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
185/2021
al. Stanów Zjednoczonych 35dz. ew. 114, obręb 3-01-14, WA6M/00214879/511,08 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy - zabudowa wielorodzinna z usługami grunt zabudowany altaną śmietnikową wraz terenem wokół altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATopłata rocznakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
174/2021