Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Francuska 20
Pow. do przekazania: 22 m2 (garaż) 18 m2 (droga dojazdowa)
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: garaż wybudowany ze środków własnych oraz droga dojazdowa
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 4,40 zł/m2 + 23% VAT (garaże)
1,16 zł/m2 + 23% VAT (droga dojazdowa)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 15/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Iwona Władysiuk