Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - do wynajęcia poza konkursem

Adres: GROCHOWSKA 299 / U-2
Minimalna stawka czynszu: 8,00 zł/m2
Powierzchnia lokalu: 11,11 m2
Usytuowanie: parter wejście z klatki schodowej
Wadium: 111,11 zł
UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Wyposażenie: el., zw., kan., wc., ccw., c.o.
Wejście:
Stan formalno-prawny: własność m.st. Warszawy
w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
Stan techniczny lokalu: Ściany nośne - stan dostateczny. Strop – stan techniczny zły, do wymiany. Inst. kanalizacyjna – stan dostateczny. Instalacja elektryczna wewnętrzna – do modernizacji, WLZ – do wymiany wraz z deska pod licznik; instalacja zewnętrzna – brak. Wentylacja – niesprawna. Obowiązujący MPZP rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej”, wchodzi w skład terenów mieszkaniowo –usługowych oznaczonych symbolem MU 11
Administracja zarządzająca: AN-5
Termin składania ofert: 15.12.2017 r.
Przeznaczenie lokalu:
Uwagi:
Osoba do kontaktu w sprawie: Agnieszka Mieczkowska