Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - do wynajęcia poza konkursem

Adres: GROCHOWSKA 322 / U-2
Minimalna stawka czynszu: 11,00 zł/m2
Powierzchnia lokalu: 53,19 m2
Usytuowanie: oficyna
Wadium: 585,09 zł
UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Wyposażenie: el., zw., kan
Wejście:
Stan formalno-prawny: w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
zgłoszone są roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli do udziału w gruncie i budynku
Stan techniczny lokalu: Strop i ściany nośne – stan dostateczny. Instalacja elektr. – sprawna , odpowiada aktualnym normom. Inst. wod.-kan. – stan dostateczny. Wentylacja sprawna. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
Administracja zarządzająca: AN-5
Termin składania ofert:
Przeznaczenie lokalu:
Uwagi:
Osoba do kontaktu w sprawie: Agnieszka Mieczkowska