Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Grunt pomiędzy budynkami przy ul. Siennickiej 21, J. Dwernickiego 35, Podskarbińskiej 10A, Podskarbińskiej 10B
Pow. do przekazania:
86,47 m2
Opis nieruchomości:
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I
Sposób zagospodarowania:
Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi do współkorzystania przez pięć podmiotów
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 119/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek, tel. (22) 277-30-34