Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - do wynajęcia poza konkursem

Adres: KAWCZA 64 / U-1
Minimalna stawka czynszu: 8,00 zł/m2
Powierzchnia lokalu: 23,32 m2
Usytuowanie: suterena
Wadium: 186,56zł
UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Wyposażenie: el., zw., kan., wc
Wejście:
Stan formalno-prawny: własność m.st. Warszawy
Stan techniczny lokalu: Strop i ściany nośne w stan dostateczny. Inst. wod.-kan- stan dostateczny. Urządzenia sanitarne do wymiany. Inst. elektryczna – kwalifikuje się do wymiany. Wentylacja – sprawna.
Administracja zarządzająca: AN-6
Termin składania ofert:
Przeznaczenie lokalu:
Uwagi:
Osoba do kontaktu w sprawie: Bożena Sekita (22) 27-73-209