Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - wzory dok. i zasady najmu

Konkurs ofert na lokale użytkowe


Lokale poza konkursem
Program "Artystyczna Skaryszewska"
Regulamin i wzory dokumentów umieszczone są w załącznikach do ogłoszenia konkursu „Artystyczna Skaryszewska”.

Zasady najmu
Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 07.05.2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych  na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 6209/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17.06.2014r.
Do pobrania
 na stronie urzędu miasta

Uchwała LVI/1668/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28.05.2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem, uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałą: 
- nr LVIII/1750/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 09.07.2009r.
- nr LXXVII/1994/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 06.03.2014r.

Zasady najmu - pliki: