Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - do wynajęcia poza konkursem

Adres: ŁOTEWSKA 11 / U-4
Minimalna stawka czynszu: 12,00 zł/m2
Powierzchnia lokalu: 12,31 m2
Usytuowanie: II Piętro, poddasze
Wadium: 147,72 zł
UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Wyposażenie: el., zw., kan
Wejście:
Stan formalno-prawny: własność m.st. Warszawy
Stan techniczny lokalu: Ściany nośne i strop – bez uwag Instalacja elektr. – jednofazowa wewnętrzna – do wymiany, WLZ – do wymiany. Wentylacja – do sprawdzenia Obowiązujący MPZP obszaru Saskiej Kępy – teren oznaczony 1-KZ1-Z2-M/KSp/U
Administracja zarządzająca: AN-1
Termin składania ofert: do 14.05.2018 r.
Przeznaczenie lokalu:
Uwagi:
Osoba do kontaktu w sprawie: Agnieszka Adamczyk