Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZGN - Misja

"Misją Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest

gospodarowanie nieruchomościami w sposób efektywny, oszczędny, zgodny z prawem i terminowy

w ramach posiadanych środków finansowych i zasobów, w celu zaspakajania potrzeb klientów."