Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: Nr sprawy: ZP/M-42/18
Temat: Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny oraz iluminacji zlokalizowanych na Placu Szembeka w Warszawie w roku 2019 r.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-15 godz. 13:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-21 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY

Termin składania ofert: do 15.11.2018 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2018 r. o godz. 13:30Warszawa, dnia 9.11.2018 r.


Dokumenty do pobrania :

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (852 kB)
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf (475 kB)
Załącznik nr 2 - OPZ i załączniki do OPZ.pdf (3596 kB)
Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (299 kB)
Załącznik nr 4 - wykaz usług.pdf (537 kB)
Załącznik nr 5 - wykaz osób.pdf (310 kB)
Załącznik nr 6 - zasady licytacji.pdf (656 kB)

Warszawa, dnia 21.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (46 kB)