Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

AKTUALNOŚCI

Temat: DOTACJE MIEJSKIE NA PRACE PRZY ZABYTKACH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY

Po raz pierwszy właściciele zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze m. st. Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

We wrześniu 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m. in. art. 81, które dały Radzie m. st. Warszawy podstawę do określania zasad udzielania dotacji na prace nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ale również przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, m. st. Warszawa rozpoczęło prace nad projektem nowej uchwały określającej zasady udzielenia dotacji. W dniu 16 listopada 2017 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVII/1492/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Na dotacje przyszłoroczne w budżecie miejskim przeznaczonych jest prawie 28 milionów złotych.

Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 stycznia 2018 r. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski spełniające wymogi formalne (zgodne z zasadami określonymi w uchwale), będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję. Tryb prac komisji i oceny wniosków zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy jeszcze w tym roku lub na początku stycznia 2018 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Pan Piotr Żbikowski w dniu 13.12.2017 r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 organizuje spotkanie z przedstawicielami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Polityki Lokalowej oraz władz samorządowych naszej Dzielnicy, którzy przedstawią zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m. st. Warszawy.

W załączeniu znajdują się ogólne zasady dot. ubiegania się o dotacje oraz Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Wawrszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m. st. Warszawy: