Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/4/18
Temat: Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-03-20 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

Warszawa dn. 08.02.2018 r,
TERMINY:
SKŁADANIE OFERT do: 23.02.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT: 23.02.2018 r. o godz. 11:00

TERMINY:
SKŁADANIE OFERT do: 26.02.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT: 26.02.2018 r. o godz. 11:00

NOWE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT do: 27.02.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT: 27.02.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT do: 02.03.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT: 02.03.2018 r. o godz. 11:00

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (794 kB)
SIWZ.pdf (753 kB)
Załaczniki nr 1 - 9 do SIWZ.pdf (623 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - przedmiar Część 1.pdf (228 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - przedmiar Część 2.pdf (224 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - przedmiar Część 3.pdf (225 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - przedmiar Część 4.pdf (234 kB)Informacja o kolejnej zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (26 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (28 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiOR.pdf (1283 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (376 kB)
Warszawa dnia 22.02.2018 r

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja o zmienie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (24 kB)

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (27 kB)


Warszawa dnia 23.02.2018 r
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja o kolejnej zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (26 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (28 kB)


Warszawa dn. 26.02 2018 r. Informacja o zmianie terminie składania i otwarcia ofert. Odpowiedzi na pytania wraz z nowym STWIOR oraz przedmiaramiOgłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (28 kB)
Odpowiedzi na pytania. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert..pdf (97 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - NOWY STWiOR.pdf (1337 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - nowy przedmiar Część 1.pdf (332 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - nowy przedmiar Część 2.pdf (323 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - nowy przedmiar Część 3.pdf (326 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - nowy przedmiar Część 4.pdf (330 kB)


Warszawa dn. 02.03.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert.

Do pobrania:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf (63 kB)


Warszawa dn. 02.03.2018 r.
Informacja o unieważnieniu Części II
Do pobrania:
Unieważnienie postępowania Część II.pdf (25 kB)Warszawa dn. 09.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV
Do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)


Warszawa dn. 12.03.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I
Do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42 kB)


Warszawa dn. 20.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (41 kB)