Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - do wynajęcia poza konkursem

Adres: PARYSKA 4 / U-1
Minimalna stawka czynszu: 9,00 zł/m2
Powierzchnia lokalu: 13,67 m2
Usytuowanie: piwnica wejście z klatki
Wadium: 123,03 zl
UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Wyposażenie: el., zw., c.o.
Wejście:
Stan formalno-prawny: własność m.st. Warszawy
Stan techniczny lokalu: lokal w złym stanie technicznym. Instalacja elektr. – zasilanie 1-fazowa, nie spełnia wymogów RWE, instalacja do wymiany. Instalacja wod.-kan –do wymiany lub likwidacji. Brak wentylacji. Ubytki w tynku. Podłoga wypaczona.
Administracja zarządzająca: AN-1
Termin składania ofert: do 09.08.2018 r.
Przeznaczenie lokalu:
Uwagi:
Osoba do kontaktu w sprawie: Agnieszka Adamczyk