Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Plan Zamówień Publicznych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod numerami tel. (22) 2773 025, (22) 2773 027, (22) 2773 028, (22) 2773 029.


2017
Plan Zamówień Publicznych 2017.pdf (134 kB)

2018

11.01.2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień.pdf (135 kB)