Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi nieograniczone - Poniżej progów unijnych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/PN/Rb/117/18Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2018-12-05 godz. 10:00
ZP/PN/U/110/18Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.UsługiPRZED OTWARCIEM2018-11-30 godz. 11:00
ZP/PN/Rb/116/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 28 w Warszawie.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2018-11-30 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/111/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kordeckiego 5 w Warszawie.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2018-11-28 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/115/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2018-11-26 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/108/18.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Szaserów 99 w WarszawieRoboty budowlanePRZED OTWARCIEM2018-11-27 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/106/18.Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Roboty budowlanePO OTWARCIU2018-11-16 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/105/18Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 i ul. Pustelnickiej 28 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyRoboty budowlanePO OTWARCIU2018-11-15 godz. 11:00
ZP/PN/U/109/18Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1)wymianę przyłączy wod-kan., wymianę kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 28 i Drewnickiej 2A w Warszawie, 2)wymianę przyłączy wod-kan. oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 24 i Mińskiej 26 w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU2018-11-13 godz. 12:00
ZP/PN/Rb/99/18Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 Roboty budowlanePO OTWARCIU2018-11-07 godz. 10:00