Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi nieograniczone - Poniżej progów unijnych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/PN/Rb/49/20Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących: 1.doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę wewnętrznej instalacji gazu: -w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 5, 6 i 10 w budynku przy Al. Waszyngtona 16, -w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Francuskiej 27 -w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Naddnieprzańskiej 1A, -w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Szaserów 82; 2.doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: ­w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Berezyńskiej 31 ­w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. ul. Francuskiej 23 ­w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Kordeckiego 29 ­w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Paryskiej 24Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2020-11-04 godz. 09:00
ZP/PN/Rb/46/20.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 i 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2020-11-03 godz. 09:00
226623TestUsługiPRZED OTWARCIEM2020-10-26 godz. 14:15
ZP/PN/U/47/20Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.UsługiPO OTWARCIU2020-10-23 godz. 09:00