Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Postępowania ustawowe - Przetargi nieograniczone

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status
ZP/PN/Rb/71/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wybudowanie pomieszczenia węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Prochowej 38 w WarszawieRoboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/74/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Grenadierów 39 i ul. Igańskiej 27 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/76/18Wykonanie robót budowlanych na remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w WarszawieRoboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/75/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kawczej 29 w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/70/18.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Modrzewiowa 7 w Warszawie UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/69/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Francuskiej 48 w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/68/18Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w WarszawieUsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/Rb/49/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe” Roboty budowlanePO OTWARCIU
ZP/PN/U/39/18.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie"UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/21/18Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. WarszawyUsługiPO OTWARCIU