Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Postępowania ustawowe - Przetargi nieograniczone

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status
ZP/PN/U/61/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kobielska 24 w Warszawie UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/57/18.Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, budowy i wymiany przyłączy wod-kan, wymiany kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowania wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Grochowskiej 354, Rybnej 8, Rybnej 10, Rybnej 24, Rybnej 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/60/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/62/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/51/18Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w WarszawieUsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/58/18Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 110, 127/26 i 127/27 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/56/18Remont dachu oraz docieplenie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Siennickiej 11 w Warszawie Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/59/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/49/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe” Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/54/18wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w WarszawieRoboty budowlanePO OTWARCIU
ZP/PN/U/53/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie”UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/39/18.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie"UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/21/18Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. WarszawyUsługiPO OTWARCIU