Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi nieograniczone - Poniżej progów unijnych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/PN/Rb/21/19Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 1) węzła cieplnego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Paryskiej 25, 2) węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Międzynarodowej 56 w Warszawie.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2019-03-28 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/18/19Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Paca 7, ul. Kordeckiego 3 oraz ul. Bełchatowskiej 14 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlanePO OTWARCIU2019-03-15 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/13/19.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70 i działki nr 32/1, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Roboty budowlanePO OTWARCIU2019-03-11 godz. 11:00
ZP/PN/Rb/19/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Jarocińskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlanePO OTWARCIU2019-03-08 godz. 10:00
ZP/PN/U/17/19Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Makowskiej 99UsługiPO OTWARCIU2019-02-28 godz. 10:00
ZP/PN/Rb/132/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w WarszawieRoboty budowlanePO OTWARCIU2019-01-23 godz. 10:00