Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZGN - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencję należy składać w Kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy lub w Sekretariatach Administracji Nieruchomości w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
  ul. Walewska 4
  04-022 Warszawa
Dane kontaktowe
1
Kancelaria Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
przy ul. Walewskiej 4 (pokój numer 1)

(22) 27 73 082/083
2
Administracja Nieruchomości Nr 1
ul. Niekłańska 35a, 03-924 Warszawa

Sekretariat: (22) 27 73 105,
POK: (22) 27 73 120
3
Administracja Nieruchomości Nr 5
ul. Siennicka 44, 04-393 Warszawa


Sekretariat: (22) 27 73 150/153,
POK: (22) 27 73 151
4
Administracja Nieruchomości Nr 6
ul. Sulejowska 45, 04-129 Warszawa


Sekretariat: (22) 27 73 200,

POK: (22) 27 73 236
5
Administracja Nieruchomości Nr 7
ul. Hetmańska 25, 04-305 Warszawa


Sekretariat: (22) 27 73 250,
POK: (22) 27 73 287
  W sprawach skarg i wniosków, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (22) 27 73 011 lub (22) 27 73 001, przyjmują:
   • Dyrektor w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00,
   • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.
   • Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.