Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Znajdź swoją Administrację 
 


Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek czynszuLink do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7B77BACF-4EA8-4245-A3A7-76CD58FEC0B0,frameless.htm

DOTACJE MIEJSKIE NA PRACE PRZY ZABYTKACH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY

Po raz pierwszy właściciele zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze m. st. Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

We wrześniu 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m. in. art. 81, które dały Radzie m. st. Warszawy podstawę do określania zasad udzielania dotacji na prace nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ale również przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (...)

Czytaj dalej
CO ZROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ ZACZADZENIA?1.
użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
2.
stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
3.
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, (...)


Czytaj dalej
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA (składanie wniosków do dnia 21.09.2015 r.)

Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące w latach 2015-2019 (...)

Czytaj dalej