Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej 130.000,00 zł - Tryb podstawowy bez negocjacji

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/TP/U/60/21Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy.UsługiPRZED OTWARCIEM2021-09-22 godz. 11:00
ZP/TP/Rb/56/21Budowa skweru rodzinnego na Gocławiu w Warszawie.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2021-09-17 godz. 11:00
ZP/TP/Rb/50/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod – kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Mińskiej 20 w WarszawieRoboty budowlanePO OTWARCIU2021-09-13 godz. 11:00
ZP/TP/Rb/51/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Zamoyskiego 43 w Warszawie.Roboty budowlanePO OTWARCIU2021-09-10 godz. 11:00