Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej 130.000,00 zł - Tryb podstawowy bez negocjacji

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/TP/U/48/21Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2022 rokuUsługiPRZED OTWARCIEM2021-12-03 godz. 10:00
ZP/TP/U/54/21Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe w 2022 rUsługiPO OTWARCIU2021-11-19 godz. 10:00
ZP/TP/U/79/21Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w trzech lokalizacjach.UsługiPO OTWARCIU2021-11-18 godz. 11:00
ZP/TP/Rb/73/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod–kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Osieckiej 54 w Warszawie.Roboty budowlanePO OTWARCIU2021-11-08 godz. 11:00