Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Brazylijska 7C
Pow. do przekazania: 65,00 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: pawilon wybudowany ze środków własnych dzierżawcy
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 15,90 zł/m2 + 23%VAT
Termin wnoszenia opłat: jednorazowa opłata roczna,
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 478/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła