Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Budrysów 9
Pow. do przekazania: 1052,00 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej - funkcja mieszkaniowo-usługowa
Sposób zagospodarowania: - 1025,99 m2 - grunt przyległy do budynku mieszkalnego niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej
- 26,01m2- altana śmietnikowa
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: - 0,01 zł/m2 + 23%VAT, grunt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej
- 0,10 zł/m2 + 23%VAT, altana śmietnikowa
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 184/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła