Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Ul. Darłowska 5A
Pow. do przekazania: 26,04 m2
Opis nieruchomości: Zabudowana przy ul. Darłowska 5A
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej -funkcja mieszkaniowo-usługowa
Sposób zagospodarowania: Część altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługi
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 1/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła