Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Francuska 22/24
Pow. do przekazania:
27,00 m2
Opis nieruchomości:
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania:
Pawilon handlowy o pow. 25,00 m2 oraz ekspozycja kwiatów o pow. 2,00 m2
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
23,84 zł/m2 + 23 % VAT- pawilon handlowy; 25,00 zł/m2 + 23 % VAT- ekspozycja kwiatów
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 137/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek tel. (22) 277 30 34