Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Francuska 31
Pow. do przekazania: 4,00 m2
Opis nieruchomości: teren zabudowany altaną śmietnikową
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 4,00 m2 grunt pod altaną śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 2 /2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła