Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Genewska 3
Pow. do przekazania:
841 m2
Opis nieruchomości:
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania:
834,40 m2- grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną; 6,60 m2- grunt pod altanę śmietnikową
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
834,40 m2- 0,01 zł/m2 + 23 % VAT; 6,60 m2- 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 65/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek (022) 277-30-34