Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Grenadierów 34
Pow. do przekazania: 12 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług
z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Sposób zagospodarowania: ogródek gastronomiczny
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 11,29 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
Nr wykazu: 106/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki