Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Grochowska 102
Pow. do przekazania: 11,00 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: grunt pod składowanie odpadów
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - 3 lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 264/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Małgorzata Małecka (22) 27-73-261