Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres:
ul. Grochowska 73
Pow. do przekazania:
78,00 m2
Opis nieruchomości:
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I (tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5 planu)
Sposób zagospodarowania:
zaplecze budowy
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
5,40 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 21/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek, tel. (22) 277-30-34