Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. J. Dwernickiego 37A
Pow. do przekazania:
45,99 m2
Opis nieruchomości:
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3)
Sposób zagospodarowania:
Pawilon handlowy o pow. 32,76 m2; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu o pow. 13,23 m2
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
Pawilon handlowy- 14,44 zł/m2 + 23 % VAT; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu- 3,57 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 91/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek (022) 2773034