Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Kamionkowska 25
Pow. do przekazania: 1,88 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy-tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Sposób zagospodarowania: warstwa docieplenia ścian budynku
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 1,23 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 116/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki