Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Kickiego 6
Pow. do przekazania: 10,27 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I
Sposób zagospodarowania: altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 193/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Emilia Szumowska 22/ 277-30-33; Emilia Szumowska (22) 2773033