Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Kinowa 10 m 2
Pow. do przekazania:
32,50 m2
Opis nieruchomości:
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania:
Ogródek przydomowy indywidualny
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,71 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 174/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek, tel. (22) 277 30 34