Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres:
ul. Kordeckiego 22
Pow. do przekazania:
15,75 m2
Opis nieruchomości:
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania:
grunt pod altaną śmietnikową
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 267/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Małgorzata Małecka (22) 27-73-261