Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Międzyborska 108
Pow. do przekazania:
22,86 m2
Opis nieruchomości:
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania:
altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 69/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek tel.: (022) 2773034