Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Międzynarodowa 43
Pow. do przekazania: 11,50 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępa
Sposób zagospodarowania: teren pod altanę śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2+ 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 240/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Grabowska (22) 2773086