Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Międzynarodowa 52/54A
Pow. do przekazania: 15,00 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania:
Dwa pojemniki na odpady segregowane (szkło) oraz kontener na odpady wielkogabarytowe
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 479/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek (22) 2773034