Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Osowska 32
Pow. do przekazania: 106,00 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnej
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 + %VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 273/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła