Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres:
ul. Paryska 23
Pow. do przekazania:
534,00 m2
Opis nieruchomości:
częściowo zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania:
510,35 m2 podwórko przyległe do nieruchomości
23,65 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 16/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Jarosław Gryczka, tel. (22) 27-73-108