Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Rębkowska 14
Pow. do przekazania: 14,00 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rej. Ronda Wiatraczna cz I
Sposób zagospodarowania: altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowej
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 487/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Emilia Rydlińska